Protihluková izolace na schodištích s prvky HALFEN

Hluk velice negativně ovlivňuje kvalitu života a působí na zdraví obyvatel. To platí především pro kročejový hluk v prostoru schodiště u bytových staveb. Z hlediska stavební akustiky by měl každý dům splňovat přípustné hodnoty hluku podle platných ČSN, vyhlášek o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále navazujících předpisů.

Požadavky kročejové neprůzvučnosti by se měly zajistit již při návrhu schodiště. Jakým způsobem tedy odizolovat jednotlivé prvky tak, aby byly splněny požadavky normy na ochranu proti kročejovému hluku? Je potřeba si uvědomit, že zvuková izolace se musí uvažovat jako systém a konstrukce se musí z hlediska stavební akustiky posuzovat jako celek. Použití pouze jednotlivých modulů nebude příliš efektivní!

Prvky k tlumení kročejového hluku

Pro zajištění ochrany proti kročejovému hluku jsou zvláště vhodné izolační prvky HALFEN. Elastickým uložením pomocí vysoce kvalitních elastomerových ložisek bi-Trapezlager a umístěním spárové desky HTPL se masivně konstruovaná schodiště a ramena akusticky oddělí od okolních stavebních dílců.

Systém tlumení kročejového hluku (prvek HBB, HTF a HTT)

Systém tlumení kročejového hluku obsahuje tři základní prvky:

  • prvky HBB určené pro uložení schodišťové podesty, a to jak prefabrikované, tak monolitické,
  • prvky HTF určené pro styk prefabrikovaného schodišťového ramene a podesty
  • prvky HTT, které se používají pro styk monolitického schodišťového ramene a podesty.

Zvukově izolační box HBB

Prvek HBB se používá k bodovému uložení podesty. Jedná se o pryžový box, který má ve vnitřní spodní části speciální bi-trapézové ložisko. Pokud je podesta uložena tak, že síly působí i směrem nahoru, resp. do stran, pak se použije bi-trapez box s přídavným ložiskem v horní vnitřní části, resp. s ložisky po vnitřních stranách. Schodišťové rameno už nemusí být izolováno od podesty. Bi-trapézové boxy HALFEN HBB se před montáží prefabrikované schodišťové podesty jednoduše nasunou na konzolu podesty. Konzola s vnitřními rozměry boxu se předem vyrobí v prefě.

Schéma montáže bodově uložené podesty s boxy HBB pro tlumení kročejového hluku

Prvek HTF pro prefabrikovaná schodiště

Zvukově izolační prvky HTF byly vyvinuty pro elastické uložení prefabrikovaného schodišťového ramene na podestu.Přenášejí výlučně posouvající síly – max. VED = 35 kN (+17,5 kN na každé další ložisko). Bi-trapezové ložisko vykazuje zlepšení kročejové neprůzvučnosti až o 23 dB. Dodává se v délkách 100 cm a 120 cm (šířka schodišťového ramene).

Zvukově izolační prvek HTT

Tento prvek se používá ke tlumení kročejového hluku (ΔL = 12 dB) pro spojení monolitického schodišťového ramene a podesty, resp. prefabrikovaného ramene a na stavbě betonované podesty.

Prvek HTT je k dispozici ve třech stupních zatížení pro šířky schodišť od 90 cm do 200 cm a výšky podesty 16 cm až 25 cm.

Profil tvoří výztuž BSt 500 NR, pozinkovaný ocelový plech, minerální izolace z vláken a elastomerové ložisko. Prvky HTT přenášejí výlučně posouvající a horizontální síly, které mohou vyplývat jak z krátkodobě působících zatížení, z vynuceného nebo rázového namáhání, tak i z plánovaných vnějších zatížení. HTT má v případě požáru vysokou požární odolnost. Je zařazen do třídy požární odolnosti F90/F120 – podle krytí betonu schodišťového ramena.Ukázka uložení schodišťové podesty s pomocí prvků HBB

Zvukově izolační prvek HTF-B

Prvek pro izolaci kročejového hluku HTF-B se používá pro elastické uložení prefabrikovaných schodišťových ramen na základovou desku ve spodním podlaží. Míra zlepšení kročejové neprůzvučnosti je až 27 dB. Tento prvek je určen pro maximální zatížení v uložení max.VED = 35 kN (+17,5 kN na každé další ložisko).Detail zvukově izolačního prvku HTF a schéma uložení na styku prefabrikovaného schodišťového ramene a podesty


Spárové desky HTPL

Spárová deska z pěnového materiálu třídy stavebních hmot B2, spolehlivě zamezuje přenosu kročejového hluku. Desky HTPL se nalepí na boky schodišťového ramene, spáry je nutno pečlivě zaizolovat.

Spárová deska HTPL může být použita v kombinaci se všemi izolačními prvky HALFEN pro zamezení znečištění spáry mezi stupni schodiště a prostorem schodiště. Je nutné je ukládat velmi pečlivě, neboť případné mezery mohou vést ke vzniku zvukových mostů a negativně ovlivnit protihlukovou izolaci.Detail zvukově izolačního prvku HTT a schéma uložení pro spojení monolitického schodišťového ramene a podesty


Společnost Halfen-Deha, s.r.o. je známá v oblasti upevňovací a kotevní techniky a výztuže a poskytuje vhodné systémy pro jakékoliv kotvení.

Svou stabilní pozici na trhu potvrzuje pravidelnou účastí na veletrzích, výstavách a seminářích, či rozšiřováním sítě svého obchodního zastoupení. Samozřejmostí je i certifikace celého sortimentu výrobků.

Prvek HTF-B slouží pro elastické uložení schodišťových ramen na základovou desku ve spodním podlaží
Umístění zvukově izolační spárové desky HTPL na schodišti

Snahou firmy je poskytovat především kvalitní servis a technické služby pro zákazníky.

Autor: Ing. Olga Löwitová, CSc.
Foto: Archiv firmy