Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Proč vás hromosvod ani zásuvkový blok s přepěťovou ochranou neochrání před přepětím?

Většina moderních staveb postavených v ČR v posledních letech je vybavena hromosvodem, který chrání jeho obyvatele před bleskem. Méně znalý pozorovatel by mohl říci, že velký počet českých domácností je dostatečně ochráněn před účinky blesků, což je však jeden z častých omylů.

Omyl číslo 1: Hromosvod zajistí i ochranu před přepětím.

Hromosvod chrání objekt před bleskem v tom smyslu, že svede bleskový výboj k zemi, takže blesk nezapálí rodinný či bytový dům. To je základní a velmi důležitá funkce hromosvodu, ale to zdaleka neznamená, že váš byt nebo dům je ochráněn proti přepětí, které doprovází každý úder blesku. Díky činnosti hromosvodu nedojde při úderu blesku k požáru domu nebo bytu, může se ale snadno stát, že v důsledku přepětí, které je vždy důsledkem úderu blesku (a může se jednat i o velmi vzdálený úder) dojde ke zničení všech nebo většiny elektronických přístrojů. A nejedná se pouze o počítače, televizory, hi-fi zařízení apod. Dnes jsou elektronikou vybaveny všechny elektrické spotřebiče běžně používané v domácnosti – ledničky, pračky, mrazničky, mikrovlnné trouby atd. (včetně plynových kotlů s elektronickou regulací nebo kotlů na klasická paliva s oběhovým čerpadlem), takže škody v důsledku přepětí jsou značně vysoké. Je zapotřebí vzít v úvahu, že nemusí jít jen o přímý úder blesku do vašeho domu. Nebezpečné účinky blesku lze pocítit až do vzdálenosti 2 km od místa úderu.

Pokud si někdo myslí, že jemu se to stát nemůže, je velký optimista. V posledních letech, pravděpodobně i následkem změn klimatu, má počet škod v důsledku účinku blesků a přepětí trvale rostoucí tendenci.

Ale nejde jenom o blesky. Připínání a odpínání jednotlivých sekcí v napájecí síti, připínání a odpínání velkých spotřebičů (především indukční povahy), nelineární zátěže, svářečky, tyristorové regulační prvky a mnoho dalších podobných zařízení vyvolává v napájecí síti větší či menší napěťové špičky, které většinou neznamenají okamžité zničení připojených elektronických přístrojů, ale mají výrazný vliv na zkrácení jejich životnosti.

Jediné řešení, jak spolehlivě ochránit elektronické spotřebiče, je pořídit si kvalitní přepěťovou ochranu, která bude splňovat požadavky normy ČSN EN 62305. A zde často dochází k dalšímu častému omylu.

Omyl číslo 2: Přepěťové ochrany umístěné v zásuvkových blocích zajistí dostatečnou ochranu proti přepětí připojeného zařízení.

Kvalitní zásuvkové bloky jsou pouze jemnou ochranou (typ 3, dříve D) a pokud nemají předřazenou přepěťovou ochranu hrubou (typ 1, dříve typ B) nebo alespoň přepěťovou ochranu střední (typ 2, dříve typ C), nezajišťují ochranu zařízení a mohou dokonce způsobit i požár bytu. Ochrany typu 1 a typu 2 je nutné instalovat do bytového nebo hlavního rozváděče v objektu.

Střídavé přepěťové ochrany pro sítě nn se dělí na 3 základní typy:

  • přepěťová ochrana typu 1 (dříve B) = svodič bleskových proudů. Tyto ochrany jsou schopny zajistit svedení bleskových proudů i při přímém úderu blesku do objektu. Ochrany typu 1 se umisťují vždy na vstupu napájecího napětí do objektu (nejlépe těsně před hlavní jistič).
  • přepěťová ochrana typu 2 (dříve C) = svodič přepětí. Ochrany tohoto typu zajišťují bezpečné svedení a omezení přepětí různého původu (atmosférická, indukovaná přepětí, spínací pochody na sítích) na takovou úroveň, která pro elektrické přístroje už není nebezpečná.
  • přepěťová ochrana typu 3 (dříve D) = jemná přepěťová ochrana, která dále omezuje přepětí na relativně velmi nízké hodnoty, instaluje se zpravidla co nejblíže místu připojení elektronických přístrojů. Tato ochrana je důležitá především pro citlivé elektronické přístroje (počítače, audio/video zařízení).

Při návrhu přepěťových ochran platí pravidlo, že na vstup napájecího napětí do objektu (tj. do hlavního rozvaděče) se umísťuje vždy nejprve přepěťová ochrana typu 1. Za ní se umísťuje přepěťová ochrana typu 2. Přepěťové ochrany typu 3 se instalují tak, aby nebyly vzdáleny od citlivých elektronických zařízení více než 10 m (podružné rozvaděče, zásuvkové okruhy). Instalace přepěťových ochran pouze typu 3 v jakémkoli provedení je tedy vždy neúčinná a ochranu elektronických přístrojů v žádném případě nezajistí.

Kombinovaná přepěťová ochrana typu 1+2

Rodinné domy

Pro rodinné domy jsou nejvýhodnější moderní kombinované přepěťové ochrany typu 1+2 nebo 1+2+3 umístěné na přívodu elektrické energie do rodinného domu v hlavním domovním rozváděči. Pokud délka přívodů k elektronickým spotřebičům (případně délka zásuvkového okruhu) je menší než 10 m, je výhodné použít kombinovanou přepěťovou ochranu 1+2+3 na vstupu do rodinného domku, která pak chrání cely rodinný domek. Typickým představitelem takových ochran jsou kombinované přepěťové ochrany CITEL řady DS 130RS-230 nebo DS130VGS-230 s bleskovým proudem na pól 12,5 kA (případně nejvýkonnější řada DS250VGS-300 či DUT250VG-300 s bleskovým proudem na pól 25 kA).

Je-li délka kabelové trasy od rozváděče k místu připojení k citlivých elektronických přístrojům delší než 10 m, pak se jeví jako nejvýhodnější řešení použít v hlavním rozváděči přepěťovou ochranu typu 1+2+3 a instalovat do vzdálených zásuvek velmi malé a cenově výhodné jemné přepěťové ochrany typu 3 MSB6-400 určené k montáži pod první zásuvku zásuvkového okruhu. Každá tato přepěťová ochrana MSB6-400 chrání další zásuvky okruhu do vzdálenosti 10 m kabelové trasy. Toto řešení klade minimální nároky na místo v rozvaděči a je cenově výhodné.

Přepěťová ochrana citel DS130RS-230

Pokud je rodinný dům velký s rozsáhlými rozvody nn a dlouhými napájecími přívody, je vhodné instalovat v podružném rozvaděči další ochranu, a to zpravidla ochranu typu 2, nebo případně kombinovanou ochranu typu 2+3. Typickým představitelem takových ochran jsou buď standardní přepěťové ochrany CITEL řady DS40S-230, nebo kombinované přepěťové ochrany DS40VGS-230 s maximálním výbojovým proudem 40 kA na pól. Tam, kde je v rozváděči málo místa, se doporučuje použít kompaktní a cenově výhodné přepěťové ochrany řady DS240S-230 (dvoupólová ochrana o šířce pouze 1 modulu, určená pro jednofázové rozvody) nebo DS440S-230 (čtyřpólová ochrana o šířce2 modulů, určenou pro třífázové rozvody). Tyto ochrany jsou výhodné i pro rekonstrukce instalací nn, kde se problém nedostatku místa vyskytuje často.

Přepěťová ochrana DS40VGS-230

A proč právě přepěťové ochrany zn. CITEL?

  • CITEL je přední světový výrobce přepěťových ochran a jedním z mála světových specialistů v tomto oboru, s historií delší než 75 let.
  • Přepěťové ochrany zn. CITEL vynikají vysokou kvalitou, spolehlivostí a dlouhou životností.
  • Na své přepěťové ochrany s patentovanou technologií VG poskytuje CITEL jako jediný světový výrobce 10 letou záruku.
  • Výrazným a nezanedbatelným znakem přepěťových ochran CITEL je velmi příznivý poměr kvalita/cena.

Závěrem

I když příslušné normy a předpisy většinou přímo nenařizují použití vnitřní ochrany proti přepětí v objektu, je při úvahách a rozhodování, zda daný objekt nechránit nebo chránit proti přepětí, velmi důležitým kritériem cena této ochrany. V tom případě postačí spočítat cenu elektrických a elektronických přístrojů v domácnosti. Díky rychle postupující elektronizaci se dnes jedná o ochranu proti přepětí prakticky všech běžných přístrojů používaných v domácnostech. Přestože cena přepěťových ochran potřebných pro kompletní ochranu proti přepětí rodinného domu nebo bytu není zcela zanedbatelná, dojdeme jednoduchým výpočtem k výsledku, že celková cena přepěťových ochran CITEL potřebných pro kompletní ochranu bytu nebo domu proti přepětí tvoří často méně než 5 % ceny elektronických přístrojů používaných v běžné domácnosti.

Ve prospěch přepěťových ochran hovoří i to, že většina pojišťoven v současné době instalované ochrany proti přepětí v objektech zvýhodňuje a naopak neexistenci přepěťových ochran znevýhodňuje výrazným snížením tzv. pojistného plnění.

Autor: Ing. Jiří Kovář
Foto: Archiv firmy