Programový balíček AutoPEN Wavin

Společnost WAVIN OSMA, přední specialista na oblast venkovních inženýrských sítí, začala ve spolupráci s firmou AutoPEN nabízet všem projektantům specializovaný program AutoPEN Wavin umožňující jejich kompletní návrh. Snadno, rychle, přehledně a bezplatně.

Programový balíček AutoPEN Wavin zahrnuje moduly Situace pro odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD, Podélný profil kanalizace, sloužící k návrhu podélného profilu kanalizace a terénu, a Kubatury, umožňující specifikaci šachet a výpis podrobného výkazu výměr celého projektu.

AutoPEN Wavin modul Situace pro odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD

Vlastnosti a výhody

Mezi hlavní výhody programu AutoPEN Wavin patří zařazení kompletního portfolia produktů WAVIN OSMA. do příslušných modulů a také úzká spolupráce a podpora projektantů ze strany společnosti WAVIN OSMA. Projektanti v tomto nástroji získávají velmi užitečného pomocníka, který jim ušetří čas a zároveň poskytne maximální odbornou podporu v otázkách vhodných materiálů i pracovních postupů.

Již dříve naše společnost nabídla projektantům specializovaný program určený k návrhům instalace vnitřního vodovodu a vytápění. Vzhledem k velmi pozitivní odezvě jsme se rozhodli rozšířit nabídku bezplatných programů o AutoPEN Wavin, který patří na poli softwarových řešení pro návrhy inženýrských sítí ke světové špičce,” uvedl David Penc, marketingový a produktový manažer společnosti WAVIN OSMA.

Modul Podélný profil kanalizace slouží k návrhu podélného profilu kanalizace a terénu

Komerční a firemní verze

Program je k dispozici paralelně ve dvou verzích – komerční a firemní. Firemní verze, která je k dispozici zdarma, primárně pracuje s produktovou základnou značek Wavin a Osma. Bezproblémovou komunikaci mezi firemní a komerční verzí programu AutoPEN zajišťuje speciální rozhraní, takže uživatelé firemní verze mohou libovolně otevírat, editovat a ukládat změny i v projektech vytvořených v prostředí komerčního programu, a zase naopak.

Firemní verze programu AutoPEN Wavin je zdarma k dispozici ke stažení v chráněné zóně pro projektanty na adrese www.wavin-osma.cz.

Modul Kubatury umožňuje specifikaci šachet a výpis podrobného výkazu výměr celého projektu
Autor: Mgr. Marta Lipovská
Foto: Archiv firmy