Společnost Mateiciuc již dvacet let na stavebním trhu

Široký sortiment plastových výrobků společnosti Mateiciuc a.s. si za uplynulých dvacet let získal velkou oblibu u zákazníků. Přes výrobu trubek pro podlahové vytápění, ochranných trubek a PVC hadic firma pronikla do oblasti stavebních plastových profilů pro vnitřní a vnější omítky, sádrokartony a obklady.

Při příležitosti letošního významného výročí společnosti Mateiciuc a.s. jsme položili několik otázek týkajících se její historie, současnosti i dalšího rozvoje předsedovi představenstva, Ing. Romanu Buryjanovi.

Ing. Roman Buryjan, předseda představenstva firmy Mateiciuc a.s.

Můžete nám blíže představit firmu Mateiciuc a její působení v oderském regionu?

Společnost byla založena před dvaceti lety Zdeňkem a Emilem Mateiciucovými. Oba zakladatelé doposud s firmou aktivně spolupracují a vlastní část akcií. Sídlo společnosti se nachází v objektu, jehož historie sahá až do roku 1839. Původně se jednalo o textilní továrnu, která byla v souvislosti s odsunem sudetských Němců zkonfiskována a v době totality sloužila jako sklady oděvů n.p. Prostějov. V roce 1992 tento zchátralý objekt úspěšně zprivatizovali bratři Mateiciucové a zahájili zde plastikářskou výrobu. Budovy a přilehlý areál postupně zrekonstruovali tak, aby splňoval požadavky moderního výrobního závodu a zároveň, aby neztratil svou historickou hodnotu.

Stěžejním sortimentem společnosti jsou stavební profily

Nový management společnosti navázal na firemní kulturu, kterou podniku vtiskli jeho zakladatelé, a to jak ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, či regionu.

Sídlo společnosti před a po rekonstrukci

V současné době společnost zaměstnává okolo 80 pracovníků a věříme, že se nám podaří s rozvojem podniku vytvořit nová perspektivní místa. Plastikářská výroba má v našem regionu dlouholetou tradici a i my se snažíme tuto tradici udržet. Již třetím rokem ve spolupráci se SŠ Odry a ÚP realizujeme rekvalifikační kurzy „PLASTIKÁŘ”, jejíž absolventi mají následně větší šance uplatnit se na trhu práce. Máme jasnou orientaci a specializaci, která nám umožňuje tvořit ucelený systém produktů pro zvolenou stavební technologii. Nabízíme zákazníkům komplexní řešení od vývoje, přes projekci, konstrukci až po výrobu, realizaci a servis.

Plastové protihlukové stěny se uplatňují na silnicích, dálnicích a železničních koridorech

Co všechno najdeme v sortimentu vaší společnosti a kde všude se používá?

Stěžejním sortimentem naší společnosti jsou stavební profily, které můžeme rozdělit do čtyř výrobních řad: profily pro zateplovací systémy ETICS, profily omítkové, obkladové a pro sádrokarton. Realizátorům staveb jejich použití přináší zvýšení efektivity práce i profesionální řešení detailů na stavbách. Samotným uživatelům staveb zase přinášejí úsporu energie, prodloužení životnosti fasád, zvýšení funkčnosti a estetičnosti staveb.

Další výrobní divizí jsou hladké a korugované chráničky, které slouží především jako mechanická ochrana optických a metalických kabelů. Dále se výroba člení na divizi zahradních a průmyslových hadic, divizi vstřikovaných a vyfukovaných výrobků.

Poslední, avšak velmi významnou divizí je výroba plastových protihlukových stěn (PHS), které nacházejí uplatnění na silnicích, dálnicích a železničních koridorech. Výrobu PHS jsme zahájili v roce 2008 a máme za sebou celou řadu úspěšných realizací staveb v České republice i na Slovensku.

Hladké a korugované chráničky slouží jako mechanická ochrana optických a metalických kabelů
Hladké a korugované chráničky slouží jako mechanická ochrana optických a metalických kabelů

Jak vznikla značka MAT?

Obchodní značku MAT jsme si zaregistrovali v roce 2007 za účelem zjednodušit a přiblížit jméno společnosti zahraničním i našim zákazníkům. Chtěli jsme pro své výrobky jednoznačnou identifikaci, lehce zapamatovatelnou, výstižnou a samozřejmě odlišit se od konkurence. Značka MAT je odvozena od názvu společnosti a za tři roky své existence je spojena s vysokou kvalitou výrobků i služeb.

Na co kladete ve vaší firemní strategii největší důraz a s čím přijdete na trh v blízké budoucnosti?

Klíčem k úspěchu každé výrobní společnosti jsou kompetentní a loajální zaměstnanci. Proto naše společnost každoročně investuje významné finanční prostředky do jejich vzdělávání, rozvoje a motivace.

Další prioritou je systém řízení jakosti. Kvalita výrobků je pro zákazníky standardem, který je úzce spojen s jejich důvěrou. Té si vážíme a máme nastaveny kontrolní mechanismy tak, abychom jejich důvěru neztratili. V únoru letošního roku byla naše společnost úspěšně recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 fy TÜV SÜD.

Pro zákazníka je samozřejmě kromě kvality důležitý i servis. V rámci servisu realizujeme pro zákazníky i odbornou veřejnost školení, na kterých představujeme naše výrobky, způsoby aplikací a výhody, které jejich použití přináší.

Motorem, který náš podnik posouvá dál, je bezesporu inovace a vývoj. Každoročně přicházíme na trh průměrně s deseti novými výrobky. Modernizujeme a nakupujeme nové výrobní technologie. V současné době máme rozpracované čtyři projekty v rámci dotačních programů EU, které se týkají nejen nových technologií, ale i vybudování školícího střediska a úspory energií.

V letošním roce bychom chtěli doplnit výrobu protihlukových stěn o další příslušenství, nová designová řešení a nabídnout i nové materiály.

Jaký očekáváte vývoj vaší společnosti v dlouhodobém horizontu?

Náš podnik je ryze českou společností. Za poslední čtyři roky výrazně expandujeme na zahraniční trhy. Vyvážíme výrobky téměř do celé Evropy i mimo ní. V roce 2008 jsme zakoupili obchodní společnost BALTEXX v Německu, která nám usnadnila průnik na německý trh s průmyslovými i zahradními hadicemi. V loňském roce jsme se stali majoritními vlastníky společnosti Behka Plast v Polsku, která je zaměřena na výrobu průmyslových hadic.

Tato strategická rozhodnutí ovlivní zcela jistě i naši budoucnost. Pokud bych měl věštit z křišťálové koule, rád bych tam viděl nové trhy, zejména východní nebo skandinávské. Samozřejmě budeme usilovat o to, aby se naše protihlukové stěny objevily na polských silnicích a dálnicích a aby se naše stavební profily staly součástí stavebních systémů. Představ a plánů do budoucna máme mnoho. Chceme patřit mezi silné hráče na poli evropských výrobců stavebních profilů.

Děkuji za rozhovor.

Autor: Mateiciuc a. s.
Foto: Archiv firmy