Při výběru okna hraje klíčovou roli hodnota U w , tedy celková prostupnost tepla. Pozornost věnujte také podkladovému profilu, počtu komor a konstrukční hloubce okenního profilu. Foto: CapturePB

Starými okny může z domácnosti unikat až polovina tepla

Zimní období se nezadržitelně blíží a s ním i zvýšení nákladů na energie. Významnou roli přitom hrají okna, především u starších domů. Tvoří sice jen asi deset procent obvodového pláště, ovšem uniká skrze ně až 45 procent tepelné energie. To logicky vede k extrémním nákladům na vytápění. Jak se tomu vyhnout a udržet doma komfortní teplotu? Řešením mohou být kvalitní a správně namontovaná tepelněizolační okna.

V České republice a okolních zemích je mnoho starších budov, které neprošly renovací a vykazují velké tepelné ztráty. Vytápění těchto domácností zatěžuje nejen životní prostředí, ale i peněženky jejich majitelů.

Klíčové hodnoty prostupu tepla

Okna byla dlouho považována za slabý článek tepelné izolace budov. Rostoucí požadavky na jejich termoizolační vlastnosti a nové normy ovšem přinesly ze strany výrobců plastových oken takové PVC profily, které v kombinaci s termoizolačními skly dosahují hodnoty Uw koeficientu výrazně pod 1,0 W/(m2K).

Právě hodnota Uw – jež vyjadřuje prostup tepla celým oknem – by při výběru okna měla sloužit jako srovnávací parametr. Indikuje množství tepla, vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes jeden metr čtvereční okna při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí 1 kelvin – W/(m2K). Zjednodušeně řečeno – čím nižší hodnota Uw, tím jsou izolační vlastnosti okna lepší.

Před investicí trvejte v první řadě na sdělení hodnoty U w . Zjednodušeně řečeno – čím nižší hodnota U w , tím jsou izolační vlastnosti okna lepší. Foto: alexandre zveiger

Při koupi trvejte na tom, že hodnotu Uw chcete znát. Kombinuje totiž hodnoty Ug (prostup tepla přes zasklení), které bývají nejmenší, a Uf (prostup tepla přes rám) s obvykle vyššími hodnotami. Uw tedy hodnotí okno jako celek a je klíčovým ukazatelem jeho tepelněizolačních vlastností.

Co musejí termoizolační okna splňovat?

Stará paneláková nebo první plastová okna mají hodnotu Uw kolem 3,0 W/(m2K). Současná plastová okna s dvojsklem mají Uw už 1,2 W/(m2K) a u těch s trojsklem se hodnoty pohybují mezi 0,72 až 1,0 W/(m2K). V případě oken určených do pasivních domů nemají hodnoty Uw překročit 0,8 W/(m2K), u nízkoenergetických domů 1,0 W/(m2K) a u běžných oken by to nemělo být více než 1,2 W/(m2K).

Při výběru okna hraje klíčovou roli celková prostupnost tepla, tedy Uw . Okno se skvěle izolujícím sklem vám totiž nijak neposlouží, pokud extrémní množství tepla uniká okenním rámem. Pozornost rovněž věnujte i podkladovému profilu. V případě počtu komor profilů se v minulosti projevilo nejvýrazněji zvýšení ze dvou na tři, další navyšování na tepelnou izolaci již nemá tak výrazný dopad. Významnou roli v tepelněizolačních vlastnostech ovšem hraje konstrukční hloubka, která by u současných profilů měla být sedmdesát milimetrů a více,” radí Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA.o

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno