Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Přírodní linoleum přitahuje pozornost investorů

Přírodní linoleum, v České republice známé pod obchodním názvem Marmoleum, získává stále více na oblibě. Svědčí o tom na 200 tis. m2, které realizovala od svého založení v roce 1995 firma Moucal podlahoviny, jež obchodně zastupuje v tuzemsku nadnárodního výrobce FORBO Krommenie a zároveň působí jako klíčový zhotovitel. Rychle rostoucí poptávka pramení ze složení podlahoviny, čerpající z rostlinných, člověku blízkých zdrojů, přitažlivého designu, trvanlivosti a příznivé ceny.

  Po bez mála desetileté osvětě, zpočátku osamoceně šířené firmou Moucal podlahoviny, je dnes dostatečně známo, že Marmoleum je pokračovatelem původního linolea z první poloviny minulého století, které následně s nástupem těžkého chemického průmyslu bylo doslova vytěsněno z trhu, aniž by si dokázalo obhájit alespoň název. Tehdy vzniklo syntetické PVC produkované postupně v obrovském množství, což nakonec zákonitě vedlo k odklonu od linolea, ale i od celoplošné podlahové krytiny jako takové. Dnešní elegantní a přírodně čisté a pestré Marmoleum symbolizuje renesanci tohoto typu krytiny a jeho návrat do lidských obydlí, kde se uplatní jednak jako podlahovina, ale někdy i jako obkladový prvek hned vedle keramických nebo dřevených materiálů.
   Každý, kdo má alespoň trochu smyslu pro zdravé prostředí a není mu cizí ekologické uvažování, si povšimne i na dnešní poměry mimořádné citlivosti Marmolea k přírodě a životu v ní. Suroviny jsou rostlinného, tudíž plně obnovitelného původu (lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka, juta, vápenec a přírodní barevné přísady) a po dosloužení tuto krytinu příroda opět snadno přijme do svého věčného koloběhu. Také energeticky je výroba tohoto materiálu velmi nenáročná.
   Marmoleum má dobré mechanické vlastnosti; odolává bez poškození vysokému bodovému zatížení, má minimální teplotní roztažnost, je otěruvzdorné, díky speciální ochranné povrchové úpravě se snadno udržuje v čistotě. Má vysokou odolnost proti ohni (odolá hořící cigaretě). Životnost se pohybuje od 30 do 50 let.
   Marmoleum není cítit syntetikou, neuvolňuje žádné rušivé látky a za zvýšené teploty se nerozkládá ve čpící a nezdravé látky. Nepřispívá ke vzniku alergií, spíše naopak.
   K největším přednostem Marmolea, jež i dnes možná leckoho doslova zaskočí, jsou nesmírně bohaté možnosti dekorativního řešení podlah při použití různých barev, individuálních motivů a vzorů, nikoliv náhodou inspirovaných pestrostí přírody a lidských kultur. Možnostem barevnému řešení podlah z Marmolea byl věnován samostatný příspěvek v čísle 6/2001 tohoto časopisu. Firma Moucal podlahoviny dosahuje v oblasti podlahového designu skutečného mistrovství přinejmenším v rámci republiky. Je především její zásluhou, že Marmoleum se barevností dokázalo odlišit od řady jiných, barevně často jednotvárných krytin. Ač to zní dost troufale, podařilo se možná právě této firmě jako první u nás překonat tradiční českou umírněnost ve volbě barev a barevných kontrastů, o což se poctivě snaží např. výrobci keramických obkladů nebo fasádních omítek a barev.
   Po tom, co bylo řečeno, ale zvláště po výborných zkušenostech z četných realizací (i u nás doma) nikoho nepřekvapí, že Marmoleum stále častěji vybíráno nejen do bytových staveb, ale také do velmi zatěžovaných velkých administrativních, obchodních a nákupních center (např. IKEA Praha Zličín, Administrativní a obchodní centrum PRE Praha), bank (např. Česká spořitelna Praha, generální ředitelství), školních a vysokoškolských zařízení (Masarykovy koleje v Praze), do nemocnic (např. Ústřední vojenská nemocnice v Praze Střešovicích; zde firma Moucal podlahoviny dodala 20 tis. m2 podlah!) atd. Lze očekávat, že jako ideální podlahová krytina se uplatní Marmoleum všude tam, kde jsou děti, zejména v domácnostech, školách apod. Naše doprovodná fotodokumentace je z dětského pavilonu Thomayerovy fakultní nemocnice v Praze. Investor zde bezpochyby spojil požadavek na barevné provedení odpovídající dětskému věku s mechanickými a hygienickými požadavky. 
Autor:
Foto: Archiv firmy