Hlavní vstup do haly, nově navržená část. Vizualizace: Monolot studio

Proměna chátrajícího zimního stadionu v Opavě na moderní sportovní stavbu industriálního charakteru

Revitalizace areálu zimního stadionu v Opavě zahrne jak obnovu původní haly z minulého století, tak přístavbu moderního sportovního zázemí. Projekt by měl být dokončen v roce 2022.

Ledová plocha pro bruslaře se zázemím šaten byla v Opavě zřízena už po polovině 19. století a po Vídni a Budapešti patřila k největším v habsburské monarchii. Od poloviny 30. let 20. století se připravovala stavba zimního stadionu, k realizaci však došlo až po druhé světové válce. Nad částí původního přírodního kluziště byla v letech 1956–1957 za pomoci ocelových vazníků zbudována střešní konstrukce, díky čemuž mohla být zprovozněná krytá plocha s umělým chlazením. Následovala dostavba zázemí, tribun a hotelu. Nejrůznější nekoncepční úpravy, které probíhaly od 60. až do konce 80. let, přispěly spolu s chátráním budovy k současnému tragickému stavu objektu.

Krytá ledová plocha během finalizace dostavby v padesátých letech, pohled severozápadním směrem. Foto: Josef Solnický, Slezské muzeum, 1957, archiv Slezského zemského muzea

Vyspělé sportovní zázemí

Zásadním úkolem obnovy areálu je vytvoření sportovního zázemí, které bude sloužit nejen současným potřebám výcviku mládeže, ale také veřejnému a komerčnímu užívání haly.

Nová vybavenost je integrována do moderní třípatrové budovy, která nahradí stávající dlouhodobě nevyhovující zázemí. Nově budou vytvořeny plochy pro nácvik střelby, stability, rychlosti bruslení a startů za kotoučem. Prostor pro nácvik hokejových dovedností je koncipován s ohledem na pořádání mládežnických kempů. Stravovací zázemí kempů bude oddělené od vlastní restaurace, výhledem z patra se propojí výcvikový prostor s ledovou plochou. Tréninkové potřeby doplní moderní prostory pro posilování a malá tělocvična. Důraz je dán rovněž na regeneraci, vybudovány budou masážní kabiny, finská a parní sauna, ochlazovací bazén a místo pro relaxaci. Prostorově efektivní a technicky funkční šatny jsou řazeny vedle sebe a zohledňují kategorie hráčů, z prostorových důvodů se však počítá s částečným rotačním systémem využití. Nově je k dispozici zázemí pro komerční využití.

Přístup do ikonicky pojaté vstupní haly ze strany parčíku je součástí hlavní komunikační osy celého prostoru. Nově koncipovaný prostor nabízí vytápěné zázemí s toaletami a bufetem pro fanoušky hokejových zápasů.

Pohled z parku, prostor před stadionem. Vizualizace: Monolot studio

Kontinuita i kontrast

Revitalizace areálu počítá s obnovou historické haly z 50. let 20. století s důrazem na technicistní industriální kvalitu objektu. Architekti respektují původní železobetonovou konstrukci s ocelovými rámy, navrhují však odstranění ocelových tribun. Část přízemí haly bude prosklená, aby vtáhla zájem kolemjdoucích k dění uvnitř.

Architektonické ztvárnění novostavby je odlehčené a současně účelné, kontrastní vůči původní, v průběhu času přestavované hmotě objektu. Lamely před skleněnou fasádou tvoří zajímavou figuru a odkazují na charakteristický prvek původní haly – ocelový vazník. Podsvícení lamel umožní slavnostní osvětlení celého areálu.

Pohled do haly, obnova původní haly. Vizualizace: Qarta architektura

Materiály použité při rekonstrukci zimního stadionu jsou vybrány s ohledem na životnost i architektonický výraz. Přednostně je počítáno s užitím přirozeného působení přiznáním jednotlivých materiálů, jako je pohledový či konstrukční beton, režné zdivo z cihel nebo bloků, podlahy povlakové, stěrkové i ve formě broušený beton, akustické zavěšené podhledy v přírodních tónech, v kontrastu pak ocelové konstrukce s nutností nátěru ve výrazné barevnosti. Industriální styl bude podpořen i přiznáním tras všech technologií, koncové prvky budou podvěšeny pod stropy či vedeny po stěnách mimo dosah diváků.

Tréninkové centrum, pohled od parkoviště. Vizualizace: Monolot studio

Příkladů zdařilé revitalizace velikostně podobných stadionů je v zahraničí celá řada. Přitom je vždy třeba respektovat historii a specifika místa, revidovat a obnovit jeho společenské vazby. Historickou halu je třeba revitalizovat, nikoli nechat zchátrat a nahradit novým objektem,“ dodává architekt David Wittassek, spoluautor návrhu rekonstrukce a rovněž bývalý hráč hokeje v Opavě.

Tréninkové centrum hokejových dovedností – malá umělá plocha. Vizualizace: Qarta architektura

Zimní stadion Opava:

  • Návrh: QARTA architektura a spol.
  • Lokalita: území mezi ulicemi Zámecký okruh, Komenského a Praskova, Opava
  • Předpokládané dokončení: 2022
  • Náklady: 100–150 milionů korun
  • Klient: Statutární město Opava

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: MONOLOT a QARTA architektura, archiv Slezského zemského muzea

1) redakčně zkráceno