Rekonstrukce kláštera Svatá Hora u Příbrami

Původně to je kaple ze 14. století, které se roku 1647 ujali jezuité a přebudovali ji na svatyni takové krásy. Svatá Hora se stala jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě a je jednou z nejcennějších staveb českého raného baroka. Byla prohlášena národní kulturní památkou.

Historie

Zmíněný objekt plní svou úlohu s krátkými přestávkami od dob třicetileté války. Na jeho výstavbě se podíleli nejuznávanější stavitelé a umělci své doby. Z významných jmenuji pouze stavitele K. I. Diezenhofera, z dalších potom Maxmiliána Brokoffa. Po návratu majetku církvi proběhla v roce 2015 rozsáhlá rekonstrukce.

Oprava jednoho z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní památky Svaté Hory v Příbrami probíhala od května do prosince roku 2015. Přistoupilo se k ní poté, co bylo v roce 2014 zjištěno, že technický stav areálu se vzhledem k povětrnostním podmínkám, dlouhodobému zanedbání v 2. polovině 20. století a necitlivým zásahům v minulosti neustále zhoršuje. Hlavním záměrem projektu byla nejen stavební a restaurátorská obnova, ale také nové využití areálu pro nově vzniklé kulturní a vzdělávací služby. V květnu roku 2015 bylo staveniště předáno dodavateli stavebních a restaurátorských prací. Projekt byl realizován k 31. prosinci 2015. Celá oprava tedy proběhla velmi rychle, trvala osm měsíců.

Současným majitelem objektu je Římskokatolická farnost kostela Nanebevstoupení Panny Marie – Svatá Hora, spadající pod Arcibiskupství pražské.

Příbram se stala jedním z míst, do nichž se zapisovalo duchovní panovnické působení Karla IV., jehož byl Arnošt blízkým spolupracovníkem. Zbožnost Karla IV. úzce souvisí s biblickou obnovou, která přichází do českých zemí spolu s Leskovecko-drážďanskou biblí určenou pro klášter dominikánek na pražském Újezdě. Praha Karla IV. se v té době stává místem velkého duchovního oživení spojeného s rozvojem eucharistické zbožnosti,” vysvětluje kardinál Duka.

Rekonstrukce

Po prohlídce a rozborech původních omítkových vrstev rozsáhlého objektu – pro představu pouze plocha fasády a vnitřního nádvoří má rozsah 13 000 m2 a vnitřní spojovací chodba 3 500 m2, jsme navrhli materiály systému pro povrchové opravy historických objektů, které dodáváme pod značkou Histolith. Jedná se o speciálně formulované vysprávkové a zejména nátěrové hmoty na bázi lithného vodního skla, ověřené řadou aplikací (např. kostel v Dobré Vodě u Horní Stropnice).

Veškeré materiály mají buď národní nebo evropské certifikáty, jsou vyrobeny v provozech, splňujících veškeré nároky na zajištění kvality s ohledem na zachování ohledu k životnímu prostředí. Výroba je certifikována dle ISO řady 9000, 14 000 a 18 000 nezávislými organizacemi, v našem případě německou organizací Q Zert.

Stavbu prováděla firma Starkon a.s. ze Staré Říše. Operativní tónování materiálů zajišťoval podle požadavků firmy a postupu prací náš smluvní partner, firma Dřevocentrum Vaněk z Jihlavy.

Byla zvolena následující skladba materiálů:

Pro nátěr fasády a vnitřního nádvoří barva Histolith Fassadenkalk – Vápenná fasádní barva na bázi vápenného hydrátu s přídavkem lněného oleje pro zvýšení odolnosti proti povětrnosti. Výběr odstínů probíhal v úzké součinnosti s architektem a za přítomnosti pracovníků památkové péče. Před definitivním výběrem barevnosti byly přímo v plochách aplikovány vzorky.

Celá rekonstrukce byla dokončena v roce 2015 a letos na jaře byly dodělávány drobné fasádní prvky.

Celkový výsledek významně přispěl k obnovení a zachování architektonicky významného díla, jehož význam přesahuje rámec regionu.

Svatá Hora se do budoucna má opět stát místem kultury a vzdělání. Využity budou rozsáhlé prostory poutního areálu. Stálé expozice se zaměří např. na téma Svaté Hory ve výtvarném umění, její stavební vývoj či život v době komunismu.

Lidé si budou moci prohlédnout překvapivé nálezy, na které při rekonstrukci archeologové narazili. Vznikne zde také badatelské centrum zaměřené na Svatohorský hudební archiv, dále budou rozvíjeny rozličné vzdělávací programy.

¹) Jitka Shrbená – redakčně upravila a doplnila dle webových stránek www.cirkev.cz

Fotogalerie

Autor: Ing. Jan Loukotka
Foto: Archiv firmy