REHAU – Váš partner pro obnovu bytových domů

Rozvody pitné vody a teplé vody jsou na tom podobně jako kanalizace. Většina z nich je v důsledku tvrdé vody zanesená silnou vrstvou vodního kamene, který snižuje průtok a tlak. Zároveň jsou živnou půdou pro mikroorganismy, čímž voda ztrácí svou kvalitu a vhodnost k pití.

Krom toho se setkáváme s netěsnostmi a poruchami. Výměna je nutná, přičemž je rozumné měnit všechny svislé rozvody vody, kanalizace a plynu najednou.

Rozvody vody systémem RAUTITAN

Plastová potrubí představují v současnosti pro vodovodní rozvody standard. Oproti plastům v množství různých podob a druhů nemá žádný jiný materiál tak rozdílné vlastnosti, z čehož vyplývají i obrovské rozdíly v kvalitě jednotlivých instalací. Podstatný je přitom materiál trubek i samotných spojů. Společnost REHAU využívá pro rozvody pitné a teplé vody systém RAUTITAN. Ten se vyznačuje kvalitními trubkami z materiálu PE-Xa (síťovaný polyetylen nejvyšší kvality – třídy A), nebo PEX-Al-PE (kombinace plast – hliník – plast). Obě trubky jsou spojované PPSU, respektive mosaznými tvarovkami, a to výjimečnou technologií pomocí násuvné objímky. Pro sanace je důležité, že se nepoužívají žádná lepidla ani svařování. Spojování se uskutečňuje mechanickým nasunutím plastové, respektive mosazné objímky na spoj. Nářadí je zcela bezhlučné. Spoj se vyznačuje vysokou pevností, jednoduchou optickou kontrolou, téměř žádným zúžením průřezu průtoku na tvarovce a je realizovatelný bez jakýchkoli těsnění a O-kroužků. Téměř všechny konkurenční plastové systémy se spojují technologií „Press”, při které tvarovky obsahují těsnicí O-kroužky, což je zdrojem mnohých budoucích netěsností a montážních chyb.

Materiál trubek

RAUTITAN flex z Hi-Tech materiálu PE-Xa (síťovaný polyetylen třídy A), který představuje nepřekonatelnou špičku na trhu polymerních rozvodů pro instalace vody a ÚT.

RAUTITAN stabil je kombinací samonosného jádra z PE-Xa a hliníkové vrstvy, z venku chráněné vnějším pláštěm z PE. Tvarová stálost po ohybu a nižší délková roztažnost přináší další montážní výhody.

Výhody oproti běžným plastohliníkovým systémům:

 • vysoce hodnotný materiál a nadstandardní tloušťky stěn trubek garantují nejvyšší míru bezpečnosti,
 • výrazně nižší náchylnost na zlomení při ohybu,
 • jediná samonosná vnitřní trubka na trhu při plastohliníkové variantě RAUTITAN stabil – v pevnosti není odkázána na hliník ani vnější plášť.

Výhody oproti trubkám z PP-R:

 • výborná odolnost vůči nízkým okolním teplotám (zpracovatelnost RAUTITAN-u až do -10 °C),
 • větší robustnost a odolnost proti poškození na stavbě,
 • výrazně delší životnost při zatížení vysokými teplotami a tlakem,
 • obě trubky RAUTITAN disponují na rozdíl od běžných PP-R trubek kyslíkovou bariérou nutnou pro rozvody vytápění.

V instalaci vody a vytápění se zpravidla vyskytuje vysoký počet spojů u přechodů, odboček nebo redukcí. V rodinném domě je to běžně více než 100 spojů, v bytových domech najdete v závislosti na jejich velikosti i tisíce spojů. Proto je vedle samotného materiálu trubek právě kvalita spoje rozhodujícím kritériem pro spolehlivost a těsnost celého rozvodu. Bohatý výběr tvarovek RAUTITAN vám přináší svobodu volby. Bezzávitové tvarovky jsou vyrobeny ze špičkového plastu PPSU, násuvné objímky z PVDF. Závitové tvarovky můžete vybírat mosazné, bronzové nebo z nerezové oceli.

Výhody oproti běžným plastohliníkovým systémům:

 • Spoje RAUTITAN nevyužívají těsnící O-kroužek, který je zdrojem mnohých montážních chyb a netěsností při běžné Press technice spojování. Technika Rau titan pomocí násuvné objímky využívá jako těsnící prostředek samotný materiál trubky s tvarovou pamětí.
 • Optimální průtok spojů – trubka RAUTITAN se před spojením rozšiřuje pomocí expandéru. Tvarovky tak mají podobný vnitřní průměr jako samotné trubky, neomezují tedy průtok pitné nebo topné vody. Oproti konkurenčním plasto-hliníkovým systémům s Press technikou spojování to představuje často rozdíl jedné velikosti. Hydraulické vlastnosti RAUTITANu například v rozměru 16 mm jsou tak ekvivalentní k rozměru 20 mm při použití běžného plastohliníku.
 • Jednoduchá optická kontrola provedení spoje – nezalisovaný spoj je velmi jasně odlišitelný od hotového. Netěsné spoje jsou velmi nepříjemné, zejména pokud je nutné je odstraňovat za provozu objektu. Sanace bývá často finančně náročná, unikající voda poškozuje podlahy, nábytek a jiné vybavení. Lehká optická kontrola spoje RAUTITAN proto výrazně redukuje možnost montážních chyb a následných škod.
 • Posuďte sami možnost rychlé vizuální kontroly spojů: nahoře RAUTITAN, dole běžný plastohliník spojovaný lisováním Press

  Výhody oproti trubkám z PP-R:

  • vysoká pevnost spojů i při dodatečné manipulaci s rozvodem, například když se jiní řemeslníci pohybují okolo hotových instalací,
  • kvalita spoje nezávislá na stavu montážního nářadí,
  • nízká náchylnost na chyby při spojování.

  Stojíme si za svými slovy, a proto poskytujeme na RAUTITAN záruku v délce až 10 let. Rozhodněte se pro RAUTITAN od REHAU!

  Autor:
  Foto: Archiv firmy