Tiché odpadní trubky a tvarovky Skolan dB

V důsledku nárazů kapaliny do stěn potrubí dochází zejména v místech jako jsou kolena, odbočky a sběrná svislá potrubí jednak k rezonanci vzduchového sloupce uvnitř potrubí, jednak ke vzniku vibrací samotné stěny. Díky vynikajícím mechanickým a akustickým vlastnostem trubek Skolan dB je takto vznikající hluk omezen na minimum.

Jak vzniká hluk v odpadním potrubí?

Proudící kapalina uvnitř odpadního potrubí může dosahovat relativně vysokých rychlostí. V důsledku nárazů kapaliny do stěn potrubí dochází zejména v místech jako jsou kolena, odbočky a sběrná svislá potrubí jednak k rezonanci vzduchového sloupce uvnitř potrubí, jednak ke vzniku vibrací samotné stěny. Efekt rezonance vzduchového sloupce se s úspěchem používá například ve varhanách a všech dechových nástrojích. Hluk, vznikající rezonancí vzduchového sloupce má tendenci pronikat stěnou potrubí a přenášet se na stavební konstrukci. Hluk vznikající vibrací samotné stěny trubky má podobné sklony.

Kultura bydlení

V souvislosti s rostoucími nároky na hygienu vnitřního prostředí staveb, ke které ochrana před hlukem nepochybně patří, jsou navrhovány a vyráběny výrobky, které splňují přísná ekologická i ekonomická kritéria. Skolan dB svými vlastnostmi tato kritéria více než splňuje a jeho použití při výstavbě či rekonstrukci vede jednoznačně ke zvýšení standardu bydlení, a tím ke zhodnocení nemovitosti.

trarovka Skolan dB

Důvěřujte svým uším

Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan dB je kvalitní produkt z polypropylenu plněného velkým množstvím minerálního plniva. Tato surovina propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Skolan dB vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí. Skolan dB je tak předurčen pro použití ve všech oblastech pozemního stavitelství (rodinných i bytových domech, průmyslových, kulturních a sportovních stavbách, nemocnicích, hotelích apod.).

Silný a odolný

Silnostěnné trubky a tvarovky Skolan dB jsou odolné a robustní konstrukce. Jsou dodávány v dimenzích DN 50 až 150 se silnou stěnou z materiálu o hustotě 1600 kg.m-3. Kvalitní materiál, kvalitní zpracování, kvalitní povrchová úprava a kvalitní obal jsou zárukou, že obstojí i v extrémních podmínkách u nejnáročnějšího zákazníka.

Dokáže Skolan dB hluk ztlumit?

Kompletní systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan dB je schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku – uvnitř potrubí a navíc i zamezit jeho vedení stěnou trubky. Děje se tak díky vysoké hustotě materiálu a jeho zvláštní mikrostruktuře s vysokým útlumem deformačních (= akustických) vln, jehož složení je patentováno. Použitý polymer plněný minerálním plnivem o vysoké molekulové hmotnosti byl podrobován mnoha testům, z nichž nejvýznamnějším bylo srovnávací měření. V experimentu, který proběhl v »Institut für Schall- und Wärmeschutz« v Essenu, byly podrobeny trubky z různých materiálů měření na zařízení sestaveném podle DIN 4109. Tento test potvrdil schopnost potrubí Skolan dB tlumit hluk.

Zajištění kvality

Laboratoř výrobního závodu a stálá mezioperační kontrola během výrobního procesu je zárukou trvalé a vysoké kvality. Všechny organizační a výrobní procesy probíhají v souladu s TQM a naplňují požadavky normy EN ISO 9001.

odpadní trubka přímá

Nedejte hluku šanci - naučte vodu šeptat

Se silnostěnnými tichými odpadními trubkami a tvarovkami Skolan dB dosáhnete hodnot hluku, pronikajícího přes stěnu do místnosti, blížících se prahu vnímání lidského sluchu. Při testování bylo dosaženo hodnot výrazně nižších, než jaké požaduje DIN 4109 – norma stanovující hlukové podmínky v prostorách chráněných před hlukem. Naměřená hodnota 21 dB (A) byla dokonce nižší než požadavek 25 dB (A) zostřené německé směrnice VDI 4100. Desetiletí výroby bezpečně potvrdilo stavebními fyziky předpokládanou skutečnost, že pouze silná stěna a optimálně zvolená struktura a hustota materiálu jsou schopny účinně tlumit hluk.

Pouze v solidním výrobku je záruka vašeho tichého domova.

Pro více informací o výrobku neváhejte kontaktovat technické oddělení firmy na výše uvedených kontaktech.

Autor: David Behner
Foto: Archiv firmy