Průběh realizace malby Muralu Bazaly – Zeď našeho kmene

Naše čtenáře jsme v minulosti seznámili se záměrem oživit betonovou zeď v táhlé zatáčce u Fotbalové akademie Baníku Ostrava. Tehdy ještě holá zeď se od začátku srpna mění v Zeď našeho kmene. Zeď záznamů, jinými slovy dílo zaznamená proměny Ostravy i Moravskoslezského kraje v čase od objevení uhlí až po dnešek.

Samotné tvorbě předcházela mezinárodní výtvarná soutěž, kterou vyhrál výtvarník Jan "Bogy" Lörincz, rodák z Ostravy-Vítkovic, který začínal malováním grafity. Absolvent hotelové školy a grafické nástavby, který studoval i dva roky malby na Ostravské univerzitě. Pana Lörincze jsme zastihli při tvorbě na visuté plošině, kde pokračoval náš improvizovaný rozhovor. Na vzdálenějším lešení pracovali jeho kamarádi, externí spolupracovníci.

K druhům barev a technice malby nám autor muralu řekl: "Jako první se nanášela bílá barva z mletého vápence doplněná o titanovou bělobu kvůli dobré kryvosti. Druhou je barva červená z drcených cihel bývalého dolu na Hranečníku. Výrobce barev firma Rokospol udělala finální barvu z mnou dodaného pigmentu a jejich pojiva." Doplníme, že po červené bude následovat černá barva. Surovinou pro ni byl koksový prach z dnes už bývalé koksovny Jan Šverma.

Jak jsme naznačili v úvodu, malba bude představovat příběh Ostravska, který začne vyobrazením výročí sto let FC Baník, bude pokračovat pravěkem – mamut, přesličky, objevení uhlí, pralidé na Landeku, rozšíření těžby, vznik města, další vývoj k socialismu, revoluce a směr k současnosti.

Mimoděk – pokud se laskavý čtenář právě osvěžuje pivem značky Ostravar, jeho nová vizuální identita je dílem právě pana Lörincze. Jeho umělecká tvorba se nevyhýbá ani interiérovým malbám.

Čas ukáže, jak dlouho celá malba vydrží, co na ní natropí povětrnostní vlivy včetně biologických – řas, mechů a lišejníků. Přesto je pan Lörincz přesvědčen, že barvy budou trvanlivé, přičemž tato varianta muralu není na sto let, ale se svými návrhy do ní budou časem vstupovat další umělci, jak vyplývá z nynějšího názvu ostravského muralu. Lörinczovo dílo získá svou definitivní podobu na přelomu srpna a září tohoto roku.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora