Soutěž „O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 2004“ zná vítěze

Do 6. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěž pro architekty, projektanty a studenty, vyhlášené pro rok 2004 pod názvem „O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 2004“, přihlásili autoři 33 soutěžních návrhů. Porota se rozhodla udělit všech 8 vyhlášených cen.

Odborná porota zasedla v tomto složení: předseda Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., členové JUDr. Marta Dolejší, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ing. Antonín Horský, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. Pavel Křeček, Ing. Jiří Pech a Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Michal Wernisch, členové poroty – náhradníci Ing. arch. Jana Janíková a Ing. Stanislav Staněk, poradce poroty pro oblast energetické náročnosti budov Ing. František Kulhánek, CSc.

Zlatá cena POROTHERM 2004 ve výši 200 000,- Kč byla udělena návrhu č. 6. Autor: Ing. arch. Josef Smutný, Praha. Porota ocenila architektonicky čistý návrh, dispozičně atraktivní – umožňující později slučovat malé byty ve větší. Parkování není řešeno v rámci pozemku. Návrh ve všech sledovaných kritériích splnil požadavky vyhlašovatele.

Stříbrná cena POROTHERM 2004 ve výši 150 000,- Kč byla udělena návrhu č. 16. Autoři: Ing. arch. Petr Dlouhý, Plzeň a Ing. Petr Havlík, Praha.

Porota ocenila dispozičně zdařilý a architektonicky jednoduchý, tvarově výrazný návrh. Doprava v klidu je řešena mimo objekt. Návrh ve všech sledovaných kritériích splnil požadavky vyhlašovatele.

Bronzová cena POROTHERM 2004 ve výši 100 000,- Kč byla udělena návrhu č. 23. Autor: Petr Laštovka, Praha.

Porota ocenila zajímavé architektonické a dobré dispoziční řešení s výjimkou vstupu do objektu. Doprava v klidu je navržena stejně jako občanská vybavenost přímo v objektu. Návrh splnil ve všech požadovaných kritériích soutěžní podmínky.

Cena POROTHERM 2004 ve výši 50 000,- Kč byla udělena návrhu č. 18.

Autoři: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller a Ing. arch. Martin Borák, Brno.

Porota ocenila řešení návrhu, který jako jeden z mála má charakter kapacitního bytového domu. Doprav u v klidu i občanská vybavenost je řešena v objektu, architektonický výraz je přiměřený tomuto typu bytového domu.

Zvláštní cena POROTHERM 2004 ve výši 40 000,- Kč byla udělena návrhu č. 31.

Autoři: Martin Kačírek, České Budějovice a Kateřina Šprynarová, Rohozná u Jihlavy.

Návrh byl oceněn jako velmi vhodný z hlediska dotační politiky pro nízko příjmové domácnosti, i když urbanistické řešení není zcela optimální. Dispozice je jednoduchá, funkční, architektonické řešení střízlivé, předpokládané pořizovací náklady nízké.

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000,- Kč byla udělena návrhu č. 23.

Autor: Petr Laštovka, Praha.

Porota ocenila zajímavé architektonické a dobré dispoziční řešení s výjimkou vstupu do objektu. Doprava v klidu je navržena stejně jako občanská vybavenost přímo v objektu. Návrh splnil ve všech požadovaných kritériích soutěžní podmínky.

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000,- Kč byla udělena návrhu č. 31.

Autoři: Martin Kačírek, České Budějovice a Kateřina Šprynarová, Rohozná u Jihlavy.

Návrh byl oceněn jako velmi vhodný z hlediska dotační politiky pro nízko příjmové domácnosti i když urbanistické řešení není zcela optimální. Dispozice je jednoduchá, funkční, architektonické řešení střízlivé, předpokládané pořizovací náklady nízké.

Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ ve výši 50 000,- Kč byla udělena návrhu č. 21.

Autoři: Ondřej Kupsa, Sezimovo Ústí 2, Petr Kostner a Ondřej Peckert, Plzeň.

Návrh má neobvyklé architektonické řešení, dispozice krajních bytů jsou velmi zdařilé, garsoniéry mírně problematické. Návrh v rámci objektu řeší dopravu v klidu i vybavenost bytového domu.

Wienerberger cihlářský průmysl a.s., vyhlašuje soutěž pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, mediálním partnerem Vydavatelstvím Springer Media CZ a dalšími partnery - Fakultou stavební ČVUT, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Obcí architektů.

Posláním každoročně vyhlašované soutěže je získání kvalitních projekčních návrhů pro bytovou výstavbu, které invenčně využijí možnosti cihlového systému POROTHERM, jeho technickou a materiálovou kvalitu, energetickou úspornost a cenovou výhodnost. A to nejen z hlediska vlastní výstavby, ale i z hlediska následného užívání, provozu a údržby.

Slavnostně budou výsledky soutěže vyhlášeny a ceny předány na společenském večeru společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., dne 16. září 2004 v Divadle Bez zábradlí.

Soutěžní projekty budou vystaveny na stavebním veletrhu FOR ARCH 2004.

Autor: Klára Drahorádová
Foto: Archiv firmy