Stavona: Kvalitní okna vyžadují kvalitní montáž

Nákup a montáž nových oken není totéž, co nákup sériového auta. Hotové okno domu je jedinečné stavební dílo. Aby dobře sloužilo zákazníkovi v jeho specifických podmínkách, musí být kvalitně navržené, vyrobené a stejně kvalitně zabudované. Kvalitní návrh a výroba okna je závazkem výrobce okna. Kvalita montáže okna pak záleží na stavební nebo montážní firmě.

Tak by se dala popsat firemní filosofie společnosti Stavona, spol. s r.o. a z ní vyplývající přístup k zákazníkům i montážním firmám. Běžný investor však uvedené dvě stránky kvality často nerozlišuje a to pak vede k tomu, že s nákupem kvalitního a špičkového okna automaticky předpokládá i jeho špičkovou montáž. Ta se ale automaticky čekat nedá.

Profil VEKA

Historie východočeského výrobce oken, firmy Stavona, spol. s r.o. sahá až do roku 1991. Již více jak 20 let od svého samotného vzniku používá Stavona špičkový profilový systém VEKA, který je nepřetržitě až do současnosti vyráběn v jediné, a to nejvyšší světové úrovni mechanické tuhosti kategorie A. VEKA v minulosti nikdy nepodlehla pokušení vyrábět tenčí a levnější profily typu B, které jsou měkčí a rychleji se opotřebovávají. To ale učinili někteří její konkurenti. Sice tím přitáhli pozornost zákazníků v chudších zemích, ale zároveň docílili i toho, že nepozorný zákazník dostane druhou jakost, i když si zaplatil první. Ten, kdo nakoupí profil VEKA, ze které výlučně vyrábí Stavona, dostane vždy nejvyšší kvalitu.

Kvalitní okno ze Stavony

Kvalitní profil se musí také kvalitně navrhnout a vyrobit. O kvalitní návrh se postará investor, který ví, co chce, a s ním projektant. Obchodně–technický pracovník budoucí okna zaměří, navrhne a postoupí výrobci, což je v našem případě Stavona spol. s r.o.

Na plně automatizované výrobní lince této firmy jsou profily přesně nařezány a svařeny do požadovaných okenních rámů a křídel, to vše s výstupní přesností do 0,5 mm. Tato přesnost není zbytečná. Umožňuje nastavení okenního křídla v rámu do ideální polohy, kterou lze s postupem času případně dobře seřídit či doladit. Při běžné, „normové” přesnosti do 0,5 cm, která někdy bývá i horší, nastávají často potíže. Okna už při předání investorovi jdou seřídit už jen tak-tak, tzn. s minimální vůlí. A když po čase dojde k jejich dotvarování, nelze je seřídit už vůbec... Zde obzvlášť platí, že čert se skrývá v detailech.

Nedůležitější funkční součástí okna je zasklení. Standardem je izolační dvojsklo. Když se investor rozhodne pro pasivní dům, nebo eurosměrnicový dům s téměř nulovou spotřebou energie, který bude od roku 2020 povinný, projektant mu pravděpodobně navrhne izolační trojsklo. Zejména u velkých oken a tudíž těžkých oken přijde vhod lehčí varianta – dvojsklo s termoreflexní fólií uprostřed. Ta účinkuje jako trojsklo.

Co je vlastně kvalitní okno? Je to okno, ze kterého máte radost. Slouží k vaší spokojenosti a zejména s minimem servisních zásahů, seřizování a oprav.

Kvalitní zabudování okna

Nyní přichází na řadu velmi důležitá fáze, kterou je odborné zabudování okna. Mnoho investorů si ji plete s banálním úkonem, jako by šlo jen o jakési doručení oken. Bohužel to často tak chápou i montážní firmy.

Správné zabudování znamená za prvé správně připravit stavební otvor pro zabudování okna. A po vsazení okna pečlivě provést tzv. připojovací spáru mezi oknem a ostěním. Ta by měla být nejen vkusně a precizně provedená. Musí být zejména vzduchotěsná a na omak by v zimě neměla být chladná. Důležitá je také její trvanlivost po celou dobu životnosti okna. Vznik prasklin ve spáře nebo jejím okolí, rosení či zavlhání spáry signalizuje nekvalitní práci montážní firmy.

Investor by měl také vědět, že výrobce okna, v našem případě společnost Stavona, ručí za vlastnosti a funkci okna, ale nikoliv za kvalitu připojovací spáry. Zakoupíte-li u Stavony okno se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/(m2K), pak do této hodnoty není započítána připojovací spára. Součinitel zabudovaného okna Uw,zab by měl znát projektant, který navrhl řešení připojovací spáry. Odpovědnost má dále i montážní firma, která je povinná dodržet projekt. K čemu je dobré tohle všechno vědět? Znalost Uw,zab zabudovaného okna se uplatní při výpočtu energetické účinnosti domu a vyhotovení energetického štítku.

Nová norma na zabudování okna

Provádění připojovací spáry stanoví nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, která platí od 1. května 2014. Ta především říká, že otvor musí být proveden v požadované přesnosti s ohledem na způsob zabudování okna a s ohledem na návrh provedení připojovací spáry. Důležitá je také rovinnost ostění otvoru, jeho svislost a vodorovnost. Při rekonstrukcích u starších staveb se totiž stává, že po vybourání okna dojde k narušení okolního zdiva špalet. I přesto bývá okno montováno běžně bez opravy otvoru, připojovací spára pak nabývá šíře i 10 cm a je vyplněná montážní pěnou. Nová norma by tento jev měla eliminovat a bude na investorovi, či po dohodě na realizační firmě, kdo zajistí vhodnou připravenost stavebního otvoru.

Jak pracovat s novou normou

Vznik ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování lze uvítat. Upozorňuje totiž na obecně nejslabší stránku okna, a to je jeho zabudování. Investor, zejména drobný a bez odborné přípravy, většinou nedokáže montážní či stavební firmě správné provedení spáry zadat, natož vyargumentovat.

Dnes se ale může na tuto normu odkázat a požadovat její splnění. Přitom se může stát, že trvání na normě prodraží instalaci oken, a to o práce potřebné k zajištění požadované přesnosti stavebního otvoru, vč. rovinnosti, svislosti a vodorovnosti ostění otvoru. Je to ale ve prospěch uživatele.

Na druhé straně není nezbytné považovat (nepovinnou) národní normu za dogma a to zejména ze strany odborníků. Norma reprezentuje jen jistou úroveň poznání nebo víry svých tvůrců. To dokládá poměrně velké množství příkladných řešení, které se často rozcházejí. Zřejmě logický a správný je požadavek na vzduchotěsnost spáry; těsnost oken ostatně požaduje i pasivní výstavba.

Zato striktní parotěsný uzávěr na vnitřní straně spáry příliš logiky nemá. Aby měl smysl, norma by musela zastavit i difúzi vodní páry do spáry v kolmém směru, tj. z hloubi zdiva ostění do spáry či naopak. Nezastupitelný je tedy zkušený a inteligentní projektant, který naplánuje fungující připojovací spáru tak, aby investor při jejím zhotovení neztratil mnoho času a peněz.

Závěr

Společnost Stavona, spol. s r.o., která na trhu působí již přes 23 let, eviduje všechny případy poruch a oprav oken, které dodala svým zákazníků. Je jich vzhledem k dodanému počtu oken naprosté minimum a týkají se většinou seřízení oken. Ale není mezi nimi ani jeden, který by se týkal nefungující nebo vlhnoucí připojovací spáry. Je to dobrá vizitka nejen oken firmy Stavona, ale také projektantů a montážních firem, se kterými Stavona spolupracuje.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv Stavona