Průmyslová hala WITTE v Ostrově vznikla pod vedením společnosti DELTA

V květnu 2016 byla slavnostně otevřena nová průmyslová hala společnosti WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o. v Ostrově nad Ohří. Na architektonickém návrhu, projekci a stavebním managementu se podílela firma DELTA Projektconsult s.r.o., která nás do nových prostor pozvala. Za doprovodu Mgr. Martina Loukoty jsme si tuto rozlehlou stavbu prohlédli a dozvěděli se, jak vznikala.

Jde o náročnou a časově vyšponovanou stavbu a to, že se povedla, je výsledkem výborné týmové práce, řekl hned na úvod Mgr. Martin Loukota. Celý kolektiv lidí, kteří se na ní podíleli, si zaslouží poděkování” skromně podotkl a pokračoval. „Vlastní výstavba začala na jaře 2015 položením základního kamene. Začalo se, termíny investora byly však již od začátku výstavby velmi napjaté. Řešily se totiž věci, se kterými se nedalo dost dobře počítat.

Jak stavba začínala a vznikla

Hned na začátku přišli archeologové, aby dohlíželi nad skrývkou zeminy. Práce se začaly brzdit, ale našly se jen střepy středověké keramiky. I když stavbu předcházely podrobné průzkumy podloží, až při samotné výstavbě se zjistilo, že zemina pod lakovací linkou je nevhodná. To znamenalo odtěžit hmotu 20 000 m3 zeminy, přemístit ji a zkultivovat tak, aby splynula s terénem.

Při namontování skeletu se mělo začít zdít a zároveň stavět střešní konstrukci a opláštění. „Nedovedete si představit, jak jsme dostávali techniku na střechu.” Jenže se „zkazilo” počasí, začalo mrznout a z důvodu bezpečnosti byly práce přerušeny. Dalším zdržením a víceprací za 2,5 milionu Kč byl požadavek vodařů na přeložení potrubí, který vyvstal až po vydání stavebního povolení. „A bylo by možno ještě pokračovat,” uzavřel tuto etapu Martin Loukota.

Týmově orientovaná projektová kultura

Náš průvodce, vynikající odborník a příjemný člověk se během naší návštěvy soustředil především na pozitivní věci. Například, že se během celé doby podařilo projít stavbou bez úrazů. Týmově orientovaná kultura projektu a nastavený rámec komunikace přinesl své ovoce, neboť v důsledku nepředvídatelných událostí technického rázu docházelo ze strany dodavatele stavebních prací často k průběžným jednáním, na kterých se však společně podařilo najít řešení. „Nyní již řešíme jen tzv. nedodělky. Pokládá se například PVC krytina, kontrolujeme, zda není někde uražený roh, což se při stěhování nábytku občas podaří, zda je vše bezchybně obloženo, zkrátka kontrola kvality do posledního detailu.

Něco o firmě WITTE

WITTE Automotive je nadnárodní firma se sídlem v městě Velbert, SRN – Severní Porýní-Vestfálsko. Město má ve znaku klíč, což symbolizuje ekonomický význam města. Sídlí tu nebo aspoň působí 6 světově významných zámečnických firem. Jednou z nich je WITTE Automotive, která je dnes členem nadnárodní skupiny VAST se sídlem v městě Auburn Hills, stát Michigan, USA.

WITTE Automotive působí od roku 1989 a orientuje se na „klíčové koncepty pro automobilový svět”, což znamená výrobu zámků a zámkových aretací včetně dveřních klik a klíčů do aut. Firma dnes působí globálně s celkem 8 provozovnami v Německu, ve Francii, Bulharsku a ČR (Nejdek a Ostrov nad Ohří).

WITTE Automotive zaznamenala již posedmé v řadě rekordní obrat, vloni 570 mil. EUR, což je meziroční růst o 7,5 %. Její jednatel Rainer Gölz za to poděkoval zaměstnancům, neskrýval však rozpaky: „Je však zřejmé, že se podmínky zhoršují. Obraty na největším automobilovém trhu světa, v Číně, značně klesají a my s napětím sledujeme, jaký dopad na automobilový průmysl a jeho dodavatele bude mít i Emisní skandál.” (Ten vyvolala největší světová automobilka Volkswagen, která měla v USA sedm let vědomě podvádět tamější úřady – poz. red.)

WITTE přesto významně investuje do budoucnosti: Její vedoucí pozici celé skupiny VAST v oblasti vnějších dveřních klik aut posílí výstavba jednoho z nejmodernějších technologických center na světě. „Naše nová továrna na vnější kliky s integrovanou lakovnou v České republice je důležitým stavebním kamenem dalšího růstu”, vysvětluje jednatel. „Zároveň stále investujeme do vývoje inovativních systémových řešení pro dveře, kapoty, interiéry a sedadla.” Jako přední technologický podnik v oblasti mechatroniky vyrábí WITTE náročné produkty, které jsou jedinečným spojením mechaniky, elektřiny a elektroniky. Vyvíjejí se například inteligentní pohony posuvných dveří, přístupové systémy NFC, systémy ochrany dveří nebo také elektronické plynulé nastavení opěradel. „Naši zákazníci tuto odbornost při vzájemné spolupráci oceňují. Společně s nimi budeme aktivně vytvářet budoucnost automobilismu,” uzavírá Rainer Gölz.

Společenské pozadí

Nová výrobní hala o rozloze cca 22 000 m2 výrazně podpoří zaměstnanost v Karlovarském regionu a první pracovní místa nabídla již začátkem roku 2016. Společnost WITTE Automotive má zájem zde zainvestovat cca 1,3 miliardy korun, přičemž zhruba třetinu této částky prostavěla už vloni, řekl její výkonný ředitel Ladislav Kröbl. V novém výrobním závodě nalezne práci zhruba 500 lidí.

Kvalitní stavební management

Řízením výstavby včetně projektového managementu, architektury, projektové dokumentace, tendrového řízení a technického dozoru investora pověřila WITTE Automotive společnost DELTA Projektconsult, jež má v Čechách, na Slovensku, ale i v Rakousku či na Ukrajině s výstavbou podobných průmyslových hal bohaté zkušenosti. Obdobný projekt z automobilového průmyslu představuje výrobní hala v Uherském Brodě pro firmu MANN+HUMMEL Innenraumfilter. Marcela Kolářová, mluvčí společnosti DELTA o této hale řekla: „Pro MANN+ HUMMEL řídíme výstavbu průmyslové haly opětovně. Ta v Uherském Brodě je velmi zdařilým prototypem haly, na který bude MANN+HUMMEL v budoucnu ještě navazovat. Obecně striktně platí, tedy i u haly WITTE, že je naším cílem zodpovědně a pozorně koordinovat celou výstavbu a dbát, aby byly dodrženy náklady, termíny a především kvalita, jak je naším dobrým zvykem. Víme, že tento férový přístup je naší nejlepší referencí. I proto se k nám investoři vrací.

Zajímavé detaily

Průmyslová hala WITTE Automotive v Ostrově nad Ohří zahrnuje výrobu, včetně přesného strojírenství, stejně přesné chemické přípravy barev, dále lakovnu a konečně výrobu přesných plastových výlisků (klik apod.) z chemických granulátů, lisovaných za vyšších teplot. Další prostory zabírají laboratoře, technické místnosti, přípravny a nástrojářské dílny, sklady a logistika. A konečně administrativní, kancelářské, konferenční prostory a sociální prostory (šatny, hygienické boxy, odpočívárny, jídelny ...), umístěné většinou nad výrobou a logistikou. A k tomu kilometry technologických rozvodů plynu, vody, vzduchu, elektřiny a datových kabelů.

Jde o provoz, kde kvůli nakládání s těkavými a hořlavými barvami nebo s roztavenými plasty hrozí zvýšené požární riziko. To si vyžádalo důmyslná opatření k co nejvyšší ochraně osob a majetku při havárii. Při případném požáru okamžitě řeší vzduchotechnika odvod tepla a kouře z pracovišť a dostatek vzduchu pro osoby v evakuačních koridorech, je aktivován okamžitý profesionální hasičský zákrok, prostornost hal umožňuje rychlou evakuaci. Nad výrobními linkami, dílnami, sklady, chodbami, kancelářemi a všemi dalšími prostorami je hustá síť sprinklerů, zásobená vodou z nádrží o objemu 1 000 m3.

Dveřní kliky a zámky všech značek

Na závěr se se čtenáři podělíme o informaci, že řada významných světových výrobců tu pro své konkrétní značky aut bude mít „svůj” lis. Dověděli jsme se, že lisy a jednotlivé formy jsou přísným výrobním tajemstvím a je zákaz je fotografovat. Ještě vyšší technologií bylo možná míchání barev a jejich vytvrzení na klikách. Přesnost odstínu barvy na klice po jejím vytvrzení a expedici do montážního závodu musí s téměř absolutní přesností odpovídat barvě karoserie. Není divu, i tato výroba se musí vyznačovat vysokou přesností všech technologických kroků, včetně hlídání teploty a vlhkosti.

Přejeme společnosti WITTE Automotive, aby její výrobní hala v Ostrově nad Ohří splnila všechna očekávání a přispěla k rozvoji světového i našeho obchodu s automobily.

Poděkování

Závěrem děkujeme společnosti DELTA Projektconsult s.r.o., že nám umožnila tuto zajímavou realizaci navštívit a seznámit se se zajímavými stavebními a průmyslovými technologiemi.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Helena Hejhálková