Šedý pěnový polystyren NeoFloor a GreyWall – izolace nové generace nově na trhu

Společnost Rigips, s.r.o. uvádí na trh izolanty nové generace – šedý pěnový polystyren NeoFloor a GreyWall. Do struktury polystyrenu byly zapracovány grafitové částice, které účinně odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují tepelnou izolaci. Produkty jsou určeny pro zateplení stěnových a podlahových konstrukcí a pro aplikace s nejvyššími nároky na tepelnou izolaci a vysokou pevnost v tlaku.


Ideální využití je pro nízkoenergetické a pasivní domy a všude tam, kde je třeba docílit maximální tepelnou izolaci při minimální tloušťce izolantu.

Rostoucí požadavky investorů na zlepšování izolačních vlastností jednotlivých konstrukcí nutí výrobce k vývoji stále účinnějších typů tepelných izolací. Možnosti zdokonalení stávajících vlastností polystyrenu se nacházely v oblasti sálavé složky tepla (radiace). Výzkum se soustředil (např. stejně jako u pěnového skla) na mikročástice grafitu, které měly zajistit, aby každá buňka pěnového polystyrenu s extrémně tenkým grafitovým povrchem pracovala jako miniaturní tepelné zrcadlo. Bylo „jen" nutné najít způsob zapracování grafitových částic do struktury polystyrenu tak, aby si tato úprava zachovala ostatní vynikající vlastnosti.

GreyWall 033 pro profesionální izolaci stěn

Šedý polystyren GreyWall 033 je určen především pro profesionální zateplení stěnových konstrukcí (pro fasádní zateplovací systémy ETICS) a pro podobné aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost, tj. nízkoenergetické a pasivní domy. Zároveň se nový materiál GreyWall používá všude tam, kde je třeba dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce izolantu, např. při izolování tepelných mostů. Kromě zlepšení tepelné izolace se pozitivně projeví také změna barvy desky a související snížení odrazu světla.

NeoFloor 031 pro profesionální izolaci podlahy

Šedý polystyren NeoFloor 031 je určen především pro profesionální zateplení podlahových konstrukcí a další aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku.

Tento produkt je hlavně určen pro aplikace, kde se dnes používají finančně náročné PUR izolace. Na rozdíl od PUR izolací se při výrobě izolace NeoFloor nepoužívají FCKW ani HFCKW sloučeniny (známé jako freony), tudíž je také izolace NeoFloor výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň se nový materiál NeoFloor začíná používat tam, kde je třeba dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce, např. při izolování přepravních kontejnerů, stavebních detailů, technologických zařízení apod. To znamená všude tam, kde není dostatek místa pro tradiční izolace.


Příklad aplikace materiálu GreyWall 033 u zateplené stěny celkové tloušťky 400 mm s tepelným odporem R = 8,1 m2. K/W, tj. součinitelem prostupu tepla U = 0,121 W/(m2.K).
V kombinaci s trojitým zasklením jde o typickou stěnovou konstrukci nízkoenergetických a pasivních domů.

O šedém polystyrenu nové generace, který je nyní v České republice vyráběn firmou Rigips, s.r.o., jsme v tomto časopise podrobně psali v [1].

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek, Jiří: NEOPOR. Nová generace tepelné izolace, Stavebnictví a interiér 9/2005, str. 42.

Autor: Ing. Pavel Rydlo
Foto: Archiv firmy