Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Profesionální využití akustických desek WOLF

Akustický komfort je dnes nesmírně důležitou součástí našeho života. Je prakticky jedno, zda je nutné zvukově izolovat daný prostor vůči ruchům zvenčí, nebo naopak izolovat ruchy, které vznikají v dané místnosti. Důležité je, aby vždy v konkrétní situaci došlo k požadovanému výsledku v předepsaných normách a limitech.

Pokaždé existují různá řešení, ale ne vždy je možné všechny způsoby provést. Například z důvodu možnosti stavební konstrukce, statiky, prostoru apod. Ne každý systém rovněž umí pokrýt potřebné spektrum zvukových frekvencí. Na trhu jsou v současné době k dispozici nové izolační akustické desky Wolf® PhoneStar, které v rámci COMPRI® systému izolací dodává firma CIUR a.s.

Detail desky Wolf PhoneStar TRI

Jsem akustická deska, jmenuji se Wolf®

Akustické desky Wolf® jsou nabízeny ve třech provedeních, ale nejčastěji používanou variantou je deska Wolf® PhoneStar TRI. Jedná se v podstatě o třívlnnou desku (speciálně konstruovaný karton na principu překližky), která je naplněná jemným křemičitým pískem s objemovou hmotností 1350 kg/m3. Právě tato hmotnost je velkou výhodou desek Wolf®, nemluvě o malé tloušťce, konkrétně 10–15 mm dle provedení. Pomocí desek Wolf® lze běžně dosáhnout zlepšení kročejového útlumu až o 31 dB a útlumu zvuku šířeného vzduchem až o 36 dB, v závislosti na typu konstrukce, a to i v nízkofrekvenčním spektru od 50 do 200 Hz.

Bar ve Voršilské

Ve chvíli, kdy se bageterie ve Voršilské ulici v Praze rekonstruovala na bar, změnily se zcela zásadně podmínky a normy pro provoz tohoto prostoru, zejména z hlediska zvukové izolace. Investor proto musel přistoupit k zásadnímu řešení, které by dokázalo vyhovět velmi přísným předpisům z hlediska rušení nočního klidu, zejména po 22. hodině. Možností bylo zpočátku několik, ale jak se nakonec ukázalo, nebyly dostatečné. Teprve s deskami Wolf projektant Jan Priester z firmy Akustik Partner, který navrhoval nejen zvukovou izolaci, ale rovněž vnitřní akustiku klubu, dokázal v daném prostoru dosáhnout požadovaných hodnot. Prostor klubu byl velmi problematický. Například statika budovy nedovolovala zasahovat do konstrukcí. Vzduchotechnikou, světlíkem, sklepem, a dalšími technickými prostory unikalo velké množství hluku přímo do domu. Z tohoto důvodu byla zvuková izolace prováděna v několika krocích s řešením mnoha detailů. „Ideální by bylo udělat místnost v místnosti, ale to jsme z finančních důvodů nemohli,” vysvětluje autor projektu Jan Priester. „Projekt tedy počítal s tím, že zachováme stávající sloupy a podlahu. Na izolaci stropu a stěn – dvoupodlažního baru jsme použili desky Wolf.” Složitý byl nakonec strop, který musel být zcela nezávislý a pružně ukotvený. V tomto případě byly v konstrukci stropu použity dvě akustické desky Wolf® uzavřené nakonec sádrokartonem. Na předstěnách kolem obvodu místnosti byly rovněž použity dvě Wolf® desky na sobě, přičemž i zde byl rošt předstěny upevněn do zdí pomocí pružných závěsů. Specialitou týkající se akustiky místnosti bylo upevnění basového reproduktoru pružně posazeného na mramorové desce, vsazené do zdi, a izolované deskami Wolf®, tak aby zvuk nepřecházel do konstrukce. Akustické desky byly použity i na izolaci technických místností, světlíku, skladu, atp. Celkem zde bylo použito více než 22 tun materiálu. Zvuková izolace byla v případě baru ve Voršilské ulici řešena v souladu s akustikou reprodukované hudby a volbou příslušné audiotechniky. „Ukázalo se, že nespojený písek použitý v konstrukci akustických desek Wolf® geniálním způsobem pohlcuje široké zvukové spektrum, a přestože jsme museli použít ve většině případů dvě desky na sobě, s jiným materiálem bychom se nikdy v daném minimálním prostoru k takovým parametrům nepřiblížili. Pro zajímavost, dosáhli jsme možnost hrát ve spodním baru až 102 dB a ve vrchním 92 dB, přičemž nás limituje výloha, která ještě nebyla řešena. Přes ní se šíří zvuk na ulici a také do konstrukce domu. V případě zvýšení neprůzvučnosti výlohy na Rw 50 dB budeme moci zvýšit akustický tlak v barech ještě o 10 dB.

Bar Groove ve Voršilské ulici v Praze kompletně izolovaný akustickými deskami Wolf

Akustické desky Wolf® PhoneStar TRI patří do sofistikovaného skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí firma CIUR a.s., jako ucelené řešení pro kompletní nebo částečnou tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení dokonalého akustického komfortu. Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: Archiv firmy