Rekonstrukce venkovského statku

Vysoký, dominantní, přesto skromně vyhlížející, dvojpodlažní rohový dům s bohatou historií, již od konce 19. století výrazně přispívá společně s barokním kostelem a sousedními domy k vytvoření malebné návsi na Vysoké.

Z původně klasicistní architektury domu se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty hlavní fasády s pěti symetricky uspořádanými okenními osami a centrálně situovaným průjezdem. Dům, značně poškozený zanedbanou údržbou a v 70. letech necitlivou vestavbou bytové jednotky do původního tanečního sálu, se dočkal rekonstrukce.

S opravou domu a přilehlých hospodářských stavení bylo započato koncem léta roku 2012. S ohledem na finanční možnosti nového majitele, ovlivněni respektem k původnímu objektu a s přihlédnutím k plánovanému využití statku jako domu, ve kterém se budou potkávat lidé se vztahem ke kultuře, řemeslům, gastronomii a dobrému vínu, jsme přistoupili k velmi citlivé rekonstrukci. Stavební práce v jednotlivých objektech statku byly realizovány jen do té míry, která je nutná pro obnovení jejich původní malebnosti a celkového Genia Loci.

Východiskem pro projekt rekonstrukce se nám staly dochované fragmenty historických konstrukcí, snažili jsme se o očištění stávajících prostor od necitlivých stavebních zásahů a vestaveb. Stěny v keramické dílně jsou zafixovány ve fázi štukování, již nejsou opatřeny dalším nátěrem. Díky tomuto řešení stěny a klenby dílny svou jemně okrovou tonalitou příjemně dotváří prostředí pro práci s keramikou. Při škrábání stěn, stropů a kleneb pod nové štuky byly odhaleny zajímavé šablonové secesní výmalby. V nově vzniklém domu řemesel byl vytvořen prostor pro kavárnu a cukrárnu s vlastní výrobou, keramickou dílnu, multifunkční sál a prostory pro výrobu a archivaci vína.

  • Kancelář: Studio Archiholik
  • Autoři: Ing. arch. Josef Pfeifer
  • Adresa: Vysoká, č.p. 3, Vysoká, okr. Mělník
  • Zahájení projektu: 07/2011
  • Dokončení realizace: 06/2013
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: Aleš Koreček