Soutěže Tvýma očima a Hala roku

V pátek 23. ledna proběhlo na ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v rámci fotografické soutěže Tvýma očima. Hned po vyhlášení následovala další, napínavá soutěž pro studenty středních škol s názvem Hala roku Junior.

Protože je naše redakce dlouholetým partnerem obou těchto soutěží, měla jsem možnost zúčastnit se jich v roli odborného porotce. Obě akce proběhly na ČVUT na Fakultě stavební v Praze v příjemném prostředí a kolektivu. S ostatními odbornými porotci soutěže Tvýma očima jsme se však sešli už v prosinci, abychom vybrali vítězné fotografie, což nebylo vůbec jednoduché.

Pravidla a kategorie soutěže Tvýma očima

Soutěž je určena jednak pro středoškoláky a jednak pro studenty a také zaměstnance fakulty. Na základě tohoto byli soutěžící rozděleni do jednotlivých kategorií. Letošní téma s názvem „Ráj srdce a labyrint města” bylo pro všechny kategorie stejné. Speciální kategorii společnou pro studenty středních škol i studenty FSv ČVUT představovala facebooková soutěž, jejíž téma neslo název „Stavba součást přírody”. Zde o vítězi rozhodoval pouze počet hlasů (pro facebookové uživatele tzv. lajků). Kromě toho však jeden snímek z této kategorie získal také cenu odborné poroty. Úkolem všech soutěžících bylo tedy pořídit kvalitní, technicky zdařilou, líbivou, originální a především tématu odpovídající fotografii. Nejednalo se tedy o jednoduchý úkol, nicméně soutěžící se s tím vypořádali skvěle. O to těžší však bylo vybrat ty nejlepší snímky.

Vítězové

Po náročném a dlouhém sezení, diskutování a rozhodování o vítězných fotografiích jsme se nakonec dobrali k závěrům a 23. ledna jsme slavnostně všem vítězům, které jsme do té doby neznali, předali ceny. Ještě před samotným vyhlášením jsme měli možnost autory vítězných fotografií poznat a dozvědět se něco málo o tom, jak se jim fotografie podařilo pořídit. Povětšinou tvrdili, že šlo o úplně náhodný snímek bez záměru o přihlášení do této soutěže. A samozřejmě ani jeden z těchto autorů nečekal, že by právě jeho snímek mohl získat nějaké ocenění. Předání cen proběhlo ve vstupní hale za přítomnosti mnoha diváků a velkého potlesku. Jména všech vítězů a jejich fotografií uvádím níže. Veškeré fotografie je možné si prohlédnout na stránkách tvymaocima.fsv.cvut.cz v sekci Galerie.

Téma Ráj srdce a labyrint města

Středoškoláci:

 • 1. místo: Jana Svobodová, snímek Marseille.
 • 2. místo: Jan Baběrad, snímek Labyrint skla.
 • 3. místo: Jakub Nacházel, snímek Cesta.
Snímek Marseille
Snímek Labyrint skla
Snímek cesta

Studenti fakulty Stavební ČVUT:

 • 1. místo: Bc. Ondřej Novák, snímek Labyrint z ptačí perspektivy.
 • 2. místo: Bc. Žofie Cimburová, snímek Hřiště v labyrintu stínů.
 • 3. místo: Monika Radová, snímek Labyrint věže v srdci města.
Snímek Labyrint z ptačí perspektivy
Snímek Hřiště v labyrintu stínů
Snímek Labyrint věže v srdci města

Zaměstnanci fakulty:

 • 1. místo: Ing. Roman Kalamar, snímek Infinite Chain.
 • 2. místo: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc., snímek Tančící za závojem.
 • 3. místo: Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Imagination No. One.
Snímek Infinite Chain
Snímek Tančící za závojem
Snímek Imagintion No. One

Téma Stavba součást přírody

 • 1. místo: Bc. Jan Svoboda, snímek Ostrov Ještěd.
 • 2. místo: Jakub Materna, snímek S prvním nadechnutním.
 • 3. místo: Lucie Lejskeová, snímek Viadukt.
Snímek Ostrov Ještěd

Vítězný snímek této kategorie s názvem Ostrov Ještěd Bc. Jana Svobody získal také zvláštní cenu poroty.

Všem vítězům ještě jednou moc gratuluji za celou naši redakci a přeji mnoho úspěchů při pořizování dalších zdařilých fotografií.

Soutěž Hala roku

Po vyhlášení výsledků soutěže Tvýma očima byla zahájena další soutěž s názvem Hala roku Junior. ČVUT ji pořádá již od roku 2008 v návaznosti na soutěž Hala roku Academic. Soutěž je určena pro středoškoláky a její hlavní náplní je zhotovit co nejefektivnější model či konstrukci vyrobenou ze špejlí, pauzovacího papíru, příp. z provázků a dalších podobných materiálů. Dlouhý musí být 1 200 mm a vysoký 200 mm. Nejlepší model je pak ten, který udrží co nejvíce závaží v podobě kovových destiček. Model tedy musel vykázat co nejlepší poměr mezi celkovou únosností a vlastní tíhou. Zde se soutěžilo ve dvou kategoriích. Nejprve byly testovány modely, které si středoškoláci přivezli již zhotovené. Poté přišly na řadu modely zhotovené až na místě, tedy na Stavební fakultě. Soutěžní týmy tvořily většinou dvoučlenné skupinky. Počet týmů byl zhruba třicet v obou kategoriích. Soutěž probíhala také ve vstupní hale Stavební fakulty, která díky svému rozsáhlému prostoru umožnila přihlížet mnoha divákům. Ti svým povzbuzováním a fanděním vytvořili skvělou atmosféru. K tomu přispěly také vtipné a trefné komentáře moderátora soutěže. Sami soutěžící přistupovali k soutěži spíše jako k příjemnému pobavení. Kromě toho měli možnost seznámit se osobně s prostředím fakulty, poznat nové lidi a strávit zajímavý den s technikou. Výsledky dopadly následovně:

Kategorie A:

 • 1. místo: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Alkotým.
 • 2. místo: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Prasklé dřevo.
 • 3. místo: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Nealkotým.

Kategorie B:

 • 1. místo: Gymnázium Opatov.
 • 2. místo: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Prasklé dřevo.
 • 3. místo: Masarykova střední škola Letovice, Propadlíci.

Výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník obou soutěží, které budou minimálně tak úspěšné, jako ty letošní.

Autor: Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: archiv ČVUT, autoři vítězných snímků