Rekonstrukce památkově chráněné vily v Brně

Opětovné navrácení historicky cenných budov do života bývá obvykle náročné v rámci návrhu, technického řešení i ve smyslu navazujících úředních úkonů. Je logickou spoluprací architekta, stavební firmy a orgánů státní správy, zejména institucí pro výkon památkové péče. Příkladem dobré a prospěšné spolupráce je rekonstrukce památkově chráněné vily v Brně, jejímiž autorkami jsou Ing. arch. Vlasta Loutocká a Ing. arch. Zdenka Softičová z projekčního ateliéru FORM ARCH v Brně.

Historie objektu

Řadový dvoupodlažní dům byl postaven na přelomu 19. a 20. století jako obytná rodinná vila. Je výraznou novorenesanční architekturou poznamenanou severskou a francouzskou renesancí, zapsanou do Seznamu nemovitých kulturních památek. Po desítkách let necitlivého zacházení v rukou státu vešel dům v roce 1999 do rukou soukromého investora, který k následné rekonstrukci využil i stavebně-historického průzkumu.

Architektonické a dispoziční řešení

Jako první bylo třeba vyřešit technické problémy včetně silného zvlhnutí základového i nosného zdiva do úrovně 1. NP a velké devastace interiérového vybavení. Při řešení nové koncepce vily bylo záměrem autorů maximální zvětšení obytné plochy, prosvětlení celého domu, otevření objektu směrem do zahrady a umocnění historické hodnoty objektu pomocí jednoduchých nehistorizujících detailů z klasických přírodních materiálů.

Páteří domu zůstalo mramorové schodiště - dnes repasované, prosvětlené velkoplošným sedlovým světlíkem a dveřmi z čirého skla s pískováním. Světlu, ať už dennímu nebo umělému, je v objektu věnována velká pozornost. Kromě základního osvětlení jednoduchými, elegantními tvary je v domě použito přisvětlení ve formě podsvětlených nik v prostoru bazénu i podkroví či prosvětleného zábradlí.

Odvážným vyřezáním krovu, zejména v prostoru věží, a jeho doplněním skrytými táhly a přiznanou ocelovou konstrukcí došlo k vytvoření atraktivního půdního prostoru. Volný interiér, jenž je dále zajímavě členěn galeriemi a vyvýšenými pódii, je využíván pro bytové či ateliérové účely. Prosvětlení prostoru zajišťují sestavy střešních oken VELUX, v místnostech bez přístupu denního světla tubusové světlovody. Autoři osadili střešní okna tak, aby uživateli umožnili zajímavé průhledy na střešní věžičky a do zahrady. Ta byla samozřejmě také předmětem rekonstrukce. Kromě využití vzrostlých stromů a drobné architektury vzniklo i úplně nové atrium navazující na prostory rodinného bazénu v přízemí.

Konzultace, servis a spolupráce s památkovým ústavem

Použití nových prvků a moderních konstrukčních řešení proběhlo v souladu s požadavky institucí památkové péče (Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, Národní památkový ústav v Brně). Jejich náročné požadavky na tvar střechy vzhledem k řešení podkrovního prostoru, na osazení sestavy střešních oken v zahradní fasádě objektu a na zachování subtilního tvarosloví oken při jejich výměně byly důsledně respektovány. Pro sestavy střešních oken byla zvolena střešní okna VELUX s oplechováním z měděného plechu, která v daném případě splnila požadavky na estetickou i technickou kvalitu výrobků. Společnost VELUX navíc nabízí architektům a stavebníkům konzultační servis včetně možnosti prohlédnout si konkrétní produkty ve vzorkovně firmy.

Ocenění

V roce 2004 udělila společnost VELUX Česká republika, s.r.o., projekční kanceláři FORM ARCH za tuto realizaci hlavní cenu v soutěži o nejzdařilejší projekt využívající střešní okna. Návrh oken optimálně řeší prosvětlení podkrovních prostor, umožňuje dobrý výhled i ventilaci. Důmyslné je také umístění oken k prosvětlení středu dispozice a prostoru schodiště. Členění sestav oken v provedení s měděným oplechováním harmonicky koresponduje s celkovým výrazem objektu.

Autor:
Foto: Archiv společnosti