Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Revoluční střešní LAMely Isover

S prvními jarními dny přišlo nejen oteplení, ale také malá revoluce v oblasti izolace plochých střech. Společnost Isover představila nové lamely Isover LAM pro ploché střechy. Dochází tak k výraznému technologickému posunu, který by měl do budoucna zamezit jejich poškozování při provádění a následném užívání.

Divize Isover míří k neustálému inovování svých výrobků s cílem jejich zdokonalení, zjednodušení manipulace či eliminace případných škod při nesprávné instalaci. Zatím posledním vylepšením prošla oblast plochých střech, kde se rozhodl Isover otočit vlákno minerální vlny proti horizontálnímu zatížení. Důvod byl prostý. Velkoformátové střešní lamely s kolmým vláknem mnohem lépe přenáší tlakové zatížení. Kolmá orientace vláken při tlaku přenese zatížení na trapézový plech bez vlastní deformace (stlačení) a nedochází k žádnému poškození.

U horní vrstvy tepelné izolace tak nedochází k rozšlapání, které by mělo za následek nefunkčnost skladby, tvorbu kaluží apod. Díky kolmému vláknu se také docílilo stejných technických parametrů při nižší hmotnosti, což je výhodné jednak pro konstrukci, tak i pro montéry. Manipulace s lamelami je opravdu snadná. Lamely Isover LAM jsou lehké, navíc je můžete přenášet kolmo k zemi, takže nemusíte hledat kolegy, aby vám s nimi pomohli.

Schéma lamely Isover LAM. Kolmo orientovaná vlákna zvyšují odolnost proti tlakovému zatížení

Vlastnosti a výhody

Technické vlastnosti lamel Isover LAM 30 a LAM 50 odpovídají vysokému standardu všech izolačních materiálů Isover. Lamely mají stejné mechanické vlastnosti jako desky, jsou vodoodpudivé a odolné proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu. Pevnost v tlaku CS(10) 50 kPa a orientace vláken zajistí funkční souvrství s horní krycí vrstvou o tloušťce 6 cm. Dochází tedy ke značnému snížení zatížení nosné konstrukce střechy (OH 80 kg/m3). U materiálu Isover LAM 30 s CS(10) 30 kPa jde ještě o výraznější úsporu (OH 60 kg/m3). Což ocení nejvíce investoři u skladeb od 20 cm. Výhodou je i nízký difúzní odpor, což usnadňuje propustnost pro vodní páru. Ekologická a hygienická nezávadnost je samozřejmost u všech výrobků Isover.

Velkoplošné střešní lamely Isover LAM 30 a LAM 50 dokáží plně nahradit doposud používané střešní desky. Používají se výhradně jako spodní vrstva minerálního souvrství, například pod desky Isover S nebo S-i. Desky se pokládají vždy kolmo na vlnu trapézového plechu na parozábranu, nosnou konstrukci nebo na spádový systém.

Velkoplošné střešní lamely Isover LAM se používají jako spodní vrstva minerálního souvrství, například pod desky Isover S nebo S-i

Montáž dle předepsaných postupů

Obecně se dá říci, že ploché střechy jsou náchylné k různým škodám vzniklým jednak při pokládce, tak i v době životnosti střechy. Montážníci, kteří nedodrží předepsané postupy, mohou napáchat škody obrovského rozsahu, nejen prošlápnutím izolačního materiálu, díky kterému následně mohou vznikat kaluže a jezírka, ale také například nesprávným překrýváním materiálů. O prostupech, které nejsou dobře hydroizolovány, snad ani nemluvě. Voda obecně je však největším nepřítelem ploché střechy. Díky tvaru nelze nechat vodu jednoduše odtéct, proto se jejímu odvodu musí věnovat dostatečná péče. Neméně pozornosti by pokrývači měli věnovat i spojům, kde také hrozí pronikání vlhkosti.

Velkoformátové střešní lamely s kolmým vláknem mnohem lépe přenáší tlakové zatížení

Technické detaily lze nalézt v technickém listě, který je volně dostupný na www.isover.cz.

Autor: Ing. Luděk Grabovský
Foto: Archiv firmy