Stavební veletrhy Brno 2003 klepou na dveře - 75 let brněnského výstaviště

Brno je start do stavební sezóny a neděle 13. dubna je start Stavebních veletrhů Brno. V letošním roce začíná trojlístek specializovaných veletrhů IBF (8. mezinárodní stavební veletrh), SHK BRNO (4. mezinárodní veletrh technických zařízení budov) a URBIS (10. veletrh technologií a zařízení pro města a obce – Fórum investičních příležitostí) poněkud nezvykle, nedělí. To však není pouze jediné vybočení ze zaběhlých kolejí. Letos má poprvé každý den na veletrzích i své hlavní téma, návštěvníci se mohou těšit na spoustu nových doprovodných programů.

Stručná charakteristika veletrhů - IBF, SHK BRNO a URBIS a jejich doprovodných programů
   IBF má dvě nosná témata - Stavební stroje a Stavební chemie, izolace, nátěry. Prezentace Stavební stroje bude přehledem všech výrobců a dovozců stavebních strojů, zaujme 43 % z celkové plochy a bude představovat 20% z počtu vystavovatelů. Stavební chemie, izolace, nátěry budou prezentovány na 13 % z celkové plochy a představují rovněž 20 % z počtu vystavovatelů.
   Nejdůležitější akce jsou Interiér roku 2003 od 14. 4. 2003 a 8. mezinárodní sympozium MOSTY od 16. do 17. 4. 2003.
   Veletrh SHK BRNO zaznamenává zvýšený zájem firem z Polska a Slovenska a je podporován většinovým akcionářem Messe Düsseldorf. Představí spoustu novinek (např. plynové kotle, sprchové zástěny, exteriérové osvětlovací systémy). Pavilón Z je výhradně zaměřen na téma sanitární technika. Obory vytápění, větrání a klimatizace se představí výjimečně v pavilonu C. Doprovodný program představuje Setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB a instalatér, Předávání Výročních topenářských cen 2003 a vyhlášení výsledků soutěže odborných dovedností »Učeň instalatér 2003« a Odborné semináře k zvýrazněným tématům veletrhu.
   URBIS - Fórum investičních příležitostí je třetím nejvýznamnějším projektem svého druhu v Evropě. Účast krajů, měst a obcí každoročně stoupá. Jako doprovodný program proběhne 10. celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR, 17. 4. v Rotundě pavilonu A, Envikongres – Ochrana před povodněmi a Investiční možnosti v Arménii. K Envikongresu nyní něco více. Po premiéře v loňském roce se letos dvakrát (na jaře a na podzim) objeví značka »ENVIKONGRES«. Téma jarní části Envikongresu je »Ochrana před povodněmi«. Tato akce bude mít tři sekce: Zvyšování odolnosti krajiny a staveb, Příprava povodňových orgánů a Technické prostředky ochrany před povodněmi.
   ENVIKONGRES 2003 – jaro se koná v úterý 15. dubna v prostorách Kongresového centra. ENVIKONGRES 2003 – podzim bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu. Pro zajímavost je třeba dodat, že i samotné Veletrhy Brno už tradičně reagují na stavebních veletrzích na pomoc povodněmi postiženým obcím i lidem. Informace se zájemci dozvědí v Poradenském centru, které je součástí Stavebního centra EDEN 3000. Na volné ploše za pavilonem Z se daří už pět let vytvářet »městečko« rodinných domků, které je populární nejen u tuzemských návštěvníků, ale zejména ze strany Němců i Rakušanů. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout už téměř dvě desítky zařízených moderních objektů. Posledním přírůstkem je dvoupodlažní dřevostavba o půdorysu 11,6 × 7,6 metrů s pultovou střechou. Stavbu charakterizují jednoduché linie, které jsou ekonomické jak ze stavebního tak i z energetického hlediska, což odpovídá současnému evropskému trendu.

Hlavní témata Stavebních veletrhů
Neděle 13. dubna – Den veřejnosti
   V tento den vznikla jedinečná možnost prožít atmosféru veletrhů těsně po jeho otevření, v plném lesku, s připraveným a odpočatým personálem vystavovatelů, připravenými pracovníky všech služeb pro návštěvníky. Tento den by měl být ideálním cílem pro víkendový výlet za poznáním pro všechny, kteří se chystají na stavební sezónu, plánují stavbu či rekonstrukci domu, opravu bytu, přestavbu koupelny nebo úpravu zahrady. Tento den by však mohli využít k návštěvě i všichni projektanti, architekti, mistři, řemeslníci, strojníci, pracovníci investičních útvarů atd., kteří v pracovních dnech nenajdou možnost navštívit největší stavení veletrh v České republice. Navíc pro všechny nedělní návštěvníky stavebních veletrhů je připraven IBF-START – soutěžní projekt věnovaný prvnímu startovnímu dni. Sledujte IBF-START, přijeďte do Brna a vyhrajte i Vy.

Pondělí 14. dubna – Den Evropské unie
   Téma blížícího se vstupu do EU je čím dál žhavější. I pořadatelé Stavebních veletrhů Brno přinášejí svůj příspěvek – mezinárodní konferenci Evropské stavební fórum, pořádané společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a pod záštitou Evropské federace stavebního průmyslu FIEC. Konference má zodpovědět otázku: EU – riziko nebo šance pro české stavebnictví? Připravovaná panelová diskuse za účasti význačných osobností nejen z České republiky, ale i zástupců evropských struktur, poutá již dnes pozornost. Hlavní část konference se uskuteční v pondělí 14. dubna.

Úterý 15. dubna - Den architektury
   Dnem architektury se letos stává třetí den veletrhu, úterý 15. dubna. V tento den se pravidelně setkávají aktivní architekti i posluchači fakult architektury s některou z významných osobností evropského stavebního umění. O té letošní se ještě jedná, v hledáčku profesora Šlapety, děkana fakulty architektury ČVUT, je i známý finský architekt Pallasmaa. Architektura se však promítá nejen celým veletrhem. Již den před jeho zahájením je brněnské výstaviště místem zasedání valné hromady České komory architektů.

Středa 16. dubna - Den vzdělávání
   Letošní novinkou je den vzdělávání, středa 16. dubna. Pořadatelé zdůrazňují skutečnost, že Stavební veletrhy Brno jsou ideální příležitostí pro vzdělávání a inspiraci mladé generace, která bude v oboru působit. Připravili proto výjimečnou nabídku nejen pro studenty vysokých škol stavebního zaměření nebo architektury, ale rovněž pro střední odborné školy a odborná učiliště ze stavebních oborů – volný vstup pro organizované skupiny se dvěma osobami pedagogického dozoru, které se obrátí na sekretariát Stavebních veletrhů Brno písemnou formou. Bližší informace najdete na výše uvedených internetových stránkách.

Čtvrtek 17. dubna - Den veřejné a státní správy
   Pravidelnou součástí doprovodného programu veletrhu URBIS je Kongres starostů a primátorů. Představitelé místních samospráv se zde setkávají k projednání aktuálních otázek své práce. Den veřejné správy demonstruje sepětí stavebních oborů s municipální problematikou a stává se příspěvkem k připomenutí desetiletého jubilea veletrhu URBIS.
   Celkově se zájem o stavební veletrhy v Brně neustále zvyšuje a Brno je vnímáno jako brána na středoevropský trh.
   Tento rok se očekává překročení hranice 60 000 m2 obsazené čisté výstavní plochy (v roce 2002 to bylo 59 561 m2). Pořadatelé mohou již nyní konstatovat, že roste zájem vystavovatelů ze zahraničí. V loňském roce se zúčastnili veletrhů vystavovatelé z 12 zemí, k dnešnímu dni je potvrzena účast již 16 zemí. Novinkou je oficiální účast firem z Velké Británie, Turecka, JAR, Německa. Brno přivítá nové firmy z Číny, Tchaj-wanu, Arménie. Důkazem vysoké prestiže Stavebních veletrhů Brno je rovněž skutečnost, že 14. dubna se v Brně setkají zástupci všech vrcholných, zastřešujících profesních svazů, sdružených v pracovní skupině FIEC pro východní Evropu.
   Stavební veletrhy Brno 2003 dále zaručují, že nabídnou kompletní průřez významným odvětvím, jehož produktivita stále roste. Půjde o úplnou přehlídku stavebních strojů, stavebních materiálů, střešních krytin, stavební chemie, dlažeb, obkladů, barev, bazénů, lešení, omítkových hmot, vytápěcích systémů, klimatizace, sanitárních zařízení a mnoha dalšího. Lepší orientaci napomůže rozdělení pavilonů po jednotlivých oborech. Dále se pokusí ukázat, že se české stavebnictví ve srovnání se zahraničním nemá za co stydět a je přinejmenším konkurenceschopným. 
Autor:
Foto: Archiv firmy