Bildagentur Zoonar GmbH, Shutterstock
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Průzkum mezi developery: revitalizace brownfieldů postrádá podporu ze strany státu

Brownfieldy jsou lokality s velkým potenciálem. Jejich využití však skýtá mnohé obtíže, nemluvě o finanční náročnosti s tím spojené. Developeři navíc tvrdí, že stát obnovu brownfieldů dostatečně nepodporuje. V průměru stojí na plochách původních brownfieldů 29 % všech developerských projektů. Vyplývá to ze Studie developerských společností H2/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Developeři postavili v brownfieldech v průměru až 29 % všech svých projektů. Téměř tři čtvrtiny dotázaných je názoru, že stát nedostatečně podporuje obnovu těchto parcel, které se mnohdy nachází v atraktivních lokalitách měst (71 %). Zbylých 29 % cítí podporu při revitalizaci brownfieldů ze strany státu pouze z části.

Revitalizace zastavěných oblastí je pro 87 % dotázaných developerů oproti klasické výstavbě finančně náročnější. Uvádí, že v průměru se projekt prodraží až o 17 %. Stále ale na takových parcelách developerské projekty rostou i přesto, že zde chybí podpora ze strany státu, jak popisuje Marcel Soural, předseda představenstva jedné z českých developerských společností: „Tento rok dokončíme nový bytový areál, který vyrůstá v pražských Nuslích. Stojí na místě, kde byla až do konce 90. let mlékárna. Projekt jsme získali od soukromého subjektu. Žádnou státní či jinou podporu proměna tohoto brownfieldu nemá. Obnova areálu probíhá díky soukromým prostředkům. Vedle toho máme navíc v přípravě hned několik dalších projektů, jež jsou na místech brownfieldů. Jedná se o bývalé tovární areály nebo dnes již zanedbaná obchodní centra.

Zdroj: archiv společnosti CEEC Research

Podle dotázaných developerů je největší komplikací ve výstavbě v brownfields čas nutný pro změnu územích plánů (84 %). Nevýhodou brownfields oproti jiným pozemkům je podle dotázaných developerů také riziko navýšení investičních nákladů (64 %), nedostatečné zmapování starých ekologických zátěží (60 %) a finanční náročnost (56 %). Již menší komplikace developeři vidí v nevyřešených majetkoprávních vztazích (20 %) a v omezené nabídce dotačních programů (16 %).

Zdroj: archiv společnosti CEEC Research
Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Viz popisky

1) redakčně upraveno