Produkty Kingspan izolace jako řešení aktuálních požadavků normy ČSN 730540-2

Aktuální požadavky kladené na energetickou hospodárnost budov, a to jak novostaveb, tak i mnohých rekonstrukcí, staví širokou stavební veřejnost před základní otázky jak a hlavně jaký izolant použít k dosažení požadovaných či doporučených hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcí U.

Jednou z odpovědí na splnění normou uvedených požadavků mohou představovat konveční izolanty (EPS, minerální vlna apod.). Zde však narážíme na jejich poměrně značnou tloušťku, jež se stává pro investory i projektanty mnohdy neakceptovatelnou. Nadměrná tloušťka izolantu se neblaze podepisuje na vzhledu budovy, čímž se stává nepřijatelnou ze strany architektů a investorů. Stejně tak realizační firmy upřednostňují jiná řešení, a to především z důvodu obtížné technické proveditelnosti izolačních vrstev, převážně pak jejich efektivnímu kotvení.

Hledání řešení

Logickou odpovědí na tyto výhrady představují inovativní produkty Kingspan Izolace dosahující v této oblasti vynikajících hodnot: Koeficient tepelné vodivosti λ = 0,007 W/m.K u zcela originálního produktu Kingspan OPTIM-R®, fungujícího na bázi vakuové izolace a rovněž prémiové produktové řady Kingspan Kooltherm®, které jsou v nabídce s koeficientem tepelné vodivosti λ již od 0,020 W/m.K.

Vhodné i pro památky

Produkt Kingspan Kooltherm® K5 (Kontaktní fasádní deska) byl například úspěšně použit při realizaci náročného zateplení funkcionalistické památky − obytného souboru Nová Doba v Bratislavě. Použitím prémiového izolantu byly díky jeho vynikajícím tepelně-izolačním parametrům, splněny aktuální požadavky normy na energetickou hospodárnost budov s přihlédnutím na rovněž opodstatněné požadavky na minimální tloušťku izolantu ze strany památkové péče.

Vlastnosti materiálu

Kingspan Kooltherm® K5-Kontaktní fasádní deska je vyrobena z rezolové pěny. Jádro desky tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Oproti izolantům z polyuretanu a polyisokyanurátu má Kooltherm lepší tepelněizolační vlastnosti a jen velmi omezeně přispívá k rozvinutí požáru a to bez kouře a hořících kapek. Díky uzavřené struktuře materiálu mají izolace Kingspan třikrát větší pevnost v tlaku (cca 150 kPA), což minimalizuje riziko poškození hyzdroizolace. Deska je na obou stranách opatřena povrchovou úpravou, netkanou textilií na bázi skla, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Výrobek je standardně k dostání s rovnými stranami v rozměrech 1200 × 400 mm. U desek o tloušťce větší než 140 mm pak s polodrážkou. Desky se instalují klasickou technologii jako u tradičních izolantů.

Díky menší tloušťce tak navíc lze ušetřit nejen na nákladech na vytápění, ale i na dopravě na stavbu.

Veškeré informace o firmě a jejich výrobcích naleznete na webových stránkách www.kingspan.cz.

Autor: Ing. Kateřina Petko
Foto: Archiv firmy