Sendvičové materiály pro stavební a automobilový průmysl

Společnost PSP izoterm patří mezi přední zpracovatele tvrdé polyuretanové pěny pro výrobu sendvičových materiálů pro stavební a automobilový průmysl a nabízí širokou paletu produktů vyrobených dle požadavků zákazníka.

Mezi rychle se rozvíjející oblasti lidského bádání patří materiálové inženýrství. V současné době konstruktéři a designéři kladou stále vyšší požadavky na vlastnosti používaných materiálů. V posledních desetiletích se prudce rozvíjela technologie lepení a s tím spojený výzkum lepidel a jejich vlastností. Jednou z významných aplikací technologie lepení jsou lepené konstrukce neboli sendvičové materiály (sendviče).

Lepené konstrukce

Sendvičové materiály se skládají z několika lepidlem pojených vrstev, které rozdělujeme na materiály potahové a materiály výplňové. Sendvičový materiál umožňuje kombinaci různorodých materiálů, které se liší svými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi. Kombinací vlastností těchto materiálů vzniká sendvičový materiál, jehož výsledné vlastnosti jsou dány synergickým součtem vlastností potahových a výplňových materiálů.

Sendvičové materiály jsou obecně charakterizovány tuhou konstrukcí, současně s nízkou hmotností. Vlastnosti sendvičového materiálu jsou dány zejména jeho výplní, kdy použitím voštin získáváme velmi pevné sendvičové konstrukce a při použití polyuretanu získáváme tuhý panel s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi.

Způsoby výroby

Společnost vyrábí sendvičové materiály pomocí technologie lepení v lise a technologie vstřikování směsi do forem. Jednotlivé technologie se liší svojí vhodností dle počtu vyráběných kusů, tuhostí výsledného materiálu a také různými náklady na výrobu, které jsou především spojeny s počtem vyráběných kusů.

V oblasti stavebnictví využíváme zejména výborných tepelněizolačních vlastností polyuretanových pěn, které vynikají výborným součinitelem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W·m-1·K-1). Vhodnou konstrukcí a složením jednotlivých vrstev vzniká samonosný sendvičový materiál, kdy odpadá nutnost stavět nosné konstrukce, které komplikují, prodlužují a prodražují výsledný produkt. Při takovéto konstrukci se využívá různých výztuh v podobě rámů, které se stávají součástí sendvičového panelu již při výrobě. Další možností zvýšení tuhosti sendvičových materiálů je využití zpevňujících vrstev v podobě desek ze dřeva z překližky nebo dřevoštěpky (OSB desky).

Již při výrobě lze do sendvičového panelu umístit otvory a dutiny pro vedení elektřiny a dalších rozvodů, které následně neruší vzhled a rozměry výsledného produktu. Společnost vyrábí sendvičové materiály především pro stavbu malých průmyslových staveb, jako jsou vrátnice, prodejní stánky, obytné kontejnery a tepelněizolační vestavby pro chladírenské a mrazírenské účely.

V automobilovém průmyslu využíváme nízké hmotnosti současně s dostatečnou tuhostí sendvičových panelů, kdy každý ušetřený kilogram snižuje spotřebu a zvyšuje výkon dopravního prostředku. Automobilové nástavby mohou být použity pro převoz mraženého zboží nebo mohou být využity také jako pojízdné prodejny nebo obytné automobily.

Zakázková výroba

Výrobní program společnosti je založen na zakázkové výrobě a na požadavcích zákazníka. Společnost se snaží vyjít vstříc požadavkům a vytvořit produkt „na míru” zákazníkovi. Nejčastěji vyráběné sendvičové materiály se skládají z potahů z laminátu různých tloušťek a výplně z polyuretanové pěny o různé hustotě a třídě hořlavosti. K zvýšení tuhosti materiálu společnost využívá dřevoštěpky a březové překližky, které jsou odolné proti vlhkosti a teplotám. Pro oblasti se zvýšenými hygienickými požadavky nebo v agresivním prostředí lze jako potahové materiály využít korozivzdorné, pozinkované nebo hliníkové plechy různých tlouštěk apod.

Z historie společnosti

Historie firmy PSP izoterm se píše od začátku devadesátých let dvacátého století. Postupem času se společnost rozrůstala o nové výrobní prostory a technologie. V současné době zaměstnává okolo 40 zaměstnanců a vlastní dva provozy. Mimo tepelněizolačních sendvičových materiálů pro stavební a automobilový průmysl nabízí tvarové izolace a produkty z elastické polyuretanové pěny jako jsou matrace a vycpávky. Společnost dbá na spokojenost zákazníků a vysokou kvalitu svých produktů, což dokazuje v roce 2001 získaný Certifikát kvality ISO 9001-2001, který stále obhajuje. Společnost se také zaměřuje na výzkum a vývoj produktů na základě zpětné vazby od zákazníků a při vývoji spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami (ČZU v Praze – TF – Katedra materiálu a strojírenské technologie).

Autor:
Foto: Archiv firmy