Protipožární nástřik PROMASPRAY® F250

Společnost Promat s.r.o. působí na českém trhu jako přední výrobce materiálů pro zajištění kvalitní a certifikované pasivní požární ochrany staveb. V současné době představuje nový protipožární nástřik na nosné konstrukce s názvem PROMASPRAY® F250.

Každý objekt má své nosné konstrukce – svou kostru. V případě požáru je nutné tyto důležité prvky stavby ochránit a zajistit tím stabilitu objektu pro dobu potřebnou k evakuaci osob a také k zajištění účinného zásahu jednotek Hasičského záchranného sboru.

Proto Promat vyvinul další možnou alternativu k již dobře známým ochranám nosných konstrukcí, kde stále velice dobře fungují systémy tvořené: deskami PROMATECT®, PROMAXON®, nátěry na ocel PROMAPAINT®, nátěry na dřevo PROMADUR® a další mnohé stálice našeho katalogu.


Protipožární nástřik PROMASPRAY® F250 je určen pro aplikaci na ocelové a betonové konstrukce a stropy z trapézových plechů

Popis a použití

Nástřik PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs určená do vnitřního prostředí. Je tvořena směsí biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva.

Protipožární nástřik PROMASPRAY® F250 je určen pro ochranu:

  • ocelových konstrukcí,
  • betonových a železobetonových konstrukcí,
  • konstrukcí z trapézových plechů,
  • dřevěných stropních konstrukcí,
  • další speciální aplikace.

Je také vhodný pro aplikace na prvky složitých tvarů, či jako požárně ochranná membrána.

Technické údaje
Barva a povrchová úpravašedobílý, strukturovaný povrch
Minimální tloušťka10 mm
Spotřeba bez postřiku4,8 kg/m2 při 18 mm tloušťky
Tuhnutíhydraulické
Doba schnutí2 až 6 hodin při teplotě 20 °C a 50% relativní vlhkosti, úplné vytvrzení cca po 24 hodinách
Objemová hmostnost264 kg/m3 ± 40 kg/m3 (provedeného nástřiku)
Soudržnostbez prasklin nebo delaminace jednotlivých vrstev
Následky průhybůbez prasklin nebo delaminace jednotlivých vrstev za běžných podmínek
Přídržnost1,2 kPa (na čisté oceli)
Třída reakce na oheňA1 dle ČSN EN 13501-1
Vyvíjení kouřenevyvíjí zplodiny hoření
Tepelná vodivost0,043 W/(mK) při 24 °C
Odolnost proti korozinepodporuje korozi oceli
Hodnota pH9,5

Vlastnosti a výhody

Mezi hlavní výhody nástřiku PROMASPRAY® F250 patří zajištění vysokých požadavků požární odolnosti – až 240 minut, nízká objemová hmotnost – cca 260 kg/m3 , rychlost aplikace a příznivá cena. Je velmi účinný jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci. Nástřik je vhodný i pro stavby většího rozsahu a pro průmyslové objekty.

V nástřiku PROMASPRAY® F250 k vám přichází moderní metoda kvalitního zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí.

V případě vašeho zájmu rádi zašleme technický list nástřiku PROMASPRAY® F250 nebo nový katalog Promat: Požární bezpečnost staveb dle EN, 4. vydání.

Další informace najdete na stránkách www.promatpraha.cz.

Autor: Ing. Petr Kejklíček
Foto: Archiv firmy