Foto: John_T

Realitní trh v době pandemie: zájem o nové kanceláře je na minimu

V rámci kancelářské výstavby dochází od března, kdy propukla koronavirová krize, k tomu, že developeři nerozjíždějí nové kancelářské projekty a vyčkávají. Dobíhají pouze ty projekty, které započaly ještě před krizí.

Banky zpřísňují podmínky financování těchto projektů a budou vyžadovat od žadatelů, aby měli zajištěn minimálně patesátiprocentní předpronájem prostor, což bude velmi limitovat novou výstavbu kanceláří.

Aktuálně vidíme výraznější dopad na trh v tom, že více firem zvažuje výraznou redukci plochy a vyšší míru implementace remote office. Ohledně míry redukce prostor se bavíme u větších korporátních klientů plošně o 20–30 %,“ říká Radek Procházka ze společnosti Prochazka & Partners.

Všeobecná redukce kancelářské plochy vyplyne z faktu, že řada pracovních pozic nebude mít fixní místo. Proto bude více rozvíjen tzv. desk-sharing (sdílené pracovní místo). Potřeba lidí v kancelářích bude konzervativně kolem 80 %, přičemž některým firmám bude stačit dokonce jen 70 % pracovních míst. Lidé budou střídat práci v kanceláři s prací z domova a v sídle svého zaměstnavatele se nebudou vyskytovat tak často jako dříve.

Flexibilita nájemních závazků

Velké administrativní celky mají a určitě budou i nadále standardně sjednávat pětileté nájmy. Firmy nyní sice vyžadují flexibilitu, ale tu mohou nalézt pouze v rámci podnájmu, co-workingu nebo v kancelářích v nižším standardu B.

V tržních statistikách neobsazenosti chybí aktuální data k podnájmům, kterých je k dispozici již přes 100 tisíc metrů čtverečních a firmám se nedaří k sobě hledat podnájemce v takové míře, jak by chtěly. Když k tomu přičteme aktuálně rozestavěné kanceláře, máme na trhu daleko větší neobsazenost, než jak se jeví, a to na úrovni okolo 9 %. Každý týden nám chodí další nabídky na podnájem a je to nyní už reálná konkurence novým objektům,“ dodává Procházka.

Větší slevy pouze formou pobídek

V aktuální situaci je znát větší tlak na cenu nájemného. Je očekáván jeho pokles, přičemž slevy se budou odrážet zejména ve větší míře pobídek od pronajímatelů. K pobídkám řadíme například vyšší příspěvek na vybavení kanceláří – tzv.  fit-out kontribuci, či vyšší míru nájemních prázdnin – tzv. rent-free. Standardní výše nominálního nájmu poklesne maximálně o 5 % v lokalitách, které zažily obdobný růst nominálního nájmu v letech 2017–2019.

Autor: tisková zpráva
Foto: Shutterstock