Prostorové modulární systémy

Ryze česká společnost s mnohaletou tradicí v oblasti montovaných staveb ZMA a.s. z Ostrova (u Karlových Varů), která své produkty již mnoho let dodává do evropských zemí, se zviditelňuje i na domácím trhu. Firma byla založena v roce 1965 a v průběhu doby svého trvání si získala velkou řadu zákazníků i respekt konkurenčních firem. Důvodem je nejenom kvalita výrobků a vlastní práce; výrazný podíl na úspěchu získal správný přístup odborně vyškolených pracovníků.

V evropských zemích běžně používaný systém výstavby je pro investory zajímavý zejména z důvodu rychlosti výstavby, nízké ceny a vysoké užitné hodnoty.

To vyplývá z typovosti systémů a zejména ze způsobu realizace, kdy 2/3 doby realizace připadá na výrobu ve výrobním závodě a 1/3 doby realizace připadá na vlastní výstavbu. Výrobní prostory firmy ZMA a.s. jsou tvořeny 11 výrobními halami, kde jsou za použití moderních strojů a zařízení vyráběny jednotlivé díly montovaných staveb. Je zřejmé, že náklady na výrobu ve výrobním závodě jsou mnohem nižší než při klasické výstavbě a kvalita prováděných prací je svou sériovostí a zejména stálým pracovním prostředím (výrobní haly) vyšší. Výstavba, přesněji montáž, může probíhat v jakémkoliv ročním období bez újmy na kvalitě. Další velkou úsporou nákladů je jednoduchost základových konstrukcí, absence hydroizolací a protiradonových opatření, provádění montážních prací bez lešení atd.

Nezanedbatelnou výhodou je možnost zařazení do výhodnější (kratší) odpisové kategorie než je tomu u klasických staveb.

Spokojenost zákazníka je ten hlavní cíl ZMA a.s., jenž byl od roku 1993 důvodem pro zavádění systému řízení jakosti. V současné době je věnována velká pozornost požadavkům ISO 9002. ZMA a.s. vlastní certifikát systému řízení jakosti od německé státní zkušebny MPA LGA Nürnberg.

Prostorový modulární systém

Základním stavebním prvkem je prostorový modul, který je tvořen rámovou ocelovou nosnou konstrukcí a sendvičovými výplňovými konstrukcemi podlahy, stěn a stropu včetně střech. Modul je expedován z výrobního závodu na stavbu ve vysokém stupni dokončenosti s kompletními povrchovými úpravami, osazenými okny a dveřmi, sanitární technikou, elektroinstalací atd. Rozvody všech médií jsou provedeny uvnitř sendvičových konstrukcí.

Vlastní výstavba spočívá v osazení modulů na základové konstrukce resp. moduly nižšího podlaží a jejich vzájemné spojení.

Stavba zůstává po celou dobu životnosti demontovatelnou pro případ, že se majitel rozhodne přemístit ji do jiné lokality.

Projektová příprava

Vlastní vývojové, projekční a konstrukční oddělení společnosti ZMA a.s. navrhuje investorovi optimální řešení jeho investičního záměru a v rámci nabídkového řízení zpracovává výkresovou studii stavby.

Na základě objednávky pak zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení, prováděcí projekt a výrobní dokumentaci, které jsou z důvodu typovosti vyhotoveny v mnohem kratším termínu a s nižšími náklady než je tomu u klasických staveb.

Užitná hodnota

Užitná hodnota je dána charakterem stavby a pohybuje se od staveb dočasného charakteru (výstavní objekty, zařízení stavenišť, sezónní ubytovny) přes stavby průmyslového charakteru (administrativní budovy, obchody, výrobní objekty, restaurace a jídelny) až po stavby obytného charakteru (hotely, rodinné domy, »holobyty«, azylové domy, střešní nástavby atd.).

Užitná hodnota je navíc umocněna variabilností vnitřní dispozice, snadnou rozšiřitelností (půdorysné rozšíření nebo výstavba dalšího podlaží) kdykoliv bez nutnosti omezení provozu stávajících prostor a jakýchkoliv stavebních úprav.

Autor: Martin Kopta
Foto: -