ProtectWall – difúzně otevřená konstrukce

Obvodová stěna ProtectWall, kterou vyvinula firma Knauf ve spolupráci s Natur Haus a Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, je speciální difúzně otevřená skladba nosné dřevěné stěny, která je určena především pro konstrukce dřevostaveb a pasivních domů.

ProtectWall je na trhu úplnou novinkou a současně i revolučním řešením.

Skladba stěny

Základem konstrukce obvodové stě ny ProtectWall (obr. 1) je dřevovláknitá izolační deska Steico Protect 60 a nosná zavětrovací sádrokartonová deska Knauf Diamant 15. Tato deska svými vlastnostmi zaručuje jednak potřebnou rámovou tuhost, má výborné protipožární vlastnosti, a navíc se dobře zpracovává. Deska Knauf Diamant je v konstrukci použita na vnitřní straně rámu. Naopak dřevovláknitá izolační deska Steico je umístěna na vnější straně stěny a mechanicky je upevněna ke svislým nosným KVH hranolům. Díky tomu je zajištěna tuhost celé stěny. Z pohledu vnější strany je deska Steico opatřena lepicí a armovací cementovou stěrkou Knauf Uniritmo, která nabízí dostatečně nízký difuzní odpor (konkrétně μ = 11) potřebný pro správnou funkci stěny, a přitom si zachovává lepicí a armovací vlastnosti jako nosič finální omítky, nejlépe silikonové omítky Knauf nebo minerální omítky Knauf Kbelorit.

Obr. 1: Konstrukce obvodové stěny ProtectWall
1 – Finální omítka (silikonová omítka Knauf nebo minerální omítka Knauf
Kbelorit) 2 – Knauf Uniritmo + armovací síť Vertex R131,
3 – Dřevovláknitá izolační deska Steico Protect 60,
4 – Dutina vyplněná foukanou celulózou Climacell,
5 – Hranol KVH 60/140, 6 Zavětrovací sádrokartonová deska Knauf Diamant 15

V dutině mezi KVH hranoly, dřevovláknitou deskou Steico a sádrokartonovou desku Diamant je zafoukaná celulózová izolace Climacell, která zaručí potřebné izolační vlastnosti celé stěny. Zajímavé na tom je, že konstrukci lze přizpůsobit libovolné tloušťce izolantu.

Na vnitřní stranu konstrukce stěny ProtectWall (obr. 2) lze použít instalační předstěnu tvořenou CD profily a deskami Knauf White 12,5 mm. Desky White je možné také nahradit hodnotnější deskou Diamant, která zlepší mechanické i akustické vlastnosti konstrukce. Použít lze samozřejmě i jiné desky Knauf, například RED, Vidiwall apod.

Obr. 2: Vniřrní strana konstrukce stěny ProtectWall. Dutinu mezi CD profily lze vyplnit mokrým nástřikem celulózy Climacell

Požární odolnost a další výhody

Při výčtu použitých materiálů v konstrukci ProtectWall nabýváme dojmu, že celý systém je vyroben pouze ze dřeva a papíru. A přesto dosahuje neuvěřitelné požární odolnosti 120 minut. Je tomu skutečně tak. Odolnost této konstrukce je klasifikována hodnotou REI 120 a to dokonce zkouškou z obou stran (obr. 3). To samo o sobě je v konstrukcích dřevostaveb a pasivních domů vynikající a plně dostačující hodnota. Za zmínku stojí, že foukaná izolace Climacell, která je aplikována v dutině mezi hranoly a deskami, je klasifikována ve třídě reakce na oheň D dle ČSN EN 13 501. Toto řešení je poměrně revoluční a přináší řadu výhod. A to především z pohledu izolačních vlastností a schopnosti „dýchání konstrukce”.

Obr. 3: Zkouška požární odolnosti stěny ProtectWall

Obvodová stěna ProtectWall má ale i mnoho dalších výhod. Kromě zmíněné požární odolnosti REI 120 – nabízí velmi slušné akustické parametry (61 dB). Nezanedbatelnou vlastností konstrukce stěny je rovněž teplotní fázový posun (až 14 hodin), který byl dosažen pomocí velké tepelné kapacity použitých izolačních materiálů na bázi celulózového a dřevěného vlákna. Samozřejmě při správném rozměru vnitřní dutiny (pouze volbou jiného průřezu nosného prvku) lze tuto stěnu použít i jako obálkovou vrstvu pro pasivní domy a to při minimálních nárocích na zastavěnou plochu.

Podrobné informace najdete na www.knauf.cz.

Autor: Jan Juhás
Foto: Archiv firmy