Sídlo Královéhradeckého kraje postaví za 1,6 mld rakouská firma Immorent

Nové sídlo Královéhradeckého kraje za zhruba 1,6 miliardy korun v objektu chátrajícího hradeckého pivovaru postaví společnost Immorent ČR ze skupiny rakouské Erste Bank, přičemž vlastní opravu pivovaru v hodnotě necelé miliardy korun provede stavební společnost Skanska. Rozhodli o tom zastupitelé kraje. Podle leasingové smlouvy, podepsané 15. ledna, bude kraj peníze splácet postupně po dobu 20 let. Firma Immorent vzešla jako vítěz z výběrového řízení na pořízení nového sídla kraje. V objektu by podle projektu měly vzniknout kanceláře pro asi 650 zaměstnanců a několik stovek parkovacích míst. Vedle téměř 400 úředníků kraje by v areálu měly sídlit i další instituce, například Univerzita Hradec Králové.

Část zastupitelů z řad KDU-ČSL a ČSSD projekt tvrdě kritizovala a hlasovala proti záměru. Zástupce hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL) řekl, že kraj by měl mít jiné priority než investici do svého sídla. Upozornil, že po změnách v dani z přidané hodnoty celková částka výrazně převýší 1,6 miliardy korun. »Je to výsměch občanům Královéhradeckého kraje,« řekl zastupitel Karel Klíma (KDU-ČSL) s tím, že prošel návrh, který společně předložili hejtman Pavel Bradík (ODS) a komunistický zastupitel Lubomír Štěpán. Opravu pivovaru Klíma označil za šílenou, zbytnou a naddimenzovanou. Poukázal na to, že na zastupitelstvu oficiálně nezazněla částka, kolik bude rekonstrukce stát. Projekt prošel zejména díky hlasům zastupitelů z ODS, KSČM a Unie svobody. „Je to dobrý záměr, který zvýší komfort pro občany celého kraje. Navíc jej podporuje město Hradec Králové a univerzita,“ uvedl hejtman Bradík. Leasingové splátky podle něj kraj neomezí v jiných investicích.

Společnost Immorent byla ve veřejné soutěži vypsané krajským úřadem letos v srpnu jedním ze dvou zájemců. Druhého zájemce, trutnovskou stavební společnost BAK, výběrová komise vyřadila pro nesplnění podmínek tendru. Kraj zatím sídlí ve zhruba 15 let starém domě po někdejším krajském výboru KSČ, který si nechal za 150 milionů korun opravit. Do budovy se ale vejde jen asi 200 zaměstnanců, další více než stovka úřaduje na několika jiných místech po městě. Společnost Immorent v České republice financovala a nechala postavit již řadu komerčních nemovitostí. Mezi uskutečněné stavby patří mimo jiné kancelářská budova Delta House v Praze na Vinohradech a budova pro firmu Philips v Praze.


Odpovídá Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje:

Domníváte se, že připravovaná investice je v současnosti tou nejefektivnější možností, jak peníze použít do rozvoje města a kraje? Jaké jsou podle vás jiné alternativy řešení současné situace sídla krajských úředníků?

Připravovaná investice do rekonstrukce bývalého pivovaru priority rozvoje Královéhradeckého kraje v žádném případě neohrozí. Forma leasingu navrhovaná společností IMMORENT nepředstavuje pro Královéhradecký kraj, zejména díky dlouhé době splatnosti leasingu, žádné enormní finanční zatížení. V novém centru zároveň najdou místo další důležité úřady, katedry výtvarné a hudební výchovy hradecké univerzity, zvažován je i přesun umělecké školy, která se stejně jako krajský úřad potýká s nedostatkem vhodných prostor. V areálu pivovaru vzniknou parkovací místa, která budou moci využívat i obyvatelé středu starého města a jeho návštěvníci. Na úhradě splátek se kraj samozřejmě bude podílet s dalšími institucemi, které v administrativním centru budou sídlit. Jinou variantou je samozřejmě ponechání současného stavu. Jsem však přesvědčen, že pro skutečně efektivní správu věcí veřejných není možné, aby naši úředníci byli rozmístěni na několika místech v krajském městě i celém kraji. V nájmech, odkud mohou každý rok dostat výpověď, takže občan nakonec nebude ani vědět, kde je pro vyřízení své záležitosti najde. Jako další možnou alternativu řešení současné nevyhovující situace je možné spatřovat výstavbu nového sídla kraje na zelené louce. Se všemi negativy, která taková výstavba přináší.


Proč bylo investováno přes 150 milionů korun do rekonstrukce současného sídla kraje, bývalého podnikatelského centra, jestliže muselo být dopředu jasné, že nebude kapacitně vyhovovat? Jaké jsou plány na další využití této budovy?

O rekonstrukci budovy ve Wonkově ulici rozhodl ministr vnitra ještě před zahájením reformy veřejné správy. Jak možná víte, v roce 1999, tedy v době, kdy se o umístění sídla kraje rozhodovalo, ministerští úředníci ještě neměli ani představu, které agendy bude kraj vykonávat a počítali s tím, že bude mít asi 185 úředníků. Dnes, počátkem roku 2004 jich je přes 370. Vzhledem k počtu úředníků i agendám, které v rámci reformy na kraje přešly, není umístění krajského úřadu ve Wonkově ulici vhodné ani z hlediska hlavního architekta města Hradec Králové, ani z hlediska dopravně-urbanistického – ať již je to komplikované dopravní napojení, nedostatečná dostupnost prostředky MHD či nedostatek parkovacích míst. Pokud jde o druhou část otázky, projednávanou možností je přesun úřadu z centra, v jednání je i zřízení Justiční akademie.

Jaká byla hlavní kritéria výběrového řízení na realizátora přestavby? Proč byla zvolena právě společnost Immorent ČR?

Hlavními kritérii byly kvalita koncepce provozně dispozičního řešení nemovitosti, výše nabídkové ceny, kvalita napojení nemovitosti na stávající dopravní systém města a řešení dopravy v klidu, finanční způsobilost uchazeče k plnění veřejné zakázky a výše smluvních pokut v případě prodlení smluvních stran s plněním závazků. Nabídka, kterou do obchodní veřejné soutěže předložila společnost IMMORENT ČR, těmto kritériím plně vyhověla.


Skutečně podle vašeho názoru neexistuje jiná, ekonomicky realistická a možná smysluplnější alternativa využití objektu bývalého pivovaru?

Léta hledání potenciálního zájemce o využití tohoto objektu ukázala, že jiná varianta, než ta, která znamená sdružení peněz státu, města i kraje, není. Zvolené řešení nejen zachrání historickou památku, ale zároveň vyřeší současné problémy kraje i ostatních zúčastněných s nedostatečnými prostorami.Toto řešení je složitější, náročnější než stavba na zelené louce, avšak šetří místo, kterého je i tak nedostatek, a sanuje velký problém v centru našeho krajského města.

Odpovídá Ing. Karel Klíma, radní Královéhradeckého kraje:

Proč bylo investováno přes 150 milonů korun do rekonstrukce současného sídla kraje, bývalého podnikatelského centra (a předlistopadového sídla KV KSČ), jestliže muselo být dopředu jasné, že nebude kapacitně vyhovovat? Jaké jsou plány na další využití této budovy?

Bývalou budovu KV KSČ vyčlenil pro novou krajskou samosprávu stát prostřednictvím svého Okresního úřadu v Hradci Králové. Zadání státu bylo stejně nedostatečné, jako je dnešní zadání pivovaru. Selhala i odpovědnost města v době, kdy o věci bylo rozhodováno. O investici do nemovitosti má být rozhodováno mimo jiné na základě znalosti provozu a jeho požadavků. To bylo hrubě zanedbáno státním orgánem tehdy a stejnou chybu chce udělat nyní kraj.

Plány na využití stávající budovy žádné nejsou. Je jisté, že bude pronajata, neboť prodej není zatím možný. Co udělá s cenou pronájmů v Hradci jednorázové zvýšení stávajících kapacit o 500 kancelářských míst je otázka.


Domníváte se, že připravovaná investice do přestavby budovy pivovaru je v současnosti tou nejefektivnější možností, jak peníze použít do rozvoje města a kraje?

Kraj nepotřebuje pro sebe kanceláře pro cca 873 úředníků (650 nová budova + 223 stávající budova), když má celkem 373 úředníků a další kompetence na kraj nepřechází. Kraj bude největší realitní kanceláří v Hradci Králové. Bude pronajímat po dokončení pivovarského centra kanceláře pro 500 úředníků. To není posláním kraje a je to na úkor jeho hlavních odpovědností.

Podmínky zadání navíc dokázala splnit pouze jediná nabídka a nabídková cena tedy nemá konkurenční srovnání. Cena 1 600 miliardy Kč je cenou při 5% DPH, na dnešních 22% se ještě musí upravit.

Jedno parkovací místo vyjde kraj při zvoleném financování na 700 000 Kč. V Praze na Barandově to samé místo přijde na cca 200 000 Kč. Byt vyjde na cca 25 000 Kč na 1 m2. V pivovaru přijde kraj 1m2 na cca dvojnásobek a při zvoleném dvacetiletém financování na cca trojnásobek za m2.

Za tyto peníze se na dobu 20 let dá zabezpečit v celém kraji oblast investic krajského středního školství v otázkách požárních, hygienických, energetických a kapacit domovů mládeže. To by mělo přímý dopad na snížení provozních výdajů této oblasti a snížení ztrát nehospodárného provozu.

Městu Hradec Králové přinese tato investice hrad, jehož neexistence je v Hradci považována za vadu na jeho kráse. Přinese však také provozní zátěž do památkové rezervace od 650 úředníků a jejich klientů, kteří úřady budou navštěvovat z celého kraje. Tato zátěž nezlepší již dnes složitou situaci. Kapacita parkování, která je součástí nabídkové ceny, nepostačí ani pro obsloužení vlastního provozu úřadu.

Existují podle vás jiné, ekonomicky realistické alternativy využití objektu bývalého pivovaru?

Pivovar je dnes soukromým majetkem a vlastník nese veškerá práva i povinnosti s ním spojená. Město Hradec Králové nevyužilo v roce 2002 nabídky za 40 mil. Kč koupit celý areál - kraj má nyní zaplatit za to samé 3× víc. Mohlo tak rozhodnout o klíčových potřebách městské památkové rezervace. Zajistit průchodnost areálem do centra, odstranit balastní stavby a stanovit podrobné architektonické limity. To jsou předpoklady oživení prostoru. Takto zhodnocenou hmotu pivovaru prodat dílčím investorům pro realizaci jejich záměrů, slučitelných s tímto místem. Kdo pak bude investorem a provozovatelem hotelů, podzemních parkovišť, obchodů, bytů a kanceláří je věcí trhu. Město samo hledá řešení pro uměleckou školu, knihovnu, parkoviště pro centrum či filharmonii. Disponuje investicemi v rozpočtu ve výši cca 500 mil. Kč na rozdíl od kraje, který na rok 2004 nemá pro celý kraj na rozvoj a investice vyčleněny žádné zdroje. Jde o určení priorit.

Ve vlastnictví města by se dalo jednat také o podpůrných finančních zdrojích na oživení starých průmyslových areálů z programů českých i evropských.

Komerční investor se dnes při pohledu na celý pivovar odradí při představě, co zbytečných prostor musí obhospodařovat pro naplnění svého záměru. Umožnit rozdělení areálu pro různé investory je řešení.

Důležité je také to, že pivovar při běžné údržbě a kontrole neohrožuje zdraví a životy lidí. Může si tedy dovolit na vhodné investory i nějakou dobu počkat.

Jaké byly hlavní důvody vítězství firmy Immorent ve výběrovém řízení na realizátora přestavby?

IMMORENT CZ je česká vnučka rakouské společnosti a vyhrála proto, že jako jediná splnila podmínky dané veřejnou obchodní soutěží. Hodnocení jediné platné nabídky dává také jistotu, že nabídka je skutečně nejlepší ze všech. Celé kouzlo je v zadávacích podmínkách soutěže.

Řešení vždy existuje a kraj není v časové tísni, aby musel bez promyšleného investičního záměru jít do řešení, vnucovaného již na jaře 2003 před vyhlášením obchodní soutěže soukromou společností.

To, že na tak významnou zakázku byla posuzována pouze jedna nabídka splňující zadání, může mít dva důvody. Je nedostatek schopných a kapitálově silných společností, nebo bylo špatně připraveno zadání obchodní soutěže.

Zastupoval jsem na základě usnesení zastupitelstva svůj politický klub v průběhu přípravy a vlastní soutěže. Učinil jsem vše proto, aby se předešlo problematickému výsledku.
Při stanovení kapacity však převládl většinový hlas, že již dnes je nutné vytvořit rezervou pro budoucí (zatím nejasně definované) další úřady. Bylo odmítnuto rozdělení soutěže tak, aby nejprve byl získán do majetku kraje vhodně umístěný pozemek či budova a následně pak podle projektu zadána realizace stavby (případně i s financováním).

Autor: Marcel Hrdý
Foto: Marcel Hrdý