První rok provozu Centra obnovitelných zdrojů Vaillant

V loňském květnovém čísle časopisu jsme informovali o slavnostním otevření školicího a předváděcího střediska obnovitelných zdrojů společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. v Chrášťanech. V tomto středisku, které je určeno především pro školení projektantů a montážních a servisních firem, jsou instalovány nejmodernější systémy využívající přírodní obnovitelné zdroje – solární systémy a tepelná čerpadla.

Odborná i laická veřejnost se tak může seznámit se skutečným provozem tepelných čerpadel země-voda geoTHERM VWS 61/3 a vzduch-voda geoTHERM VWL 61/3 S, a dále se solárními systémy Vaillant auroTHERM VTK 570/2 a Protherm HelioSet (další informace také v článku Středisko obnovitelných zdrojů Vaillant, www.stavebnictvi3000.cz/c4224).

Popis instalovaných systémů

Připomeňme si některé informace, které uvedl Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. při slavnostním otevření centra v roce 2012.

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS 61/3 země-voda s jedním zemním vrtem o hloubce 100 m je zapojeno v kombinaci s akumulačním zásobníkem allSTOR. Toto čerpadlo o výkonu 6 kW lze využívat i v letním období pro pasivní chlazení celého objektu. Pomocí vizualizačního systému je zobrazována i teplota v zemním vrtu a to v hloubce 30 m a 15 m.

On-line monitoring TČ geoTHERM plus VWS 64/3 a

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL 61/3S vzuch-voda s jednou venkovní jednotkou je zapojeno jako druhý tepelný zdroj do akumulačního zásobníku. Jeho venkovní jednotka, ale i solární kolektory obou solárních systémů včetně příslušenství, jsou instalovány na ploché střeše školicího střediska.

Tlakový solární systém Vaillant využívá sluneční záření pomocí vakuových trubicových panelů auroTHERM VTK 570/2 a je propojen pomocí solární jednotky VPM 20 S k akumulačnímu zásobníku allSTOR.

Beztlakový solární systém Protherm Helio Set 2.250 C H se skládá ze dvou plochých solárních panelů HelioPlan SRD 2.3 a bivalentního zásobníku o objemu 250 l. Díky beztlakovému provedení odpadá nutnost instalovat do rozvodu expanzní nádobu.

On-line monitoring trubicového solárního panelu auroTHERM exclusiv

Po jednoročním provozu střediska je již možné hodnotit. Požádali jsme proto Ing. Libora Hrabačku, technického ředitele společnosti Vaillant Group Czech s.r.o., aby nám zodpověděl několik otázek, které se týkají fungování a dalších možností rozvoje tohoto centra.

Centrum obnovitelných zdrojů oslaví v květnu první rok svého provozu. Můžete již říci, zda splnilo Vaše očekávání?

Provoz centra obnovitelných zdrojů splnil naše očekávání na sto procent. Všechny systémy jsou v reálném provozu, proto veškerá školení, pořádaná v tomto středisku, odpovídají podmínkám v běžné praxi. Z tohoto důvodu se účastníci školení dozví veškeré nutné informace, důležité pro kvalitní instalaci, uvedení výrobku do provozu a následný servis. Během školení je k dispozici vizualizační systém, na kterém lektor může vysvětlit základní principy chování tepelného čerpadla, popř. solárního systému. Pomocí této vizualizace lze zobrazit veškeré důležité hodnoty instalovaných systémů, jako je např. teplota v zemním vrtu, solární intenzita slunečního záření apod.

To vše vede jak k velmi úspěšnému průběhu školení našich partnerů, tak i k zajímavému představení výrobku koncovému zákazníku.

Centrum je určeno nejen pro školení projektantů či montážních a servisních firmem, ale také pro koncové zákazníky a prodejce. Jaký je zájem u veřejnosti a navštěvují centrum také např. odborné školy nebo učiliště?

Zájem o návštěvu střediska je velký, všechny naše cílové skupiny zákazníků projevují průběžně zájem navštívit toto předváděcí centrum. Koncový zákazník vidí tepelné čerpadlo v reálném provozu, může si ověřit hlučnost např. venkovní jednotky vzduchového čerpadla, umístění a vzhled solárního panelu na střeše.

Firma Vaillant Group spolupracuje rovněž aktivně s odbornými školami. Ty pravidelně navštěvují naše stávající školicí střediska pro standardní topnou techniku, jako jsou plynové kotle, zásobníky na teplou vodu. Od letošního roku rozšiřujeme nabídku školení na obnovitelné zdroje i pro odborné školy a učiliště.

Technická místnost školicího střediska s vizualizačním software

Ve školicím středisku jsou systémy, které využívají obnovitelné zdroje. Plánujete v budoucnu nějaké změny instalovaných zařízení nebo doplnění o další nové systémy?

Samozřejmě, v létě letošního roku budeme rozšiřovat sortiment tepelných čerpadel v provedení vzduch-voda. Bude se jednat o venkovní provedení tepelného čerpadla s označením aroTHERM ve výkonové řadě s tepelným výkonem 8 a 11 kW. Toto čerpadlo bude také nainstalováno ve středisku obnovitelných zdrojů, aby odborná veřejnost měla možnost se seznámit s tímto zajímavým produktem.

Kde se mohou montážní firmy a další zájemci přihlásit na školení a také jak lze objednat prohlídku centra.

Prohlídku centra lze objednat na e-mailové adrese vaillant@vaillant.cz a příslušný pracovník naší firmy bude zájemce kontaktovat.

Děkuji za rozhovor.

Autor:
Foto: Hana Solařová, Archiv firmy