Stavební produkce meziročně klesla o 3,5 procenta

Stavební produkce v květnu 2012 klesla meziročně reálně o 3,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 15,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 22,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 26,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 41,6 % bytů více. Uvedl to Český statistický úřad v pondělí 9. července.

Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se květnová produkce meziročně snížila o 2,2 %, protože květen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2012 na úrovni předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 2,1 % a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 14,6 %. Stavební produkce od počátku roku do konce května klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 25,3 %.


Produkce inženýrského stavitelství se v květnu 2012 meziročně snížila o 14,6 %, říká zpráva ČSÚ. Ilustrační foto: dálnice D11.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2012 meziročně snížil o 4,0 %. Tento ukazatel nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 29 355 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2012 meziročně snížil o 15,3 %, stavební úřady jich vydaly 8 952. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 22,9 %.

Počet zahájených bytů se v květnu 2012 meziročně snížil o 26,1 % a dosáhl hodnoty 2 205 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 38,7 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 24,8 %.

Počet dokončených bytů v květnu 2012 meziročně vzrostl o 41,6 % a činil 2 865 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 103,4 %, což bylo ovlivněno dokončením většího počtu projektů v Praze. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 0,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,6 % a inženýrské stavitelství o 8,6 %. Údaje za květen 2012 Eurostat zveřejní 18. 7. 2012 v 11.00 h.


Stavební produkce v EU27 meziročně klesla o 5,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,6 % a inženýrské stavitelství o 8,6 %. Ilustrační foto: dálnice D11.


Autor:
Foto: Archiv firmy