Primaplyn - prima rozhodnutí, které zahřeje

Komplexní nabídka služeb, důraz na spokojenost zákazníků a bezpečnost – to jsou trumfy, na které sází Primaplyn, spol. s r.o. Rozhodnutí využít jeho produkty už zahřálo několik tisíc lidí v jejich domovech v celé České republice. Nejsou to jen vlastníci rodinných domů, kteří využívají prima - plyn; široká nabídka pod střechou společnosti Primaplyn oslovila celé spektrum zákazníků: výrobce piva, České dráhy, Českou poštu, ZOO, Policii České republiky, stavební společnosti, obecní úřady, základní školy… Důvěra těchto i celé řady dalších odběratelů se může opřít o více než šedesátiletou tradici mateřské společnosti SHV Gas.

Profil společnosti
Nizozemská společnost SHV Gas s prodejem 6 milionů tun propanu a propan-butanu zaujímá vedoucí postavení na trhu s LPG ve světě. Podniká ve 23 státech světa – pobočky se nacházejí v 16 zemích našeho kontinentu, v Jižní Americe, Severní Africe a v Asii.
Dceřinná společnost Primaplyn se na českém trhu etablovala v roce 1994 a od té doby si díky kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb vybudovala velmi dobrou pozici.

„Základní filosofií společnosti Primaplyn je komplexní služba zákazníkům spojená s bezpečností celého systému“, uvádí obchodní ředitel Ing. Šesták.
Primaplyn spol. s r.o. podniká ve třech základních oborech:


• Distribuce propanu a propan – butanu do zásobníků po celé České republice.
• Distribuce propan – butanu do čerpacích stanic autoplynu v ČR a do vnitropodnikových čerpacích stanic pro pohon vysokozdvižných vozíků.
• Distribuce propanových a propan – butanových lahví a kompozitních lahví pro vysokozdvižné vozíky.


Primaplyn v domovech
Nejpočetnějšími odběrateli propanu, přes jeho široké využití, jsou majitelé rodinných domů. Obzvlášť výhodné je vytápění propanem v těžko přístupných oblastech nebo v místech s vysokými požadavky na zachování ekologické rovnováhy. „Není podmínkou, aby kvůli možnosti doplňování plynem musel být zásobník umístěn v bezprostřední blízkosti dopravní komunikace. Od autocisterny může být vzdálen až 40 metrů“, doplňuje Ing. Šesták.
Zkapalněný topný plyn má kromě dostupnosti a ekologické příznivosti pro váš domov i další výhody. Má například třikrát větší výhřevnost než zemní plyn a 1 kg propanu představuje 13 kWh elektrické energie.
Zajímavým projektem, který svým rozsahem přesahuje běžnou domovní instalaci, je např. plynofikace obce Bořenovice ve Zlínském kraji, kde žije do 1000 obyvatel. Byl zde instalován centrální podzemní zásobník o kapacitě 11 tun, ze kterého je plyn rozváděn potrubním systémem do jednotlivých domů. „Celý systém funguje bez potíží. Zatím jsme nezaznamenali žádné negativní zkušenosti, naopak, po uvedení do provozu o tento systém projevili zájem i další obecní úřady.“ říká Ing. Šesták.
Další obcí, ve které Primaplyn spol. s r.o. přispěl k řešení problému nejen s vytápěním, jsou Kly, kde se společnost podílela na rozsáhlé pomoci obětem povodní.

Služby od A do Z
Primaplyn spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti s výstavbou propanových topných systémů, jejichž výhodou je jednoduchá instalace, obsluha, demontáž zásobníku a také možnost dodatečného připojení na rozvod zemního plynu. „Zákazníkům z celé České republiky nabízíme bezplatnou konzultaci a poradenskou službu. Dále přípravu technických podkladů a dokumentace potřebné pro schvalovací řízení, pronájem a instalaci zásobníků, a jejich připojení na topný systém objektu. Součástí našeho servisu je pravidelná údržba a revize zásobníků, včetně jejich pojištění a samozřejmě garantované dodávky vysoce kvalitního plynu.“ jsou slova Ing. Šestáka.

Primatech
Stěžejní nabídka, kterou společnost uvedla na trh, nese název Primatech. Spojuje výhody užívání propanu se zvyklostmi známými při užívání zemního plynu. „Společnost Primaplyn dodá na své vlastní náklady plynoměr, takže zákazník má naprostý přehled o odebíraném množství plynu. Součástí nabídky jsou i zvýhodněné podmínky platby za první naplnění zásobníku pro nové odběratele. Po dobu využívání služby odběratel hradí dodávky plynu formou bezhotovostních zálohových plateb.“ Výhody systému Primatech se projevily ve spokojenosti značného počtu nových zákazníků v celé republice.

Eternella II
Hitem se stal nový typ podzemního zásobníku Eternella II. Jeho předností je ochrana před nepříznivým působením vnějších vlivů, která má za následek prakticky neomezenou životnost. Inovace spočívá v zatavení ocelového zásobníku do speciální plastové schránky.
Sofistikované technické provedení zásobníku Eternella II umožňuje maximální ochranu proti vniku vlhkosti do zásobníku a proti kondenzaci vody.

Zásobník je odolný vůči solím a bludným proudům, jež způsobují korozi. Odpadá nutnost elektrojiskrové zkoušky a katodické ochrany. Díky kontrolnímu systému lze zásobník testovat při každém plnění plynem. Další výhodou zásobníku Eternella II je možnost napojení zařízení na dálkové sledování množství plynu v nádrži.

Zásobníky - větší je lepší
Pří výběru zásobníku dávají zákazníci z praktických důvodů častěji přednost většímu zásobníku o kapacitě 2,1 t. Větší zásobník propanu znamená větší zásobu plynu a přímou úsporu nákladů na vytápění.

Primaplyn není jen pro domkaře
Zájem odborné i laické veřejnosti potvrzuje, že pomocí propanu lze vyřešit nejen vytápění domácností. Propanové topné systémy se využívají ve školách, restauracích, v rekreačních zařízeních, administrativních budovách. Úspěšně se také prosazují v zemědělství a v průmyslu při provozu určitých technologických celků.
Z důvodu stále se zvyšujících cen pohonných hmot roste každým dnem počet automobilů poháněných ekologickým palivem. Není proto divu, že LPG (zkapalněný uhlovodíkový plyn) se stal součástí tradiční nabídky řady veřejných čerpacích stanic pohonných hmot. Podobně je využíván například pro pohon vysokozdvižných vozíků. Na tomto místě není možno nevzpomenout kompozitní láhev, novinku roku 2003, kterou Primaplyn spol. s r.o. zavedl na český trh jako první a doposud jediný distributor LPG.

Speciální nabídka na podzim roku 2003
Společnost neustále připravuje pro svoje zákazníky řadu zajímavých kampaní a zvýhodněných nabídek. Tradiční se stala letní nabídka plynu za velmi výhodné ceny.

Zákazníci se však pořád mají na co těšit. Na letošní podzim Primaplyn spol. s r.o. připravuje akci, která příjemně překvapí nové zákazníky poskytovanou podporou. Zároveň s vyřešením svých problémů s vytápěním dostanou možnost ušetřit dosti vysokou částku v rámci vstupní investice do instalace topného systému.

Z hlavní kanceláře vám kolegové z oddělení služeb zákazníkům rádi zodpoví vaše otázky anebo vám předají kontakt na obchodního zástupce ve vašem regionu. Bližší informace získáte na adresách společnosti v záhlaví článku.

Autor:
Foto: Archiv firmy