Sklovláknité mřížky Vertex® pro podlahy bez prasklin

Kvalita podlahového potěru ovlivňuje vzhled a trvanlivost nášlapné vrstvy. Příčinou jsou praskliny, které během zrání potěru vznikají. Tradičním řešením jsou svařované sítě. Tento výztužný materiál ale ustupuje novému materiálu. Stejně jako ustoupilo rabicové pletivo perlince, tak i zde nese moderní alternativa značku Vertex®.

Výhodou je snadná manipulace, formátování, odolnost vůči alkáliím, snížení množství prasklin i jejich šířky. Vedle vyztužení i těch nejtenčích vrstev usnadňují aplikaci topných kabelů, a to do podlah, stěn i stropů.

Podlahové konstrukce

Cement je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů a na stavbách má nejrůznější podobu. Od malých stavebních dílců, jako jsou např. betonové střešní tašky, cementovláknité šablony či skořepinové tvárnice, přes různé vláknocementové desky, prefabrikované dílce až po litý beton a cementové směsi zpracovávané přímo na stavbě. Běžné jsou betonované stropy, plovoucí betonová podlaha nebo nivelační stěrky. Pro zvýšení pevnosti v tahu/ohybu a omezení prasklin vznikajících při zrání je nutné beton vyztužit. Tradičně se používají kovové výztuže, které jsou pro použití v podlahových vrstvách dodávané v podobě sítí. Další variantou je výztuž rozptýlená, např. ocelové drátky nebo polypropylenová vlákna. Perspektivním materiálem pro vyztužení podlahových konstrukcí jsou sklovláknité mřížky Vertex®.

Na jedné paletě je 750 m² sklovláknité mřížky Vertex®, srovnatelné kari sítě potřebují prostor 2 × 3 m do výšky 5 m a váží skoro 10× více

Výhody

Především jednoduchost aplikace, která nevyžaduje speciální nářadí. Ani příprava, doprava a zpracování cementové směsi není komplikována jako v případě použití rozptýlené výztuže. Dále snadná manipulace, jeden člověk snadno odnese dvě role, tj. výztuž na 100 m2. Práce se sklovláknitými mřížkami je bez nebezpečí poškození či znečištění okolních povrchů. Zbytky lze snadno odklidit a zachovat pro další použití, např. zpevnění rohů, ostění nebo lokální vysprávky. Dále bezproblémové uskladnění, i dlouhodobé, bez negativního vlivu na vlastnosti sklovláknitých mřížek. Sklovláknité mřížky nepodléhají korozi před ani po aplikaci, pozor ovšem na trvalé vystavení vlhkosti. V důsledku přináší používání sklovláknitých mřížek Vertex® úsporu času a mzdových nákladů.

Vliv typu výztuže na délku výsušných trhlin
Vliv typu výztuže na šířku výsušných trhlin

Vlastnosti

Sklovláknité mřížky Vertex® jsou vyrobeny z E-skla a speciálně povrchově upraveny proti působení alkálií. Zajišťují dostatečné vyztužení, potřebné jak ve fázi vysychání potěru, tak i během životnosti konstrukce. Prasklinám nezabrání zcela, ale významně omezí jejich délku (až o 70 %) a šířku (až o 50 %). Výsledná vrstva je odolnější vůči pronikání vlhkosti a před aplikací další vrstvy nevyžaduje dodatečné ošetření speciálními přípravky.

Tab. 1: Vlastnosti sklovláknitých mřížek Vertex®

VlastnostiSklovláknitá mřížka Vertex®
TypG 96G 120R 108 A 101
Světlost ok – osnova/útek [mm]25 × 2540 × 409 × 9
Nominální pevnost v tahu – osnova/útek [kN/m]25/2030/3042/37
Standardní šíře [cm]100
Standardní návin [m]50
Tloušťka tkaniny [mm]1,001,100,74
Plošná hmotnost tkaniny [g/m²]96120108
Plošná hmotnost impregnované tkaniny [g/m²]120145140
Typ úpravyOdolné vůči alkáliím a posunu vláken

Vyztužení betonového potěru

Betonový potěr je aplikován buď přímo na podkladní konstrukci, přesněji na hydroizolační vrstvu, nebo na vrstvu izolace jako tzv. těžká plovoucí podlaha. Toto řešení omezuje přenos hluku do stavební konstrukce a zároveň přispívá k tepelné stabilitě interiéru. Běžně používané kovové kari sítě je možné nahradit sklovláknitými mřížkami Vertex® a využít plně výhod, které jsou dány jejich vlastnostmi. Na konzistenci betonové směsi nezáleží, může být zavlhlá i tekutá. Výběr vhodného typu sklovláknité mřížky závisí na předpokládaném zatížení podlahy.

Při realizaci zavlhlé cementové směsi se nejprve rozprostřou na připravený podklad dvě třetiny hmoty
Následně se rozvine sklovláknitá mřížka Vertex®, rozměry se upraví nožem, sousedící pásy se překryjí o deset centimetrů
Pásy mřížky se zasypou zbytkem hmoty a finálně upraví do roviny

Vyztužení nivelační stěrky

Díky nepatrné tloušťce sklovláknitých mřížek Vertex® okolo jednoho milimetru je lze využít k vyztužení nivelačních stěrek. Zde nelze použít kovové kari sítě (zbytečná tloušťka) ani rozptýlenou výztuž (zhoršené nivelační schopnosti). Vyztužení sklovláknitou mřížkou nenahrazuje předepsanou přípravu podkladu (dle výrobce konkrétní nivelační stěrky) ani neumožňuje aplikaci nivelační stěrky za nevhodných podmínek. Smyslem vyztužení nivelační stěrky je zamezit trhlinám, které mohou vznikat při aplikaci v důsledku velkých rozdílů v tloušťce nanášené vrstvy, výkyvů v teplotách, nerovnoměrného vysoušení apod. Přínosem použití sklovláknitých mřížek Vertex® je v tomto případě jistota předání bezchybného díla v dohodnutém termínu.

Stejně jako u těžké plovoucí podlahy se postupuje při aplikaci podlahového topení

Elektricky vytápěné podlahy

Novostavby s minimální tepelnou ztrátou lze ekonomicky vytápět elektřinou. Velkoplošné podlahové vytápění navíc spoluvytváří komfortní vnitřní prostředí. Díky minimální tloušťce je doslova horkým kandidátem při volbě způsobu vytápění při rekonstrukcích. Dovoluje zkrátit čas nutný pro rekonstrukci, není třeba vybourávat podlahy ani osazovat okna či dveře výše.

Čím blíže je topná vrstva k povrchu, tím lépe se reguluje, podlaha se prohřívá rychleji. To je ideální v koupelnách, kuchyních, ale třeba i v kancelářích. Velmi záleží na rovnoměrném rozložení teploty v ploše. Topné kabely mají nižší výkon a je třeba zajistit jejich pravidelné rozložení po ploše. Spolehlivým řešením jsou topné rohože, které využívají sklovláknité mřížky jako nosný podklad pro fixaci topných kabelů. Sklovláknité mřížky nejen vyztužují nivelační stěrku (pod měkkou krytinou či plovoucí podlahou) nebo flexibilní lepidlo na dlažbu, ale přispívají i k rychlému a rovnoměrnému rozptýlení tepla.

Topná vrstva může být umístěna i do větší hloubky, což je výhodné u těžké plovoucí podlahy. Náklady na topné kabely jsou nižší, mohou být kratší a mít vyšší výkon. Jejich rozmístění a fixace v ploše budoucí podlahy může způsobit zdržení a vyžadovat použití tekuté betonové směsi. Sklovláknité mřížky Vertex® umožňují velmi efektivní řešení bez časové prodlevy a omezení ve volbě konzistence betonové směsi. Topné kabely lze připevnit ke sklovláknité mřížce mimo staveniště, přesně podle návrhu a zároveň provést potřebná měření. Na staveništi je postup stejný jako při standardním vyztužení betonového potěru, jen s bleskovým kontrolním měřením, zda nedošlo k poškození topných kabelů při manipulaci s mřížkou.

Své uplatnění nachází sklovláknité mřížky také u vodou vytápěných podlah, postup je stejný jako u těžké plovoucí desky.

Vodorovné i svislé plochy

Použití sklovláknitých mřížek není omezeno jen na podlahové konstrukce. Také svislé vrstvy je vhodné vyztužit. Nejen tenkovrstvé omítky, ale i klasické omítky, např. na kamenném podkladu nebo smíšeném zdivu. Přínosem je nejen pevná omítka s minimem prasklin, ale i možnost upevnit do vrstvy omítky topné kabely. Buď celoplošně a doplnit či nahradit vytápěnou podlahu, nebo lokálně a odstranit tak příčinu kondenzace vlhkosti v místech tepelných mostů. Například v obtížně větraných koutech, na ostění oken nebo pod parapety.

Sklovláknité mřížky Vertex® mají široké použití. Velmi oblíbené jsou ve Francii a Itálii, kam v současné době míří většina produkce. V České republice zatím zůstává jejich potenciál nevyužit. Tento článek ukázal několik zajímavých možností, jak využít jejich vlastností v prospěch aplikační firmy, investora i budoucího uživatele. Pro další informace kontaktujte přímo výrobce, viz kontakty v záhlaví článku, nebo se obraťte na některou z prodejen společnosti Montako obchod s.r.o. z Kralup nad Vltavou (pan Rostislav Veselý, telefon: +420 602 354 771, e-mail: vesely@montako.com).

1) Zpracováno z firemních podkladů

Autor: Petr Volf
Foto: Archiv firmy