Stavba komplexu Palladium zahájena

V květnu byla v centru Prahy na náměstí Republiky zahájena výstavba prestižního multifunkčního komplexu Palladium. Ten bude dokončen ve druhé polovině roku 2007 a nabídne širokou paletu příležitostí k nakupování a stravování i možností, jak trávit volný čas. Součástí projektu budou také prvotřídní kancelářské prostory.

K příležitosti zahájení výstavby Palladia se dne 2. června konala tisková konference. Přítomní novináři se měli možnost přímo v prostorách stavby seznámit s celým projektem, položit otázky zástupcům města Prahy (Vladimíru Vihanovi2 a Janu Bürgermeisterovi3), zástupci generálního dodavatele stavby, společnosti STRABAG a.s. (Milanu Jendrusakovi4), partnerovi Marks & Spencer (Dušanu Mrazekovi5) a zástupci developerské a investiční společnosti (Antonu Hopfgartnerovi6). Celou tiskovou konferenci moderovala Veronika Kozová7.

Přesná lokalita Palladia

Palladium vyroste na pozemku, který vymezují ulice Na Poříčí, Truhlářská a náměstí Republiky, na místě bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad.


Obr. 1 Současný pohled na místo, kde vyroste Palladium

Architektura a doprava

Výsledné architektonické řešení citlivě spojuje zrekonstruované historické budovy kasáren a jízdárny s novostavbou, jejíž součástí jsou krytá atria. Celková výška novostavby je zcela v souladu s výškovou úrovní okolní zástavby a nezasahuje do panoramatických pohledů. Náměstí Republiky se stane pěší zónou navazující na ulici Na Příkopě. Provoz tramvají zůstane zachován. Přístup aut do garáží komplexu Palladium bude řešen rampami z Revoluční ulice, zatímco zásobování z ulice Na Poříčí. Náměstí bude kompletně předlážděno a obohaceno o zeleň, nový mobiliář a osvětlení. Současně bude realizován projekt Městské části Praha 1 ke zklidnění a ozelenění přilehlých ulic (Truhlářská, Soukenická, Králodvorská a Petrské náměstí), kde vznikne obytná zóna s omezením rychlosti a zpomalovacími prahy. Díky těmto změnám se výrazně sníží emise a dopravní ruch v celé lokalitě.


Obr. 2 Z tiskové konference (z leva do prava - Dušan Mrozek, Milan Jendrusak, Anton Hopfgartner, Veronika Kozová, Vladimír Vihan, Jan Bürgermeister)

Palladium - unikátní komplex

Víceúčelový komplex Palladium je z mnoha hledisek zcela unikátní. Po svém dokončení poskytne v centru města příležitosti k nakupování a pestrý výběr kvalitního stravování ve více než 200 obchodech a restauracích, širokou paletu atraktivních možností pro zábavu a volný čas, a prvotřídní kancelářské prostory. Nákupní centrum je páteří celého komplexu. Důraz je zde kladen na vyváženou skladbu obchodů, které budou zahrnovat nejen nové a mezinárodní značky, ale také zavedené české značky a cenově dostupné zboží a služby.

Developer projektu

Developerem projektu je společnost European Property Development (EPD), která patří na pražském trhu k předním developerským a investičním společnostem. Na tiskové konferenci Dr. Anton Hopfgartner, ředitel pro marketing, pronájem a akvizici této společnosti, řekl: „Jsme velmi rádi, že můžeme stavět tuto budovu. V centru Prahy vyroste něco neuvěřitelného. Komplex je vzrušující směsí služeb, místem odpočinku, kultury, nákupu. Obchody budou dostupné místním lidem a nebudou drahé. Před Palladiem vyroste pěší zóna. Doprava tramvajemi bude zachována, z metra se vystoupí přímo do komplexu, nezapomnělo se ani na místa pro auta. Prostě Palladium má všechny předpoklady, aby se stalo příjemným a vyhledávaným místem“.


Obr. 3 Mapa Prahy a v ní umístěná budova Palladia

Generální dodavatel stavby

Generálním dodavatelem stavby byla v dubnu 2005 jmenována renomovaná stavební firma STRABAG. Ta působí na českém trhu 15 let a patří k pěti největším stavebním společnostem v Evropě. Jak jsme se dozvěděli, generální dodavatel stavby, společnost STRABAG a.s., využije v průběhu výstavby ojedinělý stavební postup, který významně omezí dopady výstavby na nejbližší okolí. Hrubá stavba a její založení bude prováděna metodou „top-down”, tj. výstavbou současně „nahoru-dolů“. Nejprve bude při použití ekologicky šetrné technologie, pomocí hydrofrézy, zajištěna tzv. Milánská stěna. Poté bude, ještě na nevykopané stavební jámě, vybetonován rozpěrný strop v úrovni třetího podzemního podlaží. Tato konstrukce umožní paralelní stavební činnost jak směrem dolů pod deskou (zemní práce) tak nad ní (železobetonové konstrukce). Při odvozu vytěženého materiálu vyvine generální dodavatel maximální úsilí a ohleduplnost, aby bylo okolí stavby obtěžováno co nejméně. Díky technologii „nahoru-dolů“ se jednak zkrátí doba realizace stavby a jednak se podstatně omezí hlučnost a prašnost. Palladium se otevře pro veřejnost na podzim 2007.


Obr. 4 Budova Palladia - pohled z náměstí Republiky

Palladium - přehled údajů a termínů

Pronájem maloobchodních ploch je v plném proudu. V současné době je již 70 % nákupních prostor pronajato. Marks & Spencer, britský prodejce oděvů pro celou rodinu, otevře v Palladiu prodejnu o celkové ploše 2.648 m2 umístěnou v přízemí a v 1. patře nákupního centra. Ing. Dušan Mrozek, franchizingový partner Marks & Spencer pro Českou republiku, k rozhodnutí společnosti otevřít v Praze další prodejnu právě v Palladiu uvedl: „Vždy jsme usilovali o co nejvyšší kvalitu, prodávanou v tomu odpovídajících interiérech. Palladium je plně v souladu s naší představou. Pozitivní roli při našem rozhodování však hrála i řada dalších faktorů - zejména jedinečná lokalita, očekávaná návštěvnost, rozsah nabídky celého komplexu i jeho celkové zaměření, jemuž bude móda dominovat.“ Nuže, máme se na co těšit!


Obr. 5: Interiér Palladia

1) Zpracováno dle tiskové zprávy
2) Vladimír Vihan, starosta městské části Praha 1
3) Ing. Jan Bürgermeister, náměstek primátora Hl. města Prahy
4) Dipl. Ing. Milan Jendrusak, člen představenstva a prokurista
5) Ing. Dušan Mrozek, předseda představenstva COMS,a.s., franchizingový partner Marks & Spencer pro ČR
6) Dr. Anton Hopfgartner, ředitel pro marketing, pronájem a akvizice
7) Ing. Veronika Kozová, PR & Marketing Manager, EPD
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv firmy