Spaceloft – aerogelová izolace (lambda=0,014) se představí v Ostravě a Praze

Americká firma Aspen, výrobce tepelných izolací pro průmysl a stavebnictví, jejichž základem je "ztuhlý kouř", známý pod termínem aerogel, zamířila do ČR s produktem Spaceloft®. Ten je dodáván ve formě rohoží o tloušťce 5 a 10 mm a jeho součinitel tepelné vodivosti dosahuje hodnoty 0,014 W/(mK).

Zájemci nejen z České republiky se s tímto materiálem mohou seznámit na semináři v Ostravě dne 22. února 2012 a v Praze dne 15. března 2012. Obě akce pořádá společnost Rehau ČR ve spolupráci s Poradenským centrem PRE pod názvem Řešení budov s nízkou spotřebou tepla a Úsporné systémy přenodu a jímání tepla. Zorganizování obou akcí se ujala společnost PSM CZ s.r.o.

Produkt nanotechnologie

Spaceloft je dalším a, dlužno říct, že potenciálně i vysoce praktickým výstupem technologického oboru nanotechnologií. K jeho rozšíření ve stavebnictví nejspíš promluví i cena. Technický argument je, že Spaceloft dosahuje stejného tepelněizolačního účinku při zhruba třetinové tloušťce.

V oblasti tepelných izolací našel aerogel uplatnění již dříve a sice ve vakuových izolacích. Ty se vyrábějí ve tvaru desek, v nichž je uzavřen v obálce s velmi nízkou emisivitou ≈ 0,05. Aerogel zde funguje mj. i jako výplň, která překovává atmosférický tlak, aby se deska "nesdrcla". Když se uvnitř podaří držet vakuum na osmidevítkové hodnotě (až 99,999999 % vakuum v porovnání s atmosférickým tlakem), tepelný odpor dosáhne velikosti až cca 5 m²K/W. A vzhledem k tomu, že prostup tepla uvnitř vakuového panelu je realizován pouze sáláním, jehož fyzikální povaha je nedifúzní, tedy zářivá, nezáleží tento odpor na tloušťce. Zato součinitel tepelné vodivosti roste lineárně s tloušťkou izolace: když při tloušťce 2 cm dosahuje hodnoty 0,004 W/(mK), pak při tloušťce 5 cm už 0,01 W/(mK). Výpočet přibližuje fyzikální princip této izolace, skutečné hodnoty jsou silně ovlivněny velikostí vakua a emisivity obalu, a tak se mohou (na obě strany) od uvedné hodnoty lišit.

Princip izolace Spaceloft

Technici si brzo všimli, že když vakuum vymizí, izolace přesto slušně izoluje. Nabízela se tak možnost, zjednodušeně řečeno, dodávat tuto izolaci bez obálky a vakua, tedy jako prostou rohož. Proč je i v těchto podmínkách aerogelová izolace vysoce účinná?

Aerogel je velice jemná, porézní pěnová struktura, ne náhodou přirovnávaná ke ztuhlému cigaretovému kouři. Velikost pórů struktury je tak malá, že molekuly vzduchu v pórech uvíznou a nemohou si mezi sebou v míře, jak je tomu bez pěny, předávat srážkami kinetickou a vibrační energii – což je podstata difúzního toku tepla. Vedle vedení tepla se zde uplaťňuje i sálavá složka, ta však je aerogelem absorbována a její podíl na celkovém postupu tepla je i tady významně menší. Celkově materiál vykazuje na tloušťce (téměř) nezávislý součinitel tepelné vodivosti λ = 0,014 W)(mK).

Technické vlastnosti pásů Spaceloft

Tepelná izolace Spaceloft - vlastnosti
Tloušťka5 mm
10 mm
Šířka1475 mm
Součinitel tepelné vodivosti0,014 W/(mK)
Barva Šedá
Tuhost 55 kPa při10 % stlačení
Požární odolnost Třída A
Fakror difúzního odporu ?
Hydrofóbnost Ano
Spotřebovaná výrobní energie 53 MJ/kg
Produkce CO2 při výrobě 4,2 kg CO2/kg


Autor:
Foto: Archiv firmy