STEELCRETE® – vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi

STEELCRETE je beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna – výztuž. Má konstantní vlastnosti ve všech směrech, jejichž vysoká kvalitativní úroveň a stálost jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, ale i pro konstrukce z předepjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání.

Beton s rozptýlenou výztuží pod označením STEELCRETE je novinkou v letošním roce z hlediska inovačního řešení v oblasti provádění betonových konstrukcí, kterou zavedl přední výrobce transportbetonu v ČR, skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement Group.

Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu jako například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. Syntetická vlákna jsou pak v poslední době používána pro zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti požáru. Ocelová vlákna – drátky jsou dlouhodobě využívána při zhotovování průmyslových podlah. STEELCRETE je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány podle standardizovaných zkušebních postupů a které výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) garantuje jako součást dodávky.

Detail povrchu betonu STEELCRETE v čerstvém stavu

Zkoušení kvality

STEELCRETE je drátkobeton, jenž splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc splňuje požadavky podle podnikové normy vydané Českomoravským betonem a.s. PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542.

STEELCRETE je zkoušen všemi potřebnými testy jako obyčejný beton dle norem pro zkoušení čerstvého betonu řady ČSN EN 12350 a ztvrdlého betonu řady ČSN EN 12390. Navíc je testován na pevnost v tahu za ohybu dle postupu uvedeném v PN ČMB 1-2008, který je shodný s postupem uváděným v německé směrnici pro drátkobetony. Důvodem je další rozšíření drátkobetonu v praxi, pro které je třeba znát i další vlastnost, typickou pro vláknobeton – duktilitu. Tato vlastnost se zjišťuje zkouškou pevnosti betonu v tahu za ohybu. Jedná se o zatěžování čtyřbodovým ohybem, kde zatěžování je řízeno rychlostí průhybu trámce a činí průměrně 0,2 mm/min. Výsledkem je graf závislosti průhybu na velikosti zatěžovací síly před a po vzniku makrotrhliny. Z něho jsou pak odvozeny:

  • pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku,
  • pevnostní třídy vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny,
  • pevnostní třídy vláknobetonu v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny.

Tyto hodnoty pak slouží pro statické výpočty jednotlivých konstrukcí.

Výroba a doprava

STEELCRETE je vyráběn na centrálních betonárnách za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán přímo nebo pomocí čerpadel či jeřábem a bádiemi. Zhutňování se provádí jako u obyčejného betonu.

Minimální doporučená tloušťka vrstvy betonu STEELCRETE je 15 cm

Použití

STEELCRETE je s výhodou používán na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Další vhodné využití je do podlah skladových hal a objektů s vysokým nárokem na plošné zatížení. Množství drátku na m3 betonové směsi STEELCRETE se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov (například při použití technologie „bílé vany”), kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce. Je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, a použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.

Po uložení STEELCRETE do bednění základové desky lze jednoduše hladinu směsi rozvlnit a tím dojde k rozlití povrchu. Perfektní konzistenci a dobrou stabilitu s vysokým nárokem na rozlití dosáhneme kvalitními příměsemi

Výhody

STEELCRETE je homogenním materiálem, a proto se jeho použitím snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže „přímo z autodomíchávače” se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

Realizace

STEELCRETE, jak už bylo výše řečeno, je vhodný mimo jiné pro základové desky bez použití klasické výztuže. Příprava základové desky na betonáž je stejná jako při použití klasické betonové směsi a ocelové výztuže.

Použití betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE se stále více prosazuje na stavbách, kde je kladen důraz na hospodárnost, rychlost a preciznost. Více informací o produktu naleznete na stránkách www.steelcrete.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy