Regenerace panelové výstavby – jen zateplování nebo revitalizace…?

Je nesporné, že nejen z hlediska potřeby úspor spotřeby tepla, ale především z pohledu reálného prodloužení životnosti panelových domů, jde o proces, kterému je nutné vyslovit podporu. Nemluvě o tom, že každá úspora energií je příspěvkem k ochraně životního prostředí. Ať jde o úsporu paliv, snížení exhalací, zlepšení estetiky prostředí, krajiny i lidských sídel a zlepšení kvality života v nich.

To, co lidé pocítí nejvíc, jsou nejen nižší náklady na teplo, ale i výrazně lepší pohoda bydlení.

Programy, podporující zateplení a regeneraci panelových domů, intenzitu proměny panelových sídlišť v esteticky již relativně přijatelná sídla, s parametry odpovídajícími současným standardům, významně ovlivnily. Stejně jako privatizace panelových domů družstvům nájemníků či společenstvím vlastníků.

Nezodpovězené otázky

Některé otázky však zůstávají stále ne zcela zodpovězeny. Zejména pro ty představitele bytových družstev či společenství vlastníků, kteří se na revitalizaci panelových domů teprve chystají. Jsou to odpovědi na otázky, týkající se profesionálních kompetencí, kvalitní přípravy a provedení, záruk i financování. Někdy i zda má jít jen o zateplení anebo o revitalizaci. Částečně či komplexně byla v České republice revitalizována již více než polovina panelových domů. Je však otázkou, zda boom zateplování (byť pozastavením programu Zelená úsporám zvolnil tempo) byl ve skutečnosti spíš využitím dotací a zateplením při té příležitosti anebo skutečnou kompetentní, kvalifikovanou revitalizací panelových domů.

Kdo je skutečně odborným dodavatelem?

Oprávněnost této otázky vychází ze zdánlivé, při běžném pohledu, přehlédnutelné „drobnosti”, která by, při jiném úhlu pohledu, mohla být považována i za doklad velkého úspěchu. Ke dni 19. dubna 2010 bylo možno v Seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám nalézt 5276 subjektů. Při hledání podle ISO bylo možno nalézt 2 114 záznamů.

Dne 14. ledna 2011, tedy o devět měsíců později, bylo v tomto seznamu 14 555 záznamů o odborných subjektech dodávky! Za rok nárůst na trojnásobek! Certifikát ISO 9001 mělo pouze 2501 odborných dodavatelů. O tom, kolik z nich je držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění kontaktních zateplovacích systémů ETICS, které skutečně dokládá odbornost dodavatele pro provádění kontaktního zateplení, nebyla v Seznamu ani zmínka. Není ten rozdíl příliš velký? Kdo je tedy skutečně odborným dodavatelem?

Odpověď se dotýká investorů. Bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, obcí i orgánů státní správy. Nejde a nemůže jít jen o to, kdo „zateplí” za nejnižší cenu. Ale musí jít o to, kdo kvalifikovaně a kompetentně provede revitalizaci panelového domu vč. zateplení za (pro investora) nejlepší možnou cenu. Tedy za cenu, kterou je investor ochoten zaplatit za významné prodloužení životnosti domu, významné zlepšení kvality bydlení, významné zlepšení estetiky prostředí a získání významných úspor ve spotřebě tepla. V průměru úspory v takto revitalizovaných domech dosahují 50 %.

Problém financování

Jedním ze základních problémů je financování. Často, právě z nedostatku financí, uvažují investoři o revitalizaci postupné – tj. nejprve vyměnime okna, až ušetříme, tak opravíme lodžie, až ušetříme dál, tak uděláme zateplení, až... atd. Je třeba říci, že to je způsob nepříliš vhodný, nákladnější, ale i organizačně náročnější. Nehledě na to, že často nezohledňuje návaznosti jednotlivých stavebních detailů, které mohou být pro velikost úspor a kvalitu revitalizace rozhodující.

Za 17 let, po které se revitalizaci panelových domů věnujeme, jsme získali zkušenosti o které, vedle odborné kvalifikace všech našich pracovníků, můžeme svou odbornou kompetenci opřít. Představuje to zkušenost z revitalizace a zateplení více než 1 000 panelových domů, v nichž žije více než 100 000 lidí. Pokud víme, spokojených lidí. Mnozí nám to i sdělili. Na štítu firmy máme napsáno: „Za skvělou stavbou pečlivá firma”.

Za pečlivou firmou obvykle zůstává skvělá stavba. A odpovídá to i na některé, výše položené otázky.

Autor: Aleš Kocourek
Foto: Archiv firmy