Protihlukové stěny VELOX s více jak třicetiletou historií

Staré přísloví praví: Ticho léčí. A je na tom hodně pravdy. Hluk na nás totiž působí velmi negativně. V lepším případě jsme jen nervózní, v nejhorším u nás může dojít k mechanickému poškození sluchu. Je tedy třeba se hluku bránit. Například tím, že se kolem silnic, dálnic a železnic, které jsou v blízkosti lidských obydlí, postaví protihlukové stěny ze stavebního systému VELOX.

Stavební systém VELOX, který se také nazývá systémem ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, vznikl v Rakousku před více než padesáti lety. Pro svoje vlastnosti, jako jsou vynikající tepelná a zvuková izolace, výborná tepelná akumulace a pevnost konstrukce, se rychle stal oblíbeným materiálem pro stavbu bytových a rodinných domů. Posledních třicet let se navíc stal oblíbeným při stavbě protihlukových stěn.

PHS VELOX obsahují celou paletu zvukové pohltivosti – od A0 do A4, přičemž nejvyšší naměřenou pohltivostí dle protokolu CSI Praha je 18 dB

Protihlukové stěny v Rakousku

Rakouská firma VELOX-WERK GmbH využila v roce 1980 mimořádných vlastností této štěpkocementové hmoty, skládající se z 90 % dřevěných štěpek, 9 % cementu a 1 % vodního skla, k výrobě protihlukových panelů a z nich následně protihlukových stěn (PHS). Nejstarší protihlukové stěny slouží v okolí Štýrského Hradce bez oprav již více jak 30 let. Všimnout si jich však můžete okolo rakouských dálnic a silnic všech kategoriích, ale také u vysokorychlostních koridorů. Za období 30 let bylo těchto protihlukových stěn postaveno v Rakousku, převážně v oblasti rakouských Alp, více jak 120 000 m2.

Desky jsou recyklovatelné a nezávadné k životnímu prostředí

Protihlukové stěny v ČR

V ČR začala začala firma VELOX-WERK stavět protihlukové stěny až v roce 2002. Následně, na základě dohody se svým největším odběratelem, předala rakouská firma VELOX-WERK GmbH v září roku 2012 výrobu, dodávku a montáž pro ČR a Slovensko firmě HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim. Tato firma navázala jak na rakouské, tak i na desetileté české zkušenosti s výrobou a dodávkou PHS. Dále převzala všechny certifikáty platné v ČR, na Slovensku i v EU. Následně se spojila s šikovným, spolehlivým a zkušeným partnerem v dodávkách prací pro pozemní komunikace a železnice, s firmou STRIX Chomutov, a.s., a nyní společně zajišťují výrobu, dodávku a montáž PHS.

Protihlukové stěny (PHS) VELOX – vlastnosti a použití

Čtyři systémy

PHS jsou rozděleny do čtyř systémů, od jednoduchého plotového systému používaného k odhlučnění rodinných i bytových domů od okolí, přes systémy pro odzvučení pro intravilány měst s možností konstrukce pro jedno i oboustrannou pohltivost, dále potom systémy pro vysokorychlostní komunikace a systémy pro vysokorychlostní železniční tratě.

Zvuková pohltivost1)

PHS VELOX obsahují celou paletu zvukové pohltivosti – od A0 do A4, přičemž nejvyšší naměřenou pohltivostí dle protokolu CSI Praha je 18 dB.

Vzduchová neprůzvučnost2)

Vzduchová neprůzvučnost stěn VELOX je od 25 dB do 40 dB.

Nezávadnost a recyklovatelnost

Atestována je také nezávadnost desek k životnímu prostředí. Desky jsou recyklovatelné.

Pět profilů

Profily desek jsou deskové, vlnité, žlábkované, vaflové a trapézové.

Barevné řešení

Je možné ve všech odstínech dle stupnic RAL, NSC. Desky se snadno barví.

PHS VELOX umožňují vytváření plastických obrazců a tvarů s ohledem na charakter krajiny

Kombinační možnosti

Desky lze harmonicky a flexibilně kombinovat s jinými materiály (hliníkové, průhledné...).

Rychle a snadno proniknutelné

PHS VELOX jsou v případě nutnosti, např. při havárii na železnici, snadno proniknutelné. Za účasti mj. HZS SŽDC, projekčních kanceláří, významných firem, centrálních a investičních organizací bylo demonstrováno přímo na PHS u nádraží v Plané nad Lužnicí proniknutí stěnou prováděné HZS SŽDC České Budějovice za pomocí sekyry za 2 min. 33 sek. a motorovou řetězovou pilou za 1 min. 25 sek.

PHS VELOX jsou v případě nutnosti, např. při havárii na železnici, snadno proniknutelné, za pomocí sekyry za 2 min. 33 sek. a motorovou řetězovou pilou za 1 min. 25 sek.

Použití

PHS jsou vhodné od použití pro odhlučnění okolí rodinných domů, odhlučnění komunikací, nádraží a příměstské železniční doprava až po variantu pro vysokorychlostní komunikace, dálnice a vysokorychlostní železniční koridory.

Výhody protihlukové stěny VELOX

  • Vysoká schopnost pohltivosti zvuku,
  • vysoká schopnost neprůzvučnosti vzduchu,
  • jednoduchost a rychlost montáže bez ohledu na členitost terénu,
  • snadnější a levnější stavební připravenost k montáži panelů VELOX oproti těžkým betonovým panelům,
  • vysoká trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě, soli, námraze a trouchnivění,
  • snadná výměna poškozených částí panelů,
  • variabilita barevných nátěrů, popř. barevných vzorů, možnost kombinace profilů desek VELOX,
  • vytváření plastických obrazců a tvarů s ohledem na charakter krajiny s možností kombinace s jinými materiály, například s dřevem, sklem, ale i vsazení reklamních panelů atd.,
  • široké uplatnění v okolí silničních a železničních tras, v obytných i průmyslových zónách.

Chcete-li se dozvědět o protihlukových stěnách VELOX více, kontaktujte přímo firmu HOFFMANN spol. s r.o. z Chrudimi nebo STRIX Chomutov, a.s.

1) Činitel zvukové pohltivosti je definován poměrem intenzity zvuku vlny pohlcené v daném materiálu k intenzitě zvuku dopadající vlny na daný materiál.
2) Vlastnost konstrukce zvukově izolovat jednu oblast (tzv. chráněnou) proti zdroji zvuku z druhé oblasti (tzv. vysílací neboli zdrojové) z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost.
Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy