Rezidence WhiteGray

WhiteGray Rezidence se nachází v původní rezidenční čtvrti v Praze Podolí. Je komorním projektem dvou viladomů a její název vychází z architektonického pojetí této výjimečné stavby. Výjimečná je nejen stavba, ale i materiály, které byly použity na fasádu objektu.

Rezidence WhiteGrey sestává ze dvou samostatných domů, které stojí na společné podnoži. Ta slouží k parkování rezidentům. Jižní „bílý” dům přiléhá svou kratší fasádou k ulici Jeremenkova, severní „šedý” dům k ulici Dvorecká. Obě budovy spojuje prosklená lávka, která tvoří zajímavý architektonický prvek. Atraktivně a efektivně jsou tvořeny společné prostory domu, které poskytující vlastníkům bytových jednotek komfortní bydlení. Všechny bytové jednotky v Rezidenci mají promyšleně řešené dispozice a nezapomnělo se ani na dostatek úložných prostor. Bytové jednotky disponují venkovními pobytovými plochami. Byty v 1. NP mají terasy a předzahrádky, byty v ostatních podlažích lodžie a terasy.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení vychází ze základního kompozičního záměru – navrhnout skutečně městskou strukturu zastavění, vhodně doplnit prostorovou skladbu této části Podolí a najít jakýsi kompoziční mezičlánek okolní vilové zástavby a vícepodlažní bytové zástavby.

Do této drobné urbanistické struktury byl vložen nový urbánní prvek, který se zároveň snaží v co největší míře využít danosti území. Mezi tyto danosti patří především svažitost terénu, orientace ke světovým stranám, výhled do klidové části pozemku a ve vyšších patrech i výhled na panorama Prahy a vazba na stávající komunikační síť. Cílem bylo navrhnout bytový dům skládající se ze dvou samotných hmot, které svou výškou a měřítkem budou navazovat na okolní vilovou zástavbu.

Architektonické řešení

Protože se jedná o nárožní objekt, bylo cílem, aby svým výrazem působil dominantním a dynamickým dojmem. Tohoto výrazu je docíleno postupným natočením jednotlivých podlaží vůči sobě navzájem.

Objekt je koncipován jako dvě samostatně stojící čtyřpodlažní hmoty s jedním komunikačním jádrem, kde je umístěn výtah a schodiště. Objekty jsou v každém patře propojeny subtilní lávkou, která je řešena jako otevřený prostor pouze se skleněným zábradlím.

Celý objekt je založen na principu kontrastu. Jednotlivé objekty se od sebe liší svou barevností, směrem natočení a posunu jednotlivých pater. Obě hmoty jsou navrženy na nepravidelném půdoryse lichoběžníku.

Fasáda je tvořena nepravidelným rastrem vertikálních prosklených a pevných ploch hliníkových fasádních desek BOND a využívá principu kontrastu. Hlavní neprůsvitné části obvodového pláště jsou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem Caparol Capatect. Objekt se od sebe vzájemně liší svou barevností. Severní objekt je tmavý a jižní objekt tvoří jeho barevný světlý kontrast. Standardní zateplovací systém byl doplněn o zajímavou povrchovou úpravu. Požadavek byl na hladký povrch.

Jak fasáda vznikala

Na základní armovací vrstvu byla aplikována omítka Capatect CarboPor. Jedná se o silikonovou omítku z řady Carbon Edition. Tato prémiová výrobková řada zahrnující cementové a bezcementové armovací tmely, strukturované omítky a fasádní barvy se vyznačuje obsahem volně rozptýlených uhlíkových vláken. Kromě dalších výhod se výsledné systémy vyznačují vysokou odolností proti mechanickému namáhání.

Omítka se nanesla z důvodu minimálně 1,5 mm potřebné krycí vrstvy na vnější zateplovací systém. K vyrovnání vrstvy omítky byl použit dvousložkový organický tmel Capatect CarboNit. Armovací tmel pocházel také z řady Carbon Edition. Při použití jako armovací tmel pro základní vrstvu s výztužovou tkaninou patří k nejodolnějším systémům na trhu. Využívá se pro oblasti s nejvyššími nároky na mechanickou odolnost (soklové části, místa s častým provozem kolem domů, ale i pro fasády s velmi tmavými povrchovými úpravami jako prevence před účinky tepelné roztažnosti při plném oslunění fasády). Také tyto systémy mají certifikaci pro nejvyšší stupeň ochrany před kroupami.

Na takto upravenou plochu se nanesla finální stěrková vrstva materiálů Caparol Accento Decorspachtel. Jedná se o efektní stěrkovou techniku na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Tento materiál nabízí obrovskou paletu možností. Díky velmi jemnému mletí plniv se nechá zpracovat do minimálních vrstev a vysoce hladkých povrchů. Zároveň ale správnou aplikací benátskými hladítky se dosáhne hlubokého optického vzhledu.

Na objektu WhiteGray byla tato stěrková hmota použita pro dosažení hladkého povrchu. Finální povrchová barevná úprava se provedla nátěrem materiálem Caparol Capacryl PU-Satin. Jde o polyuretanový akrylový nátěr, odolný proti poškrábání a úderům. Je vhodný do vnějších i vnitřních prostorů. Zvolené dva kontrastní odstíny významně podtrhují původní záměr architektů.

Celkovým pojetím se podařilo vytvořit objekty, které sousedním nekonkurují, ale citlivě zapadají do stávajícího území.

Rezidence WhiteGray

Investor: V Invest CZ a.s.
Autor: Architektonický atelier KAAMA | Karel Mrázek, Petra Tichotová
Spolupráce: SPS projekt, AED project
Generální dodavatel: SPS engineering s.r.o.

Fotogalerie

Autor: Josef Černý
Foto: Josef Černý, archiv Český Caparol s.r.o.