Relaxační bazén Grandhotelu PUPP

Grandhotel PUPP společně s Parkhotelem PUPP v Karlových Varech tvoří prestižní hotelový komplex, jehož existence se datuje již od roku 1701 a má za sebou skvělou historii. Ve vnitřním dvoře vznikla novostavba hotelového wellness centra, která doplňuje a rozšiřuje historicky dlouhodobě rostlý hotelový komplex PUPP o velmi žádané služby lázeňských balneo a wellness provozů. Nerezové bazény dodala společnost Berndorf Bäderbau s.r.o.

Ústředním prostorem novostavby je velkorysá bazénová hala s centrálně umístěným nerezovým bazénem vybaveným řadou vodních a léčebných atrakcí, jako např. sedací lavice se vzduchovou i vodní masáží, stěnové masážní trysky, dnové perličky, chrlič, protiproud atd. V rozích relaxačního bazénu jsou situovány kamenné jeskyně s malými nerezovými bazény určenými především pro relaxaci návštěvníků. Jedná se o květinovou koupel, perličkovou a masážní koupel a meditační jeskyni s podvodní reprodukovanou hudbou. Atmosféru v relaxačním bazénu i jeskyních umocňuje ještě barevné podvodní osvětlení, které díky nerezovému povrchu a jeho vlastnostem lomu světla vytváří v kombinaci s interiérem příjemné až intimní prostředí.

Investice do nerezové vany se investorovi postupně vrátí při provozu a údržbě bazénu v dalším období

Nerezová ocel – moderní a hygienický materiál

Jak již bylo uvedeno výše, dodavatelem nerezových bazénů je společnost Berndorf Bäderbau s.r.o., která působí na českém trhu více než deset let a realizovala několik stovek veřejných, hotelových i privátních bazénů a koupališť.

Nerezová ocel jako moderní stavební materiál pro bazény různých tvarů a velikostí je již známa široké odborné veřejnosti, a právě v poslední době dochází k velmi intenzívní výstavbě bazénů a koupališť z tohoto materiálu z důvodů požadavků a potřeb návštěvníků na bezpečné koupání v hygienicky čisté vodě za předpokladu dodržení všech požadavků v oblasti bezpečnosti a kvality provozu.

Investory a projektanty často zajímá, jaké jsou důvody a výhody použití nerezové oceli pro bazénová tělesa. Jednou z prvořadých předností tohoto materiálu je prakticky jeho neomezená životnost a vysoká mechanická odolnost a pružnost za předpokladu správné údržby.

Relaxační nerezový bazén je vybaven řadou vodních a léčebných atrakcí

Další nezanedbatelnou výhodou bazénové vany z nerezové oceli je její samonosná konstrukce jednotlivých bazénových stěn svařovaných na místě stavby, a tím její absolutní trvalá těsnost a hladký povrch bez dilatačních spár a nerovností, které by byly potencionálními místy úniku bazénové vody nebo zdroji netěsnosti. Díky samonosné konstrukci lze navrhnou prakticky jakýkoliv tvar, velikost a technické řešení bazénového tělesa.

Protiskluzové provedení dna, vstupních schodišť a veškeré vodorovné plochy, kde by mohlo dojít k uklouznutí, jsou řešeny jednostranně raženými plechy

Přednosti bazénů Berndorf Bäderbau

U bazénů společnosti Berndorf Bäderbau s.r.o. je samozřejmě dbáno na vlastní bezpečnost návštěvníků při koupání, a při návrhu, zpracování dokumentace a samotné realizaci se důsledně vychází z norem ČSN a směrnic FINA.

Protiskluzové provedení dna, vstupních schodišť a veškeré vodorovné plochy, kde by mohlo dojít k uklouznutí, jsou řešeny jednostranně raženými plechy a jsou standardem firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. Hrany bazénu jsou zaobleny, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazu. Označení schodišťových stupnic a plaveckých pásů se provádí elektroforézním způsobem přímo ve výrobě, čímž vznikne nesmazatelné značení uvnitř bazénu. Správné navržení hydrauliky celého bazénu tak, aby bylo zajištěno optimální promíchávání vody v celém bazénu a nevznikaly v něm tzv. mrtvé kouty, je prioritou firmy a jejích projektantů.

Označení schodišťových stupnic a plaveckých pásů se provádí elektroforézním způsobem přímo ve výrobě

Další předností nerezových bazénů je jejich velice krátká doba montáže díky propracované dílenské přípravě jednotlivých komponentů a podstatně nižší náklady spojené se stavební připraveností, což z větší části kompenzuje vstupní cenu nerezových materiálů. Počáteční vyšší investice do nerezové vany se investorovi postupně vrátí při provozu a údržbě bazénu v dalším období, kdy dochází k minimalizaci nákladů na provozní chemikálie a náklady na opravy bazénové vany vlivem mechanického opotřebení a povětrnostních vlivů jsou prakticky zanedbatelné. Investice, jakou je výstavba bazénu, se nepořizuje pouze na sezónu, ale na období několika desítek let a zvyšuje standard hotelu a přiláká nové návštěvníky.

Osvědčené přednosti jasně hovoří pro realizaci bazénových van z nerezové oceli. Společně s dlouholetými zkušenostmi a dokonalou technologií firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. vám nabízíme odborné poradenství a návrh řešení včetně realizace a záručního a pozáručního servisu nejen pro případ rekonstrukce, ale rovněž i pro novostavbu hotelového bazénu.

Autor: Michal Juroš
Foto: Archiv firmy