REHAU – systémy pro rekonstrukci panelových domů

Otázkou, jak ze stárnoucích panelových objektů udělat kvalitní a bezpečný domov, se zabývá řada majitelů, ať jde o bytová družstva, obce či soukromé vlastníky. Firma REHAU, která je členem Centra regenerace panelových domů CERPAD, nabízí řadu velmi zajímavých systémů, pomocí kterých lze snadno a rychle, ale hlavně bez vystěhování bytu provést rekonstrukci rozvodů TZB.


Technická zařízení budov (TZB) byla konstrukčně prováděna v souladu s tehdy platnými předpisy a normami včetně úrovně technického poznání a nároky na době poplatnou představu komfortu bydlení. Neposlední stránkou byla i přísná ekonomická hlediska, která ovšem často vedla k maximálnímu ergonomickému2 řešení. Ve snaze celou řadu výrobků a montážních procesů unifikovat a zjednodušit vznikaly typizované bloky sanitárních jednotek (dnes tolik diskutovaná umakartová jádra).

Instalační šachta

Hlavním uzlem z pohledu TZB byla instalační šachta, kde v průběhu času bylo naprosto jasné uspořádání polohy vedení rozvodů jednotlivých médií. A to jak z hlediska smysluplného připojení, tak i možné rekonstrukce, nutno zde zdůraznit na velmi malé ploše. Bohužel kvalita zpracování a provedení často znehodnotila tuto zcela jistě nemalou snahu projektantů TZB.

Bezpečnost musí být prvořadou

V současné době při naprosto chaotických a nekoncepčních výměnách „stoupaček" (vždy co momentálně „hoří" – jednou vodovodní rozvody, pak někdy kanalizace, jindy plyn atd.) dochází spolu s kvalitativní úrovní provedených prací k výsledkům, které nelze označit jinak než katastrofální z pohledu technického, ale i z hlediska bezpečnosti obyvatel celého panelového domu. Při těchto „výměnách" ve většině případů po probourání se skrz stropní konstrukci už nikdo neřeší znovuprovedení tzv. požárních předělů v souladu s požadavky požárních norem. V horších případech v souvislosti s požárem dochází k rychlému, přímo bleskovému rozšíření požárů po stoupačce. To je asi ta nejhorší daň za takto neodborné, ba přímo lajdácké provedení, které ale možná bylo levné.

Sanace elektroinstalace v panelových domech

Poslední desetiletí v ČR s sebou přineslo mnoho pozitivního v odvětví bytové i průmyslové elektroinstalace. Především se jedná o pozitivní vývoj v oblasti kvality, designu a bezpečnosti výrobků.

Mnohé nově vybudované administrativní budovy, bytové či rodinné domy jsou vybaveny nejmodernější technikou elektrických rozvodů a ovládacích prvků, které jsou plně v souladu s dnešními vysokými nároky na funkčnost, estetiku a především bezpečnost osob.

Zcela jiná situace však panuje v oblasti starší zástavby, z níž evidentně nejhůře na tom jsou panelové domy.

Závady původní elektroinstalace panelových domů

Původní elektroinstalace panelových objektů je již daleko za hranicí své životnosti. Esteticky, ale především technicky je zcela zastaralá a nevyhovující.

Existuje celá řada příčin způsobující závady v elektroinstalaci, které jsou poplatné době výstavby panelových objektů:

  • nevhodné ukládání vodičů elektrických rozvodů v bytech,
  • užití vodičů s hliníkovými jádry,
  • užití systému PEN (kumulované funkce nulovacího a ochranného vodiče),
  • absence proudových chráničů u obvodů se zvýšeným nebezpečím úrazu,
  • absence periodických kontrol stavu elektroinstalace v bytech,
  • nedostatečný počet zásuvkových vývodů zvláště v kuchyních a jejich nevhodné situování,
  • téměř nulová variabilita elektrických rozvodů preferovaná stavební soustavou před užitnou hodnotou,
  • jednofázové připojení bytů,
  • nechráněná úniková cesta na podestách a schodištích společných prostor před požárním zatížením,
  • a mnoho dalších.

Vodiče s hliníkovými jádry

Jednou z hlavních zmíněných příčin způsobujících závady v elektroinstalaci je užití vodičů s hliníkovými jádry o průřezu menším než 10 mm2. Tyto jsou umístěné nejčastěji v dutinách stropních panelů, nebo zalité betonovou mazaninou. Vlastní vodiče jsou díky působení oteplení vlivem přechodového odporu v proudových spojích vyhřáté a křehké. Důsledkem toho přestávají elektrické rozvody fungovat. Nezřídka vznikají i požáry panelových domů z důvodu zchátralé elektroinstalace.

Málo přípojných míst

Nedostačující počet přípojných zásuvkových míst pro domácí spotřebiče, obzvláště v kuchyních, a jejich nevhodné rozmístění je další problém, který musí obyvatelé panelových domů řešit s ohledem na užitnou hodnotu bytu. Vybavenost domácností elektrickými spotřebiči naproti tomu neustále stoupá a tak dochází k ještě většímu přetěžování proudových spojů v elektrických rozvodech.

Rekonstrukce elektroinstalace je nezbytná

Postupná celková rekonstrukce elektroinstalace panelové zástavby je nevyhnutelná. Ukládání nových elektrických rozvodů pod omítku není u těchto objektů možné. Sekání či frézování s ohledem na statiku panelových domů je vyloučené, navíc by tento způsob znamenal kompletní vystěhování nájemníků na dobu rekonstrukce zcela mimo byt. Jedině pečlivá a uvážená příprava rekonstrukce elektroinstalace včetně detailního zpracování projektové dokumentace a aktivní podíl dodavatelů moderních technologií při projektování je zárukou úspěšnosti celé akce.

Povrchové úložné systémy pro panelové domy

Velmi jednoduchým a elegantním řešením je pokládka kabelů do povrchových úložných systémů. Firma REHAU vyvinula, speciálně pro sanaci panelových domů, kompletní a esteticky vynikající systém vodících soklových kanálů SL pro uložení elektrických rozvodů při podlaze, doplněný o minikanály MKS, DECORA a rohové lišty RAUTRIGO pro horizontální i vertikální vedení kabelů na stěnách. Tento systém byl mimo jiné například úspěšně použit při rekonstrukcích panelových staveb v oblasti východního Německa.

Systémy REHAU jsou vstřícné uživateli.

Snadno, rychle a bez stěhování

Díky nenáročnosti a rychlosti montáže tohoto systému se může pokládka nových rozvodů provádět, aniž by bylo nutné vystěhovat obyvatele bytu. Doba montáže je zkrácena na minimum, především díky snadnému upevnění kanálů na panel, rychlé instalaci kabelů, přístrojů a tvarových dílů.

Do přístrojových tanků lze montovat převážnou většinu přístrojů dle požadavku uživatele bytu. Jednou z hlavních výhod povrchového úložného systému je jeho následná flexibilita. Kdykoliv lze velmi jednoduchým způsobem posouvat zásuvky a spínače při změně dispozic bytu, instalovat nové přístroje nebo vkládat nová kabelová vedení.

Zásuvka může být na místě, kde ji potřebujete.

Slaboproudé i silnoproudé rozvody vedle sebe

Soklové kanály jsou děleny na dvě až tři komory pevnou dělící příčkou a umožňují tak současné položení silnoproudých i slaboproudých rozvodů vedle sebe. Rozměrově je možno dodat kanál o šířce 50, 70 nebo 110 mm, hloubka kanálu je 20 mm.

Kanály SL jsou vyráběny kromě základní čistě bílé barvy i v krémově bílém odstínu, ve světle šedé barvě a pro náročnější zákazníky také v dekoru světlého dubu (vhodný například pro položení na plovoucí podlahy či parkety). V nabídce firmy REHAU je též soklový kanál s tzv. kobercovým profilem, na jehož víko je možné nalepit pás koberce a přizpůsobit tak kanál přesně interiéru místnosti.

Nenápadné a elegantní - SL v provedení světlý dub.

Společné uložení elektrických rozvodů a topného potrubí

Pro společné uložení elektrických rozvodů a topného potrubí slouží bytový kanálový systém RAUDUO. Tento typ úložného kanálu je vhodný pro byty s vlastními výměníky tepla a s horizontálním rozvodem topných trubek. Komory tohoto kanálu jsou od sebe odděleny speciální tepelnou dělící přepážkou, která zabraňuje překročení povolené teploty v elektrokomoře, takže nedochází k přenosu tepla z komory pro topné potrubí na kabelový rozvod. Společný kryt obou komor zkracuje montážní čas.

Společný kryt elektroinstalace i topného rozvodu.

Nenápadné minikanály

Hlavní výhodou minikanálů je především jejich nepatrná výška. Díky ní neruší tyto kanály optický vzhled interiéru daného bytu. Minikanály se používají především k přechodu kolem zárubní, k vedení kabelu po stropě ke svítidlu nebo na stěně k vypínači. Kompletní sortiment tvarových dílů je samozřejmostí.

Kanál RAUTRIGO

V neposlední řadě je nutno se zmínit o rohovém kanálu RAUTRIGO. Díky jeho trojúhelníkovému tvaru je v interiéru bytu prakticky nepostřehnutelný, zarovnává nerovnosti a značně urychluje montáž.

Rautrigo nabízí elegantní řešení.

Požárně odolný kanál RAUTHERMO

Pro chráněné únikové cesty nejen na společných podestách a schodištích obytných domů, ale i v mnoha dalších průmyslových a administrativních objektech vyvinula firma REHAU speciální požárně odolný kanál RAUTHERMO.

Sanace rozvodů vytápění

Pro rekonstrukci rozvodů vytápění v panelových domech nabízí REHAU systém soklových lišt RAUSOLO a RAUDUO. Stejně jako u soklových lišt pro elektrické kabely, i tady je jednou z hlavních výhod montáž bez nutnosti vystěhovat nájemníky. Vlastní topenářské trubky se instalují pouze pod soklovou lištu, s pomocí několika tvarovek lze bez jakýchkoliv dalších stavebních úprav realizovat napojení otopných těles. Odpadají tedy veškeré zednické a stavební práce. Soklové lišty je možno dodat v provedení pouze pro topenářské trubky (RAUSOLO) nebo pro souběžné vedení topných trubek a elektrických kabelů (RAUDUO).

Soklové lišty se skládají ze spodního a vrchního dílu, jejichž instalace je velmi jednoduchá. Topná trubka je v soklové liště upevněna pomocí klipu. Lišty je možno dodat v následujících dekorech: čistě bílá, světlý buk, javor. K soklové liště je dodáván také ucelený systém tvarových dílů, např. vnitřní a vnější roh, spojka, koncový kus levý a pravý.

Lišty RAUSOLO i RAUDUO usnadní úklid.

Výměna rozvodů TZB v panelových soustavách

Původní rozvody odpovídají tehdejším kritériím na ergonomii provádění, cenové relace tepelné energie nenutili nikdy k důsledným úsporným řešením z hlediska tepelných ztrát. Svislé rozvody jsou tedy vedeny „stoupačkami" a na ně jsou napojeny radiátory jednotlivých bytů. Toto není optimální pro přesnost odečítaní tepla jednotlivého bytu. Pro přesné měření odebraného tepla je lépe přivádět otopnou vodu pro jednotlivé byty z hlavní centrální stoupačky. Pro takto provedenou sanaci topení jsou vhodné kanály REHAU ležatého rozvodu topení. Nutno říci, že náklady na provedení takto situovaných rozvodů jsou výrazně vyšší, než v případě rozvodu původního.

Odhlučněná vnitřní kanalizace

Hluk vznikající při protékání odpadní vody kanalizačním potrubím znají snad všichni obyvatelé panelových domů. Podle způsobu přenosu zvuku jej dělíme na zvuk šířící se vzduchem a zvuk šířící se hmotou. U systémů vnitřní kanalizace se vyskytují oba dva druhy hluku. Jednak při proudění vody dochází k rozkmitání trubky (šíření zvuku hmotou) a samozřejmě i vlastní průtok vody způsobuje hluk (šíření hluku vzduchem). Lékem na tento neduh je odhlučněné vnitřní kanalizační potrubí, které značným způsobem redukuje hlukovou hladinu. Nicméně i v této oblasti je třeba dbát na výběr kvalitního a funkčního systému. Ne všechny systémy na našem trhu se mohou chlubit srovnatelnými parametry, dodatečné odhlučnění není proveditelné, leda při další regeneraci.

Ucelený systém kanalizačního potrubí REHAU

Snížení hluku až na polovinu

Se systémem RAUPIANO plus lze při správné instalaci dosáhnout snížení hlukové hladiny až o 50 % proti standardním odpadním systémům HT. Šíření zvuku vzduchem je u systému RAUPIANO plus minimalizováno použitím speciálního zvuk pohlcujícího materiálu. Jedná se o minerálně zesílený polypropylen. Další kladné vlastnosti, jako odolnost až do teploty 95 °C (krátkodobě), odolnost proti agresivním vodám (od pH 2 do pH 12), těsnost do 0,5 baru (5·104 Pa), kompatibilita s odpadními systémy HT a KG, zůstávají zachovány.

Šíření zvuku hmotou je u systému RAUPIANO plus omezeno použitím speciálního systému upevnění. Jedná se o systém podpěrné objímky (je upevněna ke stěně) a fixační objímky, která je bez pevného spoje se stěnou. Díky této technice nedochází k přenosu zvuku vznikajícího vibrací trubek na instalační stěnu a nejsou tedy nutné žádné další izolační práce.

RAUPIANO plus přinese i do Vašeho bytu ticho.

Projekt se vyplatí

Vše samozřejmě vyžaduje jasnou koncepci provedení svislé instalační šachty, jasné rozmístění jednotlivých vedení médií v návaznosti na logiku provedení a umístění např. vodoměrů, uzávěrů, odboček apod. Musí být zcela jednoznačně zřejmé provedení, způsob a umístnění jednotlivých speciálních kotev trubek Raupiana, aby nedošlo k přenášení hluku do konstrukce a tím ke zmaření celé zvýšené investice. Navíc musejí být kanalizační roury v místě prostupu požárně dělící konstrukcí (betonové stropní požární předěly oddělující jednotlivé byty – samostatné požární úseky) osazeny tzv. požární manžetou.

Trubky REHAU = čistá voda až do příští rekonstrukce

Rozvody pitné vody

V oblasti rozvodů teplé a studené vody nabízí REHAU kompletní systém, který je tvořen trubkami ze sítěného polyethylenu PE-Xa. Trubky mají vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti jako jsou odolnost proti vysokým teplotám a tlaku, nekorodují a nezanáší se. Rozvody jsou doplněny kompletním sortimentem tvarovek ze speciální mosazi odolných proti odzinkování. Tento zvláštní typ mosazi byl vyvinut pro použití v oblastech s agresivní vodou.

I rozvody vody musejí být v místě prostupu požárně dělící konstrukcí osazeny tzv. požární manžetou.

V panelovém domě musí provést rekonstrukcí rozvodů TZB každý byt

Cíleně a důsledně

Regenerace panelového domu je řada navazujících úkonů. Celkový přínos závisí na precizním provedení každého z nich. Sanace elektroinstalace a rozvodů pitné i užitkové vody a odpadů musí být provedena správně do nejmenšího detailu. Není to záležitost jednotlivých bytů, má-li být panelový dům bezpečným místem k životu, musí splňovat technické, hygienické a bezpečnostní předpisy jeden každý byt, včetně chodeb, schodišť, výtahových a instalačních šachet. Pokud není vše do detailu vyřešeno a správně provedeno, není bezpečný celý dům. I malý požár může ovlivnit život v panelovém domě na několik let, díky vodě, která se může dostat velmi daleko od místa hašení. Následky požáru ale mohou být mnohem horší. Přetížený prodlužovací kabel může způsobit i při bleskurychlém zásahu škody vyšší než je cena pár zásuvek navíc, a když nikdo nezasáhne do dvou minut, tak má problémy celý dům.


1Zpracováno ve spolupráci s produktovými specialisty firmy REHAU
2 Ergonomie je nauka o vztazích mezi člověkem, pracovním prostředím a pracovními prostředky usilující o dosažení nejvyšší efektivity.
Autor: Petr Volf
Foto: Archiv firmy