Rekonstrukce bytových domů

Každá rekonstrukce bytového domu je jedinečná, přesto pro ni platí obecné zásady, které je nutno respektovat. Snahy o minimalizaci nákladů na rekonstrukci jsou pochopitelné, avšak šetřit se nesmí takzvaně „za každou cenu”. Některé, na první pohled levné investice se totiž nevyplatí v dlouhodobém horizontu. Vyplatí se však provádět co nejvíce kroků rekonstrukce najednou, aby se minimalizovala nutnost opakovaných stavebních zásahů, vyplatí se zvážit i investice do kvalitních a trvanlivějších řešení.

Tepny vašeho bytového domu – pod tímto mottem uspořádala firma REHAU již 2. ročník odborné konference k problematice revitalizace bytových domů, která se systematicky věnovala mnohým aspektům obnovy „tepen našeho bytového domu” a zároveň prezentovala mnohaleté zkušenosti odborníků a realizace z praxe jak v České, tak i Slovenské republice. Na dané téma pak navázal seminář Revitalizace bytových domů.

Vedle obecných rad a zásad pro rekonstrukci se účastníci z řad zástupců samospráv bytových domů dozvěděli i spoustu zajímavých detailů. Ty mohou často obyvatelům domu ušetřit v dlouhodobém horizontu významné částky.

Objímky pro tichou kanalizaci

Například materiály REHAU pro rekonstrukci rozvodů pitné i teplé užitkové vody a rozvodů kanalizace se vyznačují dlouhodobou životností a vysokou odolností vůči zanášení i v podmínkách vysoké tvrdosti vody. Samotná vyšší životnost by měla vyvážit jejich vyšší cenu, která v případě použití materiálu REHAU nemusí být zásadně odlišná od ceny při použití jiných materiálů. Důvodem je snadná montáž systému REHAU, která rekonstrukci značně urychlí a tím podstatně sníží náklady na samotné práce.

Zvukově izolační objímka pro tichou kanalizaci

Řešení REHAU navíc přináší i vyšší komfort užívání bytů. Systém RAUPIANO PLUS používaný pro rekonstrukci rozvodů kanalizace se totiž díky speciálním zvukově izolačním objímkám vyznačuje nižší hlučností než jiné plastové materiály. Problematiku hlučnosti přitom při rekonstrukci řada bytových domů neřeší, jelikož mohutné staré rozvody z osinkocementu nebo litiny mají dobré zvukově-izolační vlastnosti. Moderní plastové materiály jsou lehčí a zvuková izolace je u nich problematičtější, právě proto používá REHAU vedle speciálně uzpůsobeného odhlučněného potrubí také speciální objímky. Výzkumy firmy ukázaly, že pokud nejsou tyto objímky použity, hluk z kanalizace vnímaný lidským uchem je o více než 230 % větší než s jejich použitím. Finanční úspora za toto nepohodlí přitom představuje jen asi 3,5 procenta hodnoty zakázky.

Motto: Výzkumy ukázaly, že pokud nejsou speciální objímky použity, hluk z kanalizace vnímaný lidským uchem je o více než 230 % větší než s jejich použitím.

Požární ucpávky

Výměna starých rozvodů za moderní plastové s sebou přináší i další úskalí. Tím je fakt, že tyto materiály nejsou nehořlavé a proto je nutné řešit požární oddělení jednotlivých bytových jednotek. Zástupce společnosti Promat proto upozornil, že zásady požární bezpečnosti staveb bývají při rekonstrukcích zanedbávány. Přirovnal investici do protipožárních opatření k pojistkám. Málokdo na ně myslí, až do doby, než dojde k nějakému problému.

Tou správnou pojistkou při rekonstrukci svislých rozvodů jsou moderní požární ucpávky, které dovedou zabránit šíření požáru mezi jednotlivými patry právě skrze potrubí. Speciální ucpávka reaguje na teplo tak, že doslova zaškrtí požárem zasažené potrubí a nedovolí plameni postupovat dále. To může v případě požáru znamenat záchranu životů a také nižší škody na majetku.

Protipožární řešení prostupu vodovodní a kanalizační trubky

Nezapomeňte na izolace

Jednou z oblastí, kde často také dochází k úsporám, jsou izolace samotných potrubí s teplou či studenou vodou. V podstatě zanedbatelná úspora v podobě aplikace méně účinné izolace se přitom rychle projeví ve zvýšených nákladech na spotřebu vody i energií. Neizolovaná nebo špatně izolovaná potrubí se tepelně ovlivňují, studená voda ochlazuje tu teplou a naopak. To vede k nutnosti vyššího ohřevu teplé vody a také zvýšené spotřebě, jelikož uživatelé následně vodu častěji „odtáčí” aby tekla v požadované teplotě.

Při rekonstrukci rozvodů vody se také nevyplácí šetřit na bytových uzávěrech. Opět se zdá, že na „kohoutech” lze ušetřit v rámci celého domu snadno až tisíce korun, ale taková úspora se nemusí vyplatit v dlouhodobém horizontu. Levné plastové kohouty totiž začnou brzy protékat a neplní svou funkci, což může být problém při případných haváriích v bytě nebo při potřebě rekonstrukce rozvodu v samotné bytové jednotce. Protékající kohout se jednoduše nedá zcela uzavřít. Proto je vhodné investovat do kvalitních kovových prvků.

Motto: Speciální ucpávka reaguje na teplo tak, že doslova zaškrtí požárem zasažené potrubí a nedovolí plameni postupovat dále.

Chytré řešení

Protékající splachovadlo, kapající kohout nebo nepoctivého souseda, který manipuluje s měřidlem, dovede odhalit nové chytré on-line řešení společnosti Techem. Její měřidla jsou napojena na on-line systém a dovedou sledovat spotřebu vody a energií v reálném čase. Dovedou tak odhalit jak neoprávněnou manipulaci se samotným měřidlem, tak některé případné problémy.

Chytrý software, který údaje z měřidel zpracovává, je schopen odhalit jak jednotlivá nenadálá zvýšení spotřeby, tak dlouhodobé plýtvání a na tyto jevy umí upozornit. Díky tomu se mohou obyvatelé jednotlivých bytových jednotek naučit lépe s energiemi a vodou hospodařit.

Čistá pitná voda je naše největší jmění

Motto: Chytrý software dovede odhalit jak neoprávněnou manipulaci se samotným měřidlem, tak některé případné problémy a na tyto jevy umí upozornit.

Systémové řešení

Rekonstrukce bytových domů by měla být systémovým řešením, nikoli jen záplatou na nejpalčivější problémy. S tím souvisí i používání některých materiálů při rekonstrukcích. Zástupce společnosti Baumit tak například upozornil, že je vhodné při rekonstrukci podlah, omítek, hydroizolací a nátěrů používat materiály a postupy od jednoho výrobce. Jedině pak má totiž uživatel záruku, že spolu jednotlivé vrstvy, kterých může být třeba v podlaze celá řada, budou „spolupracovat” tak, jak mají. Jsou na to totiž testovány a vzájemná interakce je tak bezproblémová.

I takové řešení přinese úspory. Povrchy jsou pak totiž kvalitnější a při správném provedení dilatací a izolací je minimalizováno riziko vzniku prasklin a dalších defektů, ke kterým může docházet.

Motto: Při rekonstrukci podlah, omítek, hydroizolací a nátěrů je vhodné používat materiály a postupy od jednoho výrobce.

V rámci REHAU ACADEMY poskytujeme bezplatná školení, na která se můžete objednat podle Vašich individuálních potřeb.

Zvukově izolační upevnění v praxi
Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy