Profesionální sanace vlhkého zdiva s firmou PRINS

Chystáte se zbavit váš sklep vlhkosti? Máme pro vás účinné elegantní řešení. Jedná se o tzv. mírnou drátovou elektroosmózu, která slouží jako přímá metoda pro odstranění příčin zavlhnutého zdiva.

Při procházkách městem či okolím kolem sebe vídáme celou řadu zajímavých objektů a historických budov, které však mnohdy trápí nepěkný vzhled a opadávající omítka. Tyto budovy je pak kolikrát nemožné využít pro své původní účely či záměr jejich vlastníků. Ve většině případů se jedná o budovy, jejichž konstrukce spodní stavby jsou namáhány nadměrnou vlhkostí, často doprovázené např. vlhkostní mapou, tvorbou plísní a solných výkvětů, které spolu s typickým zápachem tvoří nezdravé a nekvalitní prostředí pro zdraví člověka.

Mírná drátová elektroosmóza

Tyto problémy může trvale a spolehlivě vyřešit účinná technologie pro odvlhčení budov, oborově nazývaná tzv. mírná drátová elektroosmóza.

Pro sanaci zdiva a odvlhčení spodní části objektu, které by mělo předcházet s časovým předstihem samotnou rekonstrukci, lze s výhodou využít systému mírné drátové elektroosmózy, a to zejména v případech, kde je jinak velmi technicky i nákladově náročné provést odkop zeminy pro celoplošnou rubovou či mechanickou hydroizolaci. Zpravidla se tato technologie uplatňuje v suterénu objektů v zastavěných městských částech, např. u administrativních budov jakou jsou školy, úřady, knihovny a jiné instituce, bytové, rodinné domy a historické objekty spadající do památkové ochrany v historickém jádru měst.

Detail upevnění anody – titanového vodiče na vodivou síť
Ukázka propojení anody na obvodovém zdivu

Popis stavební technologie

Technologie mírné drátové elektroosmózy oproti jiným osmotickým systémům využívá přímo osazených vodičů a elektrod, které tak na dané konstrukci vytvářejí jasně definované elektromagnetické pole a celkově tak zvyšují samotnou účinnost odvlhčení zdiva. V praxi to znamená, že při nízkém stejnosměrném elektrickém proudu jsou molekuly vody v takto uměle vytvořeném poli vytlačovány zpět do podloží, nebo na povrch takto vysoušené konstrukce.

Německý výrobce systému mírné drátové osmózy u nás dříve užívané materiály nahradil moderními prvky s extrémně dlouhodobou životností ve vlhkém prostředí. Jednotlivé součásti systému drátové elektroosmózy jsou pak vyrobeny ze skleněných vodivých plastů, titanu, stříbra, uhlíku a jeho příměsí, které zvyšují vodivost šířeného elektrického potenciálu přímo v konstrukci. Celý systém vodičů a zemních elektrod je centrálně napojen na řídící jednotku, která trvale generuje nízké napětí.

Tato specializovaná stavební technologie je jako jedna z mála osmotických systémů plně uznávána tuzemskými a zahraničními oborovými normami, a slouží jako přímá metoda pro odstranění příčin zavlhnutého zdiva. Vzhledem k účinku postupného odvlhčování konstrukcí v suterénu se systém mírné drátové osmózy doporučuje kombinovat se systémem odvětrání prostor tak, aby vzniklé vodní páry byly trvale odváděny mimo vnitřní prostředí objektu.

Vrtání děr pro zemnící katody
Vložení uhlíkové zemnící elektrody

Hospodárná sanace zdiva

Mimo svou účinnost, flexibilitu využití a vysokou životnost bývá technologie mírné drátové elektroosmózy zákazníky preferována z pohledu celkové hospodárnosti řešení sanace zdiva a při zachování nízkých provozních nákladů. Reálným i pocitovým přínosem tohoto systému je však opětovné využití odvlhčených suterénních prostor pro zamýšlené záměry vlastníka (např. ke skladovacím či komerčním účelům) a celkově zdravé prostředí, ve kterém již nedochází ke zkáze uskladněných věcí a vzniku zdravotních rizik.

Detail izolace propojovacích vodičů katod
Zapojení řídicí jednotky systému odvlhčení

Příklady realizací

Pomocí technologie mírné drátové elektroosmózy bylo realizováno v rámci sanace zdiva mnoho různých staveb po celé České republice, včetně památkově chráněných objektů. Seznam objektů provedených touto sanační metodou můžete pak nalézt na webových stránkách realizační firmy PRINS, nebo si referenční stavby i s kontakty můžete vyžádat přímo přes firemní mail: prins@sanace-zdiva.cz.

Krátce o firmě

Společnost PRINS působí na trhu od roku 1992 a nabízí komplexní program sanace vlhkého zdiva a izolace vlhkého zdiva. Využívá všechny dostupné moderní metody a technologie sanace zdiva a díky tomu patří v této oblasti k předním subjektům na trhu. Firma je jako jediná v ČR držitelem certifikátu ISO 9001:2001 se specializací na sanace zdiva.

Působí po celém území České republiky a Slovenska, díky kvalifikovaným pracovníkům a používání kvalitních nástrojů a materiálu nabízí profesionální služby a individuální přístup ke každé zakázce.

Autor: Bc. Jan Kolář
Foto: Archiv firmy