Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

ROTO a veletrh Fensterbau 2012 v Norimberku

Neustálé novinky včetně zlepšování stávajícího sortimentu, služby odpovídající poptávce, spolehlivý servis, mezinárodní působnost a vlastní hospodářská stabilita – teprve souhrn těchto kritérií zajišťuje dle názoru firmy Roto obchodním partnerům skutečnou přidanou hodnotu. Roto se jako výrobce rozsáhlého programu stavebního kování důsledně zaměřuje na maximální „blízkost zákazníkům“, což je zároveň i mottem nadcházejícího veletrhu Fensterbau/frontale.

Divizi okenní a dveřní technologie, prezentující se na nejvýznamnějším oborovém veletrhu v Norimberku, lze charakterizovat slovy: „právě tak variabilní, jako konkrétní”.

Spektrum novinek

Tomu nasvědčuje také řada novinek, a to ve všech výrobních programech. Odborná veřejnost tak může od 21. do 24. března přibližně na 800 m2 stánku firmy v hale č. 1 očekávat efektivní vylepšení univerzálního OS programu stavebního kování Roto NT jako např. štulpový převod plus, umožňující úhel otevření 170°, při kterém se ovládací páka pohybuje ve svislé rovině.

Další novinkou bude skryté zavěšení „NT Designo” určené pro hliníkové profily s 16 mm kovací drážkou a hmotností křídla do 150 kg.

Významná je pak skupina výrobků Door, která ve srovnání s konkurencí nabízí odběratelům rozsáhlou paletu technických řešení pro dveře. Patří sem vícebodový závěrový systém „DoorSafe 600”, který umožňuje realizovat pomocí dvou přídavných dílů různé výšky dveří až do 3 m. Mechanicky sklápěné dveřní těsnění Texel pak zajišťuje příznivý isotermický průběh s možností realizace velkých aplikačních rozsahů při současné redukci počtu stavebních dílů. K novinkám ve skupině Door patří i exponát dvoudílných závěsů „117H” k našroubování, určených jako specifické řešení pro ven otevírané plastové dveře vyráběné z plných profilů s hmotností křídla do 170 kg.

Profesionální poskytování služeb

V Norimberku je mimo jiné kladen velký důraz na profesionální poskytování služeb, které umožňuje odlišit se od jednotlivých konkurentů. Příkladem je engineering paket pro výrobní optimalizaci včetně servisního programu RotoCon, který pracuje na internetové bázi a umožňuje odběrateli další zlepšení postavení produktu na trhu. Jeho různé, postupně vyvinuté a zavedené moduly, přinášejí speciální funkce pro konkrétní cílové skupiny. Při online propojení je tak zajištěno účelné a rychlé propojení výroba – obchod – uživatel.

ROTO Nové Město, jako zástupce pro ČR, vás tímto srdečně zve na veletrh Fensterbau Frontale 2012, který se uskuteční v Norinberku ve dnech 21.–24. března 2012. Najdete nás v hale 1, stánek č. 203.

Autor: ROTO Nové Město
Foto: Archiv firmy