Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

RAKO a.s. představila novou technologii HYDROTECT®

Keramické obkladové a dlažební prvky RAKO HYDROTECT® s antibakteriálními a samočisticími účinky byly oficiálně představeny na stánku RAKO a.s. na letošním mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2001 v Brně. Tato revoluční novinka výrazně přispívá ke zlepšení užitných vlastností stavební keramiky. V čísle 5/01 stavebnictví a interiér byl publikován článek podrobně pojednávající o mechanismech fungování povrchové vrstvy HYDROTECT®.

V druhé etapě pojednání o HYDROTECTu bychom chtěli naznačit pojetí této nové technologie ve vztahu s tržním prostředím. Související skutečnosti nám pomohl objasnit Ing. Herbert Kraus, product manager společnosti RAKO a.s., kterému jsme položili několik stručných otázek.
Keramické obklady s aktivní povrchovou vrstvou na bázi TiO2 představují novou generaci obkládaček a dlaždic. Úspěšně se řadí mezi moderní výrobky s mimořádnými vlastnostmi a s uplatněním zejména tam, kde jsou kladeny maximální požadavky na hygienu a snadnou údržbu stěn, podlah nebo fasád. Keramický povlak s vrstvou oxidu titanu TiO2 ve formě krystalů minerálu anatasu vykazuje pozoruhodné efekty, které vycházejí z fotokatalytických vlastností TiO2. Jedná se především o oxidační a antibakteriální účinky a superhydrofilitu povrchu. Aktivní povrch je schopen likvidovat i mikroorganismy, brání růstu řas, plísní a choroboplodných zárodků. Superhydrofilní povrch v tomto případě znamená, že jsou na něm molekuly vody vázány daleko silněji, než jiné látky. Na znečištěném povrchu takového materiálu voda proniká pod nečistoty a ty pak mohou být proudem vody nebo deštěm snadno omyty.
Vrstva HYDROTECT je velmi tenká (cca 1 mm), průhledná, a proto nemění vzhled výrobku. Proces jejího nanášení je patentován. A nyní několik slíbených odpovědí.

Kde všude lze vrstvu HYDROTECT® využít, na jaké obklady či dlažbu (vnitřní, venkovní)? V případě fasádních obkladů se doporučuje pro určitý typ objektů?

Aktivní vrstvu HYDROTECT® lze aplikovat na veškeré keramické materiály ze sortimentu RAKO, což znamená, že neexistuje prvek, který bychom nemohli touto úpravou opatřit. Tato skutečnost nám umožňuje flexibilní realizaci různých projektů podle přání našich zákazníků. Preferujeme samozřejmě používání našich standardních sérií s úpravou HYDROTECT®, ale nebráníme se ani realizaci projektů »na míru« podle přání architekta či investora. Standardní výrobky RAKO HYDROTECT® jsou vyráběny z materiálu RAKODUR s nasákavostí okolo 1 %, což jim zaručuje univerzálnost použití jak pro exteriéry, tak pro interiéry.
Použití materiálů RAKO HYDROTECT® na fasády není nikterak limitováno a lze je používat libovolně podle představ zákazníka. Je vhodné upozornit na to, že na fasádě získává aktivní vrstva HYDROTECT® optimální podmínky pro svojí funkčnost – dostatek slunečního světla a vlhkosti ve formě deště – což ve svém důsledku vede k optimální funkci vrstvy, která obkladům na fasádě propůjčuje samočisticí vlastnosti.

Jak jste připraveni pokrýt požadavky spotřebitelů v ČR? Co ukázal případný průzkum trhu? Jak je uskutečňována cenová politika?

RAKO disponuje v současné době dostatečnou výrobní kapacitou pro výrobu obkladů s aktivní vrstvou HYDROTECT® pro období nejbližších 1 - 2 let. Pokud by se poptávka začala přibližovat kapacitě již instalovaných výrobních zařízení, byla by tato situace řešena doplněním dalších výrobních linek o aplikační moduly. Předpokládáme, že by k této situaci nemělo dojít dříve než v průběhu druhé poloviny roku 2002.
Po uvedení na trh v dubnu letošního roku jsme získali celou řadu pozitivních reakcí na nový výrobek, které jsou příslibem pro blízkou budoucnost. Vzhledem k mimořádným vlastnostem výrobků je samozřejmě cítit i určitá míra nejistoty u odborné veřejnosti, která na takové vlastnosti keramiky prostě není zvyklá. Formou názorných demonstračních prezentací a s využitím podrobných propagačních materiálů hodláme tuto nejistotu rozptýlit a o funkčnosti nového materiálu odborníky i laickou veřejnost přesvědčit. Cenové navýšení, které oproti běžným obkladům činí 20 % z ceny, je vzhledem k opravdu neobyčejným užitným vlastnostem přijímáno bez problémů.

Mohl byste velmi stručně přiblížit technologická opatření pro výrobu HYDROTECT® obkladových materiálů?

Výroba obkladů s povrchovou aktivní vrstvou HYDROTECT® probíhá shodným technologickým postupem jako výroba běžného keramického obkladu až do fáze výpalu. Právě v peci při závěrečném výpalu dochází k aplikaci aktivní vrstvy v oblasti chlazení. Do pece je vsazen speciální modul, který provede aplikaci roztoku anorganických látek na bázi TiO2 a dalších oxidů na povrch obkladu a následné zažehnutí na teplotu přesahující 800 oC. Další zpracování, třídění a balení je shodné s výrobou běžných keramických obkladů.

Jak funguje distribuční síť, jaké jsou dodací lhůty? Jak asi probíhá proces v případě objednání a následné expedice?

RAKO prodává všechny své výrobky prostřednictvím sítě přímých obchodních partnerů (viz. www.rkz.cz), u kterých lze objednat také obklady RAKO HYDROTECT®. Vzhledem k tomu, že jsme s výrobou a prodejem těchto výrobků v začátcích, tak se u větších projektů nebráníme přímé spolupráci s projektanty, architekty či investory. Ať již bude k prodeji použita kterákoli z uvedených cest, jsou dodací lhůty na zboží s úpravou HYDROTECT® závislé na objednaném množství a pohybují se v rozpětí 2 - 8 týdnů, přičemž u naprosté většiny objednávek by mělo dojít k dodávce do 4 týdnů. Delší dobu než 4 týdny by si mohly vyžádat pouze velmi speciální výrobky vyráběné na zakázku podle specifických přání zákazníka. V zásadě je možno konstatovat, že proces objednání a následné expedice je u výrobků RAKO HYDROTECT® shodný s běžnými obklady RAKO.

Autor: Lenka Dvořáková
Foto: Archiv firmy