Silnice I/38 - Golčův Jeníkov - obchvat

V pondělí 11. prosince 2000 v odpoledních hodinách přestřihl starosta města Golčův Jeníkov Pavel Kopecký symbolickou pásku na právě dokončené stavbě obchvatu města, která byla tímto aktem uvedena do provozu se sedmiměsíčním předstihem. Slavnostnímu zprůjezdnění byli z řad investorů přítomni generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Jaroslav Čipera a ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR Bohumil Vébr. Generální ředitel a předseda představenstva DOPRAVNÍCH STAVEB HOLDING Josef Hájek poděkoval všem, kdo se na stavbě podíleli, a vyzdvihl bezproblémový průběh a vstřícnou komunikaci mezi zhotoviteli a zastupiteli města.

Stavba obchvatu Golčova Jeníkova na silnici I/38 pomohla vyřešit občanům města vysoké dopravní zatížení a zhoršené životní prostředí, neboť stávající komunikace původně procházela středem města a současně křížila silně frekventovanou dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať ČD Kolín – Havlíčkův Brod, což byla jedna z velkých závad v dopravním řešení na silnici I. třídy. Na silničním tahu silnice I/38 bylo realizováno již několik obchvatů obcí (např. město Čáslav) a je žádoucí tento tah homogenizovat a odstranit všechny výše uvedené závady a nedostatky. Kromě jiného je řešený obchvat obsahem schváleného územního plánu města. Součástí obchvatu byly i překládky inženýrských sítí, které byly s novou trasou v kolizi, a řešení střetu s lokálním biokoridorem.

Stavba byla uvedena do provozu s předstihem 7 měsíců oproti původnímu smluvenému termínu, kterým byl červenec 2001.

Součástí stavby obchvatu města Golčův Jeníkov je komunikace dlouhá 4,4 km a dva mostní objekty.

Komunikace:

délka stavby: 4,4 km.
Návrhová kategorie: S 11,5/70 – dvoupruhová obousměrná, šířka pruhu 3,5 m se zpevněnou krajnicí š. 1,5 m.

Mostní objekty:

dva mostní objekty a propust.
Most nad tratí ČD v km 2,075; dl. 45,28 m, š. 16,95 m, stav. výška 1,17 m, spodní stavba monolitická, hlubinné zakládání s chodníky, opatřeno ocelovými svodidly a zábradlím s ochranou proti dotyku.
Most přes údolí Vohančického potoka v km 3,1; dl. 119,05 m, šířky 15,2 m, stavební výška 1,6 m.
Rámová propust v km 1,254; světlý průřez 2x1,5 m z prefa rámů IZM 2/1,5-6, délka 34 m.
Byly provedeny překládky inženýrských sítí běžného rozsahu a úprava okolí zahrádkářské kolonie v blízkosti stavby se založením nové zahrádkářské kolonie.

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice

Projektant:

Grebner, projekční a inženýrskákancelář, s.r.o. Praha

Vyšší zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. Závod 08 – PARDUBICE

Zhotovitel mostních objektů:

DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. Závod 07 – MOSTY

Zahájení stavby:

11/99

Dokončení stavby:

07/01

Zprůjezdnění stavby:

12/2000.

Autor: Mgr. Dagmar Poláchová
Foto: Archiv firmy