Stavební veletrhy Brno staví na budoucnosti

Stavební veletrhy Brno proběhnou společně s investičním veletrhem URBIS INVEST již tradičně v dubnu, konkrétně v termínu 25. – 29. 4. 2006. Společným pojítkem pro všechny z nich bude téma „Zelená energie“. Pro vystavovatele, kteří se přihlásí do konce října, je poskytnuta zvýhodněná cena za výstavní plochu.

Kritéria hodnocení ekonomické situace v oboru stavebnictví dlouhodobě vykazují vzestupné trendy a nově vznikající investiční příležitosti jsou lákadlem pro mnoho českých i zahraničních investorů. Další ukazatele pak jasně ukazují, že celkový růst stavebnictví není během na krátkou vzdálenost. Také proto můžeme rozvoj oboru nejlépe sledovat na úrovni veletrhů. Situace na českém trhu je pak nejlépe viditelná na úrovni největších oborových veletrhů v zemi, mezi něž již řadu let patří Stavební veletrhy Brno. O tom, v jaké pozici se nacházejí a co chystá do budoucnosti jedna z „vlajkových lodí" společnosti Veletrhy Brno, a. s., jsme se zeptali vedoucí manažerky projektu Stavebních veletrhů, Jany Ostré.

Podle předběžných, ale i auditovaných výsledků posledního ročníku Stavebních veletrhů Brno 2005 byly veletrhy, patřící do této skupiny, velmi úspěšné. Jak hodnotíte výsledky Vy?

Bezesporu, protože údaje uvedené v závěrečné zprávě plně potvrzují úspěšnost Stavebních veletrhů Brno 2005. Letošní desátý ročník byl opravdu plný rekordů. Počínaje počtem vystavujících firem (1 521) z 24 zemí světa, přes rekordní obsazenou výstavní plochu (74 400 m2), až k téměř dosažení magické hranice 100 000 návštěvníků.

Nemohu opomenout ukazatele, které jsou pro nás organizátory rovněž velmi důležité a které ukazují skutečnou úroveň veletrhu. Na základě marketingových průzkumů zpracovaných Masarykovou Univerzitou v Brně, bylo s návštěvou Stavebních veletrhů Brno 2005 spokojeno 82 % návštěvníků a již dnes potvrzuje svoji účast na příštím veletrhu 76 % vystavujících firem. Je to signál nejen pozitivního vývoje zastoupených oborů, ale i významu našich veletrhů.

Pro méně zasvěcené připomeňme, kterých oborů se Stavební veletrhy Brno týkají...

I když jsou skryty pod jedním názvem, jedná se o celou řadu dílčích, významných projektů. Bohužel se stává, že řadě firem potom unikne, že právě na tomto veletrhu v Brně by určitě neměly chybět. Ale k vaší otázce. Nejznámějším členem skupiny byl dosud Mezinárodní stavební veletrh – IBF, dále pak Mezinárodní veletrh technických zařízení budov – SHK BRNO – a v neposlední řadě nejnovější člen skupiny Stavebních veletrhů Brno, kterým je Mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov – ELEKTRO.

Veletrh URBIS s podtitulem Fórum investičních příležitostí byl léta tradičně součástí komplexu Stavebních veletrhů Brno, navíc v letošním roce byl poměrně ve středu zájmu. Jak jste vnímali zájem obcí, měst i investorů o prezentované projekty?

Zájem o účast na veletrhu URBIS ze strany krajů, měst i obcí byl rozhodně vyšší než v předchozích ročnících. Důvodem bylo především zlepšení odborné části veletrhu, tzn. doprovodného programu, ale také rozšíření nabídky vystavovatelů v oblasti investičního prostředí a zkvalitnění návštěvnické cílové skupiny. Letos se prezentovalo v rámci projektu URBIS celkem 12 krajů včetně hlavního města Prahy a 37 měst České republiky. Zásadní nárůst se však projevil v počtu prezentovaných investičních příležitostí. V rámci Fóra investičních příležitostí se tak představilo rekordních 146 průmyslových zón o celkové ploše 4 407 ha. Zájem na straně investorů jsme pak zaznamenali nejen u domácích investičních společností, ale také u potenciálních investorů z Německa, Velké Británie a Běloruska. Také proto v ročníku 2006 již nenajdete projekt URBIS, ale samostatný veletrh URBIS INVEST, který bude probíhat ve stejném termínu jako Stavební veletrhy Brno.

Několikrát jste naznačila, jaké novinky se chystají pro další ročník veletrhů. Už je znám přesný termín konání a jejich pojetí?

Stavební veletrhy Brno proběhnou společně s investičním veletrhem URBIS INVEST již tradičně v dubnu, konkrétně v termínu 25. – 29. 4. 2006. Součástí Stavebních veletrhů Brno budou opět projekty IBF – Mezinárodní stavební veletrh, SHK BRNO– Mezinárodní veletrh technických zařízení budov a ELEKTRO – Mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov. Investiční veletrh URBIS INVEST zahrne pod svá křídla kromě čtyř hlavních oblastí: investice – finance – reality – technologie také projekt ENVI - Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Společným jmenovatelem pro všechny veletrhy v roce 2006 bude téma „Zelená energie". Problematika zelené energie, využívání obnovitelných zdrojů, sjednocení evropských standardů pro označování původu energie nebo změny klimatu je v dnešní době velmi aktuální. Vždyť jedním z cílů Evropské unie je do roku 2010 vyrábět 22 % veškeré energie z obnovitelných zdrojů. Zelená energie je tedy alternativním nástrojem na ochranu stále se zhoršujícího klimatu. Jistě není tajností, že zelená energie je mnohem nákladnější na výrobu a je tedy i dražší než ta klasická. Motivem pro podniky v budoucnu tedy nebude cena, ale především zlepšení firemního image. A jelikož právě v tomto vidíme potenciál, zařadili jsme toto téma také do komplexu Stavebních veletrhů.

Ze vzestupu oboru stavebnictví čerpají také konkurenční veletrhy. Čím se Stavební veletrhy Brno chtějí dál vymezovat oproti podobným konkurenčním akcím, co by mělo být jejich specifikem?

Stavební veletrhy Brno mají díky svému složení z projektů IBF, SHK BRNO a ELEKTRO jednoznačnou výhodu v komplexnosti, což není zcela obvyklé. Právě toto propojení a konání všech veletrhů v jednom termínu a na jednom místě si získalo oblibu jak mezi vystavovateli, tak odbornou veřejností a návštěvníky. Zmiňovaný nárůst obou faktorů je toho přímým důkazem. Pokud k tomu navíc připočteme moderní zázemí, neustále se zlepšující a rozšiřující služby brněnského výstaviště, odbornost a mezinárodní prestiž veletrhů, výsledek je pro všechny více jak pozitivní.

Co byste vzkázala potenciálním vystavovatelům, kteří teprve o své případné účasti na veletrhu uvažují, a co těm klientům, kteří jsou na veletrhu už stálými hosty?

Naší permanentní snahou je neustálé zlepšování podmínek pro zvýšení efektivity účasti našich vystavovatelů, k čemuž neodmyslitelně patří přivedení správného návštěvníka v podobě klienta nebo investora na naše veletrhy.

Velmi nás těší, že Stavební veletrhy Brno našly svoje místo v marketingové strategii mnoha tuzemských i zahraničních firem a jsme velice rádi, že se procento stálých vystavovatelů dále navyšuje. Tento fakt svědčí nejen o vysoké kvalitě veletrhu na mezinárodní úrovni, ale zároveň – a to je mnohem důležitější – o stále rostoucím efektu veletržní účasti pro naše vystavovatele.

Jménem týmu Stavebních veletrhů Brno 2006 si proto dovoluji popřát našim vystavovatelům mnoho zdaru do dalšího ročníku 2006 a zároveň upozornit na zvýhodněné ceny výstavní plochy, které naši vystavovatelé získají, pokud se přihlásí do konce měsíce října. Těšíme se na viděnou od 25. do 29. dubna na brněnském výstavišti.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.stavebniveletrhybrno.cz, www.urbisinvest.cz.

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Martina Bajerová
Foto: Archiv firmy