Renovace ploché střechy z asfaltových pásů krok za krokem

Ne každý majitel objektu, jehož plochá střecha volá po opravě, hodlá využít služeb specializované firmy. Při dodržení bezpečnostních opatření a nezbytných zásad si samozřejmě poradí i sám. Rozhodující pro konečný výsledek je správný výběr produktu.

Téměř půlstoletí je spolehlivým pomocníkem GUMOASFALT z produkce a.s. PARAMO. Snadno se aplikuje, je cenově dostupný a bez obsahu rozpouštědel na bázi emulze ve vodě, tedy ekologický.

Jak na to, chceme-li opravit například starší střešní plášť vystavený celodenní sluneční expozici, jehož původní hydroizolační vrstvu tvořily dva asfaltové pásy položené křížem přes sebe a lokální výsprava byla učiněna asfaltovými pásy IPA?

Skladba vodotěsné izolace:

Ve směru shora dolů, tedy od finálního pohledového nátěru hloubi střešního souvrství, je toto pořadí materiálů (viz obr. 1):

Obr. 1: Produkty potřebné k opravě původní hydroizolační vrstvy na starší ploché střeše
 • reflexní nátěr REFLEXOL, 0,3 kg/m2,
 • 3 x nátěr asfaltovou suspenzí GUMOASFALT SA-12 , 0,7 kg/m2,
 • vložka ze skelné tkaniny o hmotnosti 140 až 200 g/m2, položit do mokrého nátěru,
 • nátěr asfaltovou suspenzí GUMOASFALT SA-12, 0,7 kg/m2,
 • asfaltový penetrační lak PENETRAL ALP, 0,3 kg/m2,
 • stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu.

Životnost takto provedené opravy je až 10 let s tím, že po 4 až 5 letech je nutné obnovit povrchovou ochranu asfaltového laku REFLEXOL.

Před aplikací nátěrového systému je nutné povrch staré střechy vyčistit a původní izolaci odborně vyspravit (odstranit puchýře proříznutím a zatavením). Při použití asfaltových nátěrových hmot je nutno dodržet minimální teplotu ovzduší a podkladu, tyto nátěry nesmí po provedení po určitou dobu zmoknout. Asfaltové laky lze používat jen na suché podklady při teplotách nad +5 °C, déšť po 1 hodině již nevadí. Doba nutná pro řádné zaschnutí asfaltových laků je minimálně 24 hodin a při poklesu teploty pod +5 °C se může prodloužit i na několikanásobek. Asfaltové tmely lze používat jen při teplotách ovzduší i podkladu nad +5 °C (viz obr.2).

Obr. 2: Ukázka aplikace skelné ztužující tkaniny a materiálů z obr. 1 při vodotěsné opravě starší ploché střechy

Výběr vhodné technologie nátěrového systému pro opravu střechy ovlivňuje skutečnost, zda se na stávajícím povrchu střechy tvoří trvalé kaluže vody. V tomto případě je nevhodné používání asfaltových suspenzí GUMOASFALT, které při trvalém ponoření pod vodou bobtnají a následně popraskají. Tvoří-li se na střeše kaluže vody, je spolehlivější použít místo SA12 asfaltový lak RENOLAK ALN.

Skladba vodotěsné izolace s trvalými kalužemi:

Následující seznam materiálů je opět ve směru shora dolů, od vrchního nátěru hloubi střešního souvrství:

 • reflexní nátěr REFLEXOL, 0,3 kg/m2,
 • 2 x asfaltový lak RENOLAK ALN, 0,3 kg/m2,
 • stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu.

Jedná se o nejúspornější, ale relativně krátkodobé řešení opravy vodotěsné izolace, kdy se použije jako obnovovací nátěr asfaltový lak RENOLAK ALN.

Tento asfaltový lak má vysoký obsah tvrdého asfaltu rozpuštěného v organickém rozpouštědle (lakovém benzínu). Jeho spotřeba je 0,4 až 0,5 kg/m2.

Doporučují se jeden až dva nátěry. Nakonec se na povrch takto ošetřeného a řádně odvětraného nátěru (s technologickou přestávkou 24 hodin) aplikuje 1 asfaltohliníkový reflexní nátěr REFLEXOL (se spotřebou cca 0,3 kg/m2). Životnost uvedeného celého nátěrového systému je 2 až 3 roky (obr. 3).

Obr. 3: Aplikace finálního nátěru REFLEXOL a GUMOASFALT SA 23, který v porovnání s tmavými povrchy dokáže za slunného letního dne snížit povrchovou teplotu střechy z asfaltových pásů o desítky €C a tím prodloužit její životnost.

Alternativní skladba pro opravu střešní krytiny – šetrná k životnímu prostředí

K opravám zestárlých hydroizolačních vrstev lze úspěšně použít i vodou ředitelné tmely, které mají podobné aplikační vlastnosti jako rozpustidlové tmely a laky, ale splňují veškeré požadavky dle ČSN 73 0600:

 • reflexní nátěr REFLEXOL SA 28, 0,3 kg/m2,
 • 2 x asfaltový tmel LUTEX ATV, 0,8 kg/m2,
 • penetrace – GUMOASFALT SA 18, 0,3 kg/m2,
 • původní očištěná hydroizolační izolace z oxidovaných pásů (viz obr. 4).

Obr. 4: Produkty k opravě původní hydroizolační vrstvy
Autor: Viktor Illnar
Foto: Archiv firmy