Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Společnost Wienerberger vyhlásila 8. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy stavební

Jak a kdy se přihlásit? Jak soutěž probíhá a kdo soutěžní projekty hodnotí? Co musí soutěžní práce splňovat? Jaké odměny lze získat? „Soutěž o nejlepší projekt“ od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. vstupuje do dalšího ročníku. Do 8. ročníku soutěže se mohou, stejně jako do předchozích ročníků, přihlásit všichni studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území ČR a soutěžit tak o motivující finanční odměny. Ke stávajícím dvěma soutěžním kategoriím bylo nově zavedeno speciální ocenění – nejlepší projekty s použitím produktů TONDACH.

Studenti 3. ročníků se mohou v rámci 8. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt” se svými projekty přihlásit do kategorie projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků pak do kategorie projekt občanské stavby. Od letošního ročníku se mohou studenti nově zúčastnit také speciálního ocenění – nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH (studenti 3. ročníků) a nejlepší projekt občanské stavby s použitím produktů TONDACH (studenti 4. ročníků).

Termíny přihlášení

Termíny pro přihlášení do soutěže a odevzdání soutěžních prací jsou 14. 4. 2017 pro kategorii projekt občanské stavby (vč. speciálního ocenění) a 19. 5. 2017 pro kategorii projekt rodinného domu (vč. speciálního ocenění). Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku co nejdříve. Přihláška a pravidla soutěže jsou k dispozici na www.porotherm.cz/soutez_skoly. Přihlášky je potřeba zaslat emailem na soutez_skoly@porotherm.cz nebo poštou do sekretariátu soutěže.

Jak soutěž probíhá

Soutěž opět probíhá ve dvou soutěžních kolech – školním a celostátním. V prvním kole vyberou tři nejlepší práce z dané školy v obou soutěžních kategoriích (Porotherm) a nově také jeden nejlepší projekt s použitím produktů TONDACH z dané školy v obou soutěžních kategoriích (TONDACH) společně zástupci společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a TONDACH Česká republika s.r.o. a zástupci dané školy. Všechny práce oceněné v prvním soutěžním kole automaticky postupují do kola druhého, kde se jejich hodnocením zabývá odborná porota skládající se ze zástupců společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a TONDACH Česká republika s.r.o., zástupců mediálních partnerů soutěže a nezávislého odborníka v oboru stavebnictví. Porota na základě hodnocení soutěžních projektů stanoví tři vítězné práce v každé kategorii (Porotherm) a nově také jednu vítěznou práci s použitím produktů TONDACH v obou soutěžních kategoriích (TONDACH).

Všechny soutěžní práce musí obsahovat minimálně půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví), kladecí výkres stropu (pokud to konstrukce stavby umožňuje), řez budovou, pohledy a detaily. Projekty studentů 4. ročníků musí dále obsahovat také vizualizaci navrženého objektu. Pro studenty 3. ročníků je vizualizace dle pravidel nepovinná, ale vzhledem k lepšímu dokreslení projektu doporučená. Pokud má student zájem účastnit se také nově zavedeného speciálního ocenění, tak musí navíc dodat výkres střechy a detail, návrh typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu).

Studenti, kteří postoupí do 2. kola soutěže, pak musí nově zpracovat grafický panel (jeho specifikace je součástí pravidel a vzor je ke stažení na www.porotherm.cz/soutez_skoly).

Studenti mohou své projekty zpracovat jak ručně, tak na počítači, a to v měřítku 1 : 50 (detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce), výkresy mohou odevzdat na libovolném materiálu, ale vždy poskládané do desek formátu A4. Projekty musí být zpracovány s maximálním použitím produktů Porotherm a TONDACH (pokud to stavba umožňuje) včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Hodnocení a odměny

Při hodnocení soutěžních prací se hodnotitelé v obou soutěžních kolech zaměřují na technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby, originalitu stavebně-technického řešení, rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu a rozsah využití výrobků firmy TONDACH při konstrukčním řešení projektu (pokud to stavba umožňuje, tj. stavba má šikmou střechu). Pro studenty, jejichž soutěžní práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny lákavé finanční odměny. Kromě studentů se mohou na finanční ocenění těšit také školy a odborní pedagogové.

Pro další informace kontaktujte: Omnimedia, s.r.o., Ing. Klára Pechanová, Tel.: +420 724 005 119, e-mail: k.pechanova@omnimedia.cz.

Autor: Ing. Klára Pechanová