Sádrokarton bez prasklin s pásky Strait-Flex

Trápí vás praskliny v sádrokartonu? Je tu levné a rychlé řešení, jak se jich pomocí pásku Strait-Flex úspěšně zbavit. Strait-Flex je ucelená řada pásků pro vyztužení a utěsnění rohů a ostatních spojů sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek navzájem nebo s jinými prvky včetně instalačních krabic. Pásky Strait-Flex jsou ohebné, při tahovém namáhání však velmi pevné a tuhé. V ČR Strait-Flex výhradně dodává firma Jan Strnad. Oproti jiným materiálům má Strait-Flex významné přednosti.

Strait-Flex dále zahrnuje lepicí tmely, pasty a také zpracovatelské a montážní pomůcky. Celý systém je produktem amerického uvažování: práce musí být provedena kvalitně, rychle, musí ji zvládnout každý, kdo chce pracovat. Žádné dlouhé prostoje a rozkládání práce do dlouhých lhůt, které dílo prodražují. Výsledek musí mít maximální životnost, dobře odolávat rizikům poškození během provozu a když už dojde např. k otlučení rohu, oprava musí být snadná, rychlá a zvládnutelná svépomocně.

Pružně poddajné řešení

Například hliníkový nebo ocelový roh, který se často používá, se po rázu těžkým předmětem nevratně deformuje a vrstva tenké omítky z kovu odprýská daleko za místo úderu. Ještě horší situace nastane, pokud roh není vyztužen vůbec. Tehdy může dojít k popraskání SDK desky hluboko do plochy. Událost tohoto typu znamená často povolat odbornou firmu, které většinou nezbude než předělat celý roh. Dají se čekat mrzutosti na obou stranách: pro firmu bude nejspíš tato malá zakázka nevýhodná a pro uživatele předražená.

Vysoké poměrné prodloužení a plasticko-pružná deformace, kdy se po odeznění rázu výztužný pásek z části vrací do původního tvaru, je jednou z největších předností, kterou se Strait-Flex liší od kovových výztužných profilů.
(Tamir Winterstein, generální ředitel Lighthouse Group)

Strait-Flex většinu takových událostí řeší. Při úderu se dokáže roztáhnout (na více než 1,5 násobek původní délky, viz. tab. 1) a pak se částečně vrátit do původního tvaru. Vzhledem ke členité a relativně hrubé povrchové struktuře Strait-Flexu je přídržnost omítky na něm velmi vysoká. Omítka se tak poškodí jen v místě vlastního rázu, ale neoprýskává do stran. Oprava je jednoduchá a uživatel ji provede sám povrchovou stěrkou. Většinou se obejde bez dotvarování poškozeného místa.

Tyto vlastnosti se podstatně liší od vlastností výztužných profilů z hliníku, oceli nebo PVC. Zejména v užitných a zpracovatelských vlastnostech Strait-Flex jiné materiály znatelně předčí. Pokud jde o mechanické vlastnosti, hlavní předností pásků Strait-Flex jsou:

 • vysoké poměrné prodloužení přes 170 % při působení tahové síly,
 • plasticko-pružná deformace – po odeznění tahové síly se pásek zčásti vrátí do původního tvaru.

Běžně používané profily energii rázového impulsu absorbují, načež se nevratně deformují (kovy) nebo potrhají (neměkčený PVC nebo kovy) nebo nastane obojí. Nevyztužený roh pohltí rázovou energii ještě hůře – plošnou destrukcí sousedících SDK desek. Strait-Flex díky své plasticko-pružné deformaci velkou část energie úderu přemění v pouhé teplo a o to menší je pak destrukční účinek rázového impulsu.


Obr. 2: Pásek Strait Arch Flex pro oblouková ostění a jiné obloukové tvary. Odtržením perforovaných okrajů pásky lze pásek použít pro vyztužení rohů nad oblouky

Co se týče zpracovatelských předností pásků Strait-Flex, jsou to:

 • snadné uskladnění pásků bez nároků na prostor,
 • snadná manipulace s pásky,
 • snadná, jednoduchá a rychlá aplikace.

Materiál Strait-Flex se nekroutí, netrhá, nevytváří prohlubně. Pásky jsou snadno tvarovatelné do koutů i rohů, díky tomu jsou vhodné pro úhly 90 °C, větší i menší. Při řešení vnitřních rohů je Strait-Flex prakticky nenahraditelný; hliníkové profily jsou zde nevhodné a akrylátový nátěr snadno praská.

Pásky se dodávají ve skladném balení v rolích. Jedna role základního rohového pásku Strait-Flex Original o šířce 6,35 cm (2½ palce) obsahuje 30,48 m (100 stop), viz. obr. 1. Pásek se stříhá nůžkami a pro rychlé odměření požadované délky lze využít délkové stupnice vytištěné přímo na pásku. Místo ohybu „rohového” pásku je z výroby falcováno, k ohnutí falc před aplikací slouží jednoduchý přípravek Flex Folder. Ještě jednodušší je provést ohnutí souběžně s nanášením lepidla na pásek pomocí důmyslného přípravku Mud-Pro, jak je patrné z obr. 3. Toto zařízení pracuje jako nástavec na kbelíku a po směně je možné zařízení do kbelíku vložit, uzavřít a tím chránit proti vysychání. Až do druhého dne je tak možné práci přerušit bez mytí přípravku.

Pásky Strait-Flex nabízejí před klasickým řešením s kovovými nebo PVC výztužemi tyto přednosti:

 • snížení až eliminaci rizika prasklin ve spojích desek,
 • výrazně větší odolnost rohových a jiných spojů proti mechanickému poškození,
 • snadnou a svépomocnou opravu při případných poškození.

Pro mnoho našich odborníků může být materiál Strait-Flex novinkou, přestože za mořem, v Severní Americe, je znám už přes deset let. Za tu dobu se tam rychle rozšířil a jeho použití se stalo nepsaným standardem mezi montéry suché výstavby a to zejména tam, kde se používají SDK a SDV desky.


Obr. 3: Přípravek Mud-Pro pro ohnutí rohového pásku a pro nanesení lepidla

Obr. 4: Ukázka použití pásky Strait-Flex Original na sádrokartonu

Složení a vlastnosti

Základem pásků Strait-Flex je tvrdý (neměkčený) polyvinylchlorid, který je vyztužený vlákny buničiny, skelnými vlákny a vlákny látky, kterou prospekt výrobce nazývá Lapenus. Celý tento kompozit je zformovaný do fólie vyznačuje se výše uvedenými vlastnostmi.

Posouzení výrobku

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS), AO č. 204, pobočka České Budějovice provedl v rámci řízení při vydání stavebního technického osvědčení a ověření shody typu výrobku pro Strait-Flex Original (tloušťka 0,4 mm) měření pevnosti v tahu s těmito výsledky:

V závěrečném hodnocení vyslovila zkušebna závěr:

 • Vzorek výrobku odpovídá ve sledovaných vlastnostech požadavkům technické specifikace a technických předpisů, jak bylo ověřeno zkouškami a vyhodnocením výsledků ve vztahu k technickým požadavkům technické specifikace.
 • Posuzovaný výrobek splňuje požadavky §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
 • Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo ověření shody provedeno a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické specifikace výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).

Výrobce pásků, firma Con-Form International, Inc. ze Saint Charles, stát Missouri 63304, USA, má tuto filosofii:

Naše přání a hlavní cíl je vyvíjet výrobky pro suchou výstavbu se snadnou instalací a efektivitou. Za úkol si klademe hledat řešení problémů, které se v suché výstavbě vyskytují, a vyvíjet výrobky, které ji podporují.

Tab. 1: Výsledky měření pevnosti v tahu a poměrného prodloužení před porušením vzorku Strait-Flex Original
Sledovaná vlastnostZkušební postupVýsledek zkouškyPožadovaná/
deklarovaná úroveň
Vyhodnocení
Pevnost v tahuČSN EN ISO 527podélně 30,2 MPa
příčně 27,3 MPa
≥ 25 MPavyhovuje
Poměrné prodlouženíČSN EN ISO 527podélně 175 %
příčně 179 %
≥ 150 %vyhovuje

Autor: neznámý autor, komerční sdělení
Foto: Archiv firmy